Agama itu nasihat, jangan diabaikan hak menasihati

Filsafat Komiruddin
Opini oleh Komiruddin
Agama itu nasihat, jangan diabaikan hak menasihati
Agama itu nasihat, jangan diabaikan hak menasihati © Radzian | Dreamstime.com

Agama itu nasihat. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW. Ini menunjukan bahwa nasihat memiliki sisi utama dalam agama, walaupun agama bukan melulu nasihat.

Sebab ada banyak yang kandungan agama selain nasihat seperti, shalat, puasa, zakat dan haji.

Agama itu nasihat

Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa kehidupan beragama tak akan terwujud dengan baik tanpa ada nasihat. Bahkan, agama tak akan berarti tanpa nasihat.

Walaupun tidak terlalu persis, ia seperti sabda Rasulullah SAW, “Haji adalah wukuf di Arafah.” Padahal ada banyak pekerjaan haji selain wukuf di arafah, seperti ihram, thawaf, sa’i dan lain sebagainya.

Tapi rukun yang paling utama dari semua itu adalah wukuf di Arafah. Artinya tidak sah haji tanpa adanya wukuf di arafah.

Dalam surat Al-Ashr Allah Taala memasukan saling menasihati satu di antara tiga syarat tidak meruginya manusia. Bukankah seluruh pekerjaan Nabi dan Rasul adalah menyampaikan nasihat kepada kaumnya? Dan ini adalah tugas utama mereka.

Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Nuh a.s:

“Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasehatku jika aku hendak memberi nasehat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

(Surah Hud, 11:34)

Dan menurut Nabi Shaleh a.s:

“Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat.”

(Quran surah al-A’raaf, 7:79)

Jadi mengajak kepada jalan Allah SWT yang merupakan sebaik-baiknya perkataan adalah nasihat.

Amar ma’ruf, nahi mungkar

Begitu juga amar ma’ruf, nahi mungkar yang merupakan ciri dari umat yang terbaik adalah nasihat. Tanpa mengajak ke jalan Allah Taala dan amar ma’ruf nahi mungkar, tentu agama ini tidak akan sampai kepada kita.

Tentu ajaran shalat, puasa, haji, zakat, jihad dan lainnya tidak akan pernah kita ketahui, apalagi sampai mengamalkannya. Di sinilah kita bisa memahami kalimat pendek ‘Addinu Annashihah’ – Agama adalah nasihat.

Dalam kehidupan kita di tengah jamaah dan masyarakat, nasihat adalah penyelamat. Masing masing kita wajib mengingatkan yang lain bila melakukan kesalahan.

Sebab hidup ini ibarat menumpang bahtera besar. Masing-masing wajib saling mengingatkan antara para penumpang untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Agar semua selamat dan sampai ketujuan. Siapapun yang melanggar peraturan harus ditegur dan dinasihati. Tak terkecuali, termasuk nahkoda dan kru-krunya yang senior.

Kelemahan kita, jika nasihat kita tujukan kepada pimpinan atau senior adalah penyakit ewuh pakewuh, enggak enakan, alasan enggak mau ribut, nanti tersinggung dan lain sebagainya. Penyakit ini harus dihilangkan.

Jangan diabaikan hak menasihati

Sebab membiarkan mereka dalam kesalahan adalah bentuk pengabaian terhadap hak menasihati. Yang bisa jadi akan mengakibatkan semua jatuh kepada fitnah dan kehancuran.

“Dari Abu Bakr Radhiyallahu anhu, beliau berkata: Sungguh, kami pernah mendengar Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda – Sesungguhnya jika manusia melihat seseorang melakukan kezaliman, kemudian mereka tidak mencegah orang itu, maka Allah akan meratakan azab kepada mereka semua.”

(Hadis riwayat Abu Dâwud, at-Tirmidzi, dishahihkan oleh al-Albani)

Sabda Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

 “Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaknya kalian betul-betul melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar atau (jika kalian tidak melaksanakan hal itu) maka sungguh Allah akan mengirim kepada kalian siksa dari-Nya kemudian kalian berdoa kepada-Nya (agar supaya dihindarkan dari siksa tersebut) akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan do’a kalian.”

(Hadis riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, dihasankan oleh al-Albani dalam Shahihul Jami’)

Bahtera akan melaju bila semua berpegang pada peraturan.