Cara memulai menjadi seorang Muslim sebenarnya

Islam untuk Pemula Umri
Pilihan oleh Umri
Cara memulai menjadi seorang Muslim sebenarnya
Cara memulai menjadi seorang Muslim sebenarnya © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

Muslim adalah sebutan bagi semua penganut agama Islam. Setiap orang yang melahirkan bayi ke dunia maka bayi tersebut akan mengikut kepada agama orang tuanya. Jika orang tua seorang muslim maka secara otomatis anak itu akan menjadi muslim juga.

Namanya nama muslim, penyambutan bayi adat dan istiadat orang muslim. Begitupun agama selain muslim tidak jauh berbeda. Agama Islam membuka seluas-luasnya bagi setiap manusia untuk masuk ke dalamnya.

Di sini ada dua kategori.  Pertama, adalah seorang yang lahir dalam keadaan muslim, keluarganya muslim, identitas juga muslim namun tidak pernah menjalankan syariat Islam. Juga tidak diajarkan tentang Islam dan ia tidak belajar tentang agama Islam. Kedua, seorang yang benar-benar non muslim namun berkeinginan untuk menjadi seorang muslim atau disebut menjadi muallaf.

Menjadi seorang Muslim sebenarnya

Point pertama, hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah SWT. Memohon ampun atas kelalaian hidup selama ini, sebab lahir dalam keadaan muslim namun tidak menjalankan syariat Islam dengan benar entah apapun alasannya.

Mungkin ada keinginan hati untuk menjalan ajaran Islam seperti salat, puasa, ngaji dan sejenisnya namun keadaan diri atau ego diri yang masih dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga membuat dia jauh dari agama Allah SWT. Jarang salat, jarang puasa, jarang ngaji al-Quran dan lain sebagainya maka hendaklah untuk beristighfar menyesali semua masa lalu yang buruk.

Kemudian mulailah dengan mencari guru agama untuk kehidupan, belajar membaca al-Quran, belajar ilmu fikih dasar seperti thaharah (bersuci), salat, puasa dan sebagainya. Hadiri majelis ilmu agama yang paling dekat dengan rumah. Buang sejauh mungkin rasa malu sebab rasa malu saat hendak belajar agama itu termasuk dari godaan setan yang terkutuk.

Menjadi Muallaf

Selanjutnya ialah point kedua, orang yang memang sejak lahir bukan beragama Islam namun seiring bejalannya waktu mendengar dan belajar tentang agama Islam dan memiliki keyakinan hati bahwa Islam adalah agama yang benar. Lalu memutuskan untuk memeluk agam Islam.

Maka untuk mereka pintu masuk pertama adalah bersyahadat dengan kalimat:

“Asyhaduan Laa Ilaaha ill Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullah.”

‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.’

Kemudian cara mudahnya adalah mencari seorang yang bisa membantu anda untuk terhubung ke lembaga Muallaf Centre Indonesia (MCI) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dicatat administrasi. Di sana juga disediakan bimbingan belajar Islam dan memulai hidup dengan agama baru. Setelahnya nanti akan dituntun untuk menjadi muslim yang baik dan taat.

Tidak ada paksaan dalam beragama

“ Tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam.”

(Quran, surah al-Baqarah, ayat 256)

Islam menawarkan kebahagiaan bukan hanya di dunia ini namun juga kebahagiaan di alam akhirat. Maka agama Islam membuka diri kepada umat manusia untuk memeluknya tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Namun, jika sudah masuk kedalamnya seorang akan terikat dengan tuntunan-tuntunannya. Ia berkewajiban melaksanakan perintahnya dan apabila melanggar akan terkena sanksi yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Demikianlah cara memulai menjadi seorang muslim yang baik.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.