Abdul Muttalib bermimpi menggali Zamzam

Sejarah Zalika Adam
Zalika Adam
Abdul Muttalib bermimpi menggali Zamzam
Abdul Muttalib bermimpi menggali Zamzam © Swisshippo | Dreamstime.com

Ketika Abdul Muttalib Shaybah bin Hashim bin Abdul Manaf  (Abdul Muttalib ialah datuk Nabi Muhammad SAW) sedang tidur di Hijr Ismail a.s, datang satu mimpi kepadanya bahawa dia akan menggali untuk mengeluarkan air Zamzam.

Tetapi dia tidak tahu bagaimana hendak melakukannya, sehingga datangnya mimpi terakhir kepadanya yang menentukan lokasi penggalian secara khusus. Di sini, kami cuba untuk berhenti pada mimpinya yang berturut-turut ini dan bagaimana Abdul Muttalib bertindak dengannya.

Abdul Muttalib bermimpi menggali Zamzam

Ibnu Ishaq berkata: “Perkara pertama yang dimulakan oleh Abdul Muttalib adalah menggali. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Zareer al-Ghafiqi, yang mendengar Ali bin Abi Talib r.a berbicara tentang hadis Zamzam ketika dia diperintahkannya untuk menggali.

Lalu beliau berkata: “Abdul Muttalib mengatakan bahawa aku tidur di Hijir Ismail a.s apabila seorang datang kepadaku. Orang itu berkata: Engkau menggali yang baik. Aku berkata: Apa yang baik? Dia berkata lalu meninggalkan aku.”

Abdul-Muttalib menyambung dan berkata: “Pada keesokan harinya aku kembali ke tempat tidurku dan tidur di dalamnya. Orang itu datang kepadaku dan berkata: Galilah perigi. Aku pun bertanya: Apakah perigi itu?”

Orang itu berkata-kata kemudian beredar. Pada keesokan harinya, aku kembali ke tempat tidurku. Aku tidur dan aku didatangi  lagi oleh orang yang sama. Dia berkata: “Galilah al-Madnunah. Aku berkata: Apakah al-Madhnunah?”

Dia berkata lagi kemudian beredar daripada aku. Pada keesokan harinya aku kembali ke tempat tidurku. Aku tidur, kemudian datang lagi orang yang sama kepadaku. Dia berkata: “Galilah Zamzam. Aku berkata: Apakah Zamzam?

Dia berkata: Jangan sekali-kali kamu mengalirkan darah dan mencela. Kamu beri minum jemaah haji yang paling mulia. Itu adalah antara kekenyangan dan darah di lubang gagak yang dijaga di kampung semut.”

Abdul Muttalib menggali bersama putranya, Al-Harith

Pada tahap itu, mimpi tersebut sudah sempurna. Ibnu Ishak berkata: “Ketika dia menerangkan masalahnya, dia menunjukkan kedudukannya dan mengetahui bahawa dia adalah benar.” Pada keesokannya, dia datang dengan ‘alat penggali’ bersama putranya, Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia tidak memiliki anak lain pada waktu itu, jadi dia menggali. Apabila kelihatan lubang itu, pecahan menjadi lebih besar, yang bermaksud bermulanya kemunculan air.

Oleh itu, golongan Quraisy tahu bahawa dia telah mengetahui keperluannya. Maka, mereka bangkit kepadanya dan berkata: “Wahai Abdul Muttalib, itu adalah perigi ayah Ismail a.s kami. Dan kami mempunyai hak ke atasnya, jadi kamu berada bersama-sama kami di dalamnya.

Dia berkata: “Saya tidak melakukan perkara ini yang ditentukan tanpa kamu, saya memberikannya kepada kamu. Mereka berkata: Samaratakan kami, sebenarnya ia tidak ditinggalkan kepada kamu sehingga kami bertelingkah dengan kamu.”

Dia berkata: “Aku menghukumkan kamu berkaitannya dan ikutlah apa yang kamu kehendaki. Mereka berkata: Pendeta Bani Saed bin Hazim. Dia berkata: Ya, dengan kemulian Syam.” Maka, Abdul Muttalib naik dan bersama-samanya ada seorang daripada keturunan bapanya, iaitu daripada keturunan Bani Abd Manaf. Setiap orang daripada kabilah Quraisy pun naik.

Dia berkata: “Demi bumi sekiranya di sana ada kematian, maka kamu keluarkanlah sehingga kamu berada bersama-sama kematian tersebut antara Hijaz dan Syam, rosaklah air Abdul Muttalib dan sahabat-sahabatnya.”

Jadi, mereka semua dalam keadaan dahaga sehingga yakin hendak binasa. Maka mereka memberi minum, antaranya kabilah Quraisy yang enggan sambil mengatakan, “kami takut pada kematian sepertimana yang kamu hadapi.”

Tatkala Abdul Muttalib melihat apa yang dilakukan oleh kaum itu bagi menakutkan dirinya dan para sahabatnya, lantas berkata: “Apa yang kamu lihat? Mereka berkata: Kami tidak lihat melainkan menurut pandangan kamu, kami ikut apa kamu mahu. Dia berkata: Aku melihat sekarang, semua orang lelaki menggali sendiri dengan kekuatan.”

Terpancar mata air di bawah kasut Abdul Muttalib

Ketika lelaki itu mati, kawannya menolaknya ke dalam lubang yang digali. Kemudian kamu melihatnya sehingga lelaki lain pula hilang, iaitu lelaki yang berada lebih kiri ketika menunggang. Mereka berkata: “Ya, apa yang saya perintahkan, setiap orang melakukannya,” maka dia menggali.

Kemudian, mereka duduk memerhatikan kematian dalam keadaan dahaga. Seterusnya, Abdul Muttalib berkata kepada para sahabatnya: “Demi Allah, pertemuan kita dengan kemampuan kita adalah untuk kematian. Kita tidak memukul bumi dan tidak mencari kelemahan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rezeki air kepada beberapa buah negara yang kamu pergi. ”

Maka, pergilah sehingga mereka menuang air bersama-sama, sambil kabilah Quraisy melihat apa yang mereka lakukan. Kemudian, Abdul Muttalib ingin meneruskan perjalanannya, maka dia pun menaiki kenderaan.

Ketika dia hendak bergerak, terpancarlah di bawah kasutnya mata air yang subur. Maka Abdul Muttalib pun bertakbir diikuti para sahabatnya. Dan dia turun dan minum bersama-sama para sahabat.

Kemudian, mereka semua diberi makan hingga mereka mengisi air minuman, lalu dia memanggil suku-suku dari kaum Quraisy dan berkata: “Datanglah kepada air itu, Allah SWT telah memberi kami air, sehingga mereka minum dan terus minum.”

Lalu mereka berkata: “Demi Allah, dia telah memutuskan untukmu, Abd al-Muttalib. Tiada pertengkaran di Zamzam. Orang yang memberimu air ke dalam mangkuk ini, adalah orang yang memberimu Zamzam. Jadi kembalilah ke tempat penyiramanmu sebagai satu petunjuk”, jadi dia kembali bersama-sama mereka. Mereka tidak sampai kepada pendeta dan membiarkan dia bersama air Zamzam.

Itulah mimpi Abdul Muttalib yang menggali semula Zamzam. Sebelum kejadian, golongan Quraisy membantahnya (menggali Zamzam), namun selepas kejadian mereka tidak lagi membantah.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.