Adab membaca al-Quran yang dinyatakan dalam al-Quran

Al-Quran Siti Nur Baiin Che Harun
Terkini oleh Siti Nur Baiin Che Harun
Adab membaca al-Quran yang dinyatakan dalam al-Quran
Adab membaca al-Quran yang dinyatakan dalam al-Quran © Rawpixelimages | Dreamstime.com

Seperti tajuk  artikel ini, ‘Adab membaca al-Quran yang dinyatakan dalam al-Quran’, ia akan menerangkan tentang bicara al-Quran mengenai adab dalam membaca Quran.

Membaca Ta’awwudz sebelum membaca al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nahl ayat 98, yang bermaksud:

“Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.”

Bicara orang berhadas menyentuh al-Quran

Allah Taala berfirman dalam surah al-Waqiah, ayat 79:

“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”

Dalil tentang perlu khusyuk saat mendengar al-Quran

Surah al-A’raf, ayat 204 menyatakan:

 “Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

Surah al-Isra’, ayat 107:

“Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu): “Sama ada kamu beriman kepada al-Quran atau kamu tiada beriman, (tidaklah menjadi hal); kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu apabila dibacakan al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud (dalam keadaan hiba dan khusyuk);”

Surah al-Isra’, ayat 109:

“Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang al-Quran menambahkan mereka khusyuk.”

Surah as-Sajadah, ayat 15:

“Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.”

Dalil Mengenai Menghayati Bacaan al-Quran

Surah al-Furqan, ayat 73:

“Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.”

Surah Muhammad, ayat 24:

“(Setelah diterangkan yang demikian) maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup (yang menghalangnya daripada menerima ajaran al-Quran)?”

Surah al-Hasyr, ayat 21:

“Sekiranya Kami turunkan al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.”

Menangis saat membaca atau mendengar al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Maidah, ayat 83:

“Dan apabila mereka mendengarkan apa (al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri), seraya berkata, “Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad).”

Memperindah suara bacaan al-Quran

Allah Taala berfirman dalam Surah al-Muzammil, ayat 4:

“Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan.”

Selalu Mengingat dan Membaca al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Ahzab, ayat 34:

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.”

Membaca al-Quran di malam hari

Allah Taala berfirman dalam surah al-i Imran, ayat 113:

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,”

Doa khatam al-Quran

“Ya Allah, Ya Tuhanku! Rahmatilah aku dengan al-Quran dan jadikanlah al-Quran bagiku sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, Ya Tuhanku! Ingatkanlah aku apa yang aku terlupa daripada ayat-ayat al-Quran. Ajarkanlah aku daripada al-Quran apa yang belum aku ketahui. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang; dan jadikanlah al-Quran itu hujah dan bagiku (untuk menyelamatkan daku di akhirat), wahai Tuhan Sekalian Alam.”