Al-Farabi, Aristotle dunia Muslim

Terkenal Hanita Hassan
Pilihan oleh Hanita Hassan
Al-Farabi, Aristotle dunia Muslim
Al-Farabi, Aristotle dunia Muslim (foto: Tugu al-Farabi di Universiti Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan) © Nikita Maykov | Dreamstime.com

Abu Nasr al-Farabi adalah salah seorang pemikir Timur abad pertengahan terhebat yang telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan falsafah klasik, matematik dan teori muzik.

Al-Farabi juga telah mempengaruhi perkembangan pemikiran falsafah Barat.

Al-Farabi, Aristotle dunia Muslim

Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (bahasa sains pada masa itu) dan digunakan dalam kalangan sarjana Eropah. Beliau digelar sebagai Guru Kedua (Aristotle Guru Pertama).

Di Kazakhstan, beliau diberi penghormatan dengan penamaan di universiti dan beberapa jalan di berbagai kota. Al-Farabi adalah salah seorang yang bertanggungjawab menyebar pengaruh ilmu sains di Barat.

Al-Farabi, atau Abu Nasr Muḥammad ibn Muḥammad al Farabi (dikenali di Barat sebagai Alpharabius) dikatakan telah lahir pada tahun 870 di bandar Farab pada zaman Kerajaan Samanid.

Kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Pada masa itu Kerajaan Samanid merangkumi pusat-pusat pembelajaran seperti di Tashkent, Samarkand dan Bukhara.

Al-Farabi telah menjalankan kajian di semua tempat ini. Pusat utama sains adalah ibu kota Baghdad, di sinilah Al-Farabi bermula setelah menyelesaikan pendidikan awal di rumah.

Baghdad telah menarik minat para intelektual dari seluruh dunia ketika itu. Di Baghdad terdapat sekolah penterjemahanan terkenal yang boleh menterjemah dan memberi ulasan mengenai karya Plato, Aristotle, Galen dan Euclid.

Al-Farabi juga mempelajari tentang kebijaksanaan Yunani kuno. Islam tidak melarang kajian sedemikian dijalankan. Satu-satunya syarat untuk menahan diri daripada melakukan perbuatan syirik (kehilangan kepercayaan), adalah dengan mengenali Allah Yang Maha Esa dan meminta pertolongan daripada Yang Maha Esa.

Perolehan pengetahuan lain adalah tidak dilarang sama sekali, malah ia sangat digalakkan. Di sini para cendekiawan memperoleh manfaatnya berbanding orang Kristian yang melarang penggunaan pengetahuan selain daripada orang kristian.

Tidak lama kemudian al-Farabi telah menjadi sarjana yang terkenal. Pada tahun 941, beliau berpindah ke Damsyik di mana beliau menghabiskan sisa hidupnya. Di Damsyik, al-Farabi menyelesaikan karyanya berkaitan bandar yang unggul.

Al-Farabi, mengkaji dan mengembangkan falsafah Aristotles

Al-Farabi menyara hidup sebagai penjaga kebun pada waktu siang dan saintis pada waktu malam. Sehinggalah beliau diletakkan di bawah pembiayaan penguasa Hamdanid Saf al-Dawla yang menjadi pembiaya kepada ramai orang terkemuka pada masa itu.

Al-Farabi menjalankan kajian falsafah dengan meneliti dan mengembangkan falsafah Aristotles. Selain itu, al-Farabi membangunkan sendiri konsep organisasi masyarakat  berdasarkan idea politik dan etika ahli falsafah Yunani.

Yang pertama ialah Plato dan Aristotles, dan yang kedua adalah berdasarkan konsep sosial kuno Timur Tengah – bandar yang ideal diketuai oleh seorang pemerintah dari kalangan ahli falsafah dan pemimpin agama.

Bandar di mana kebajikan warganegara menjadi keutamaan, di mana kebaikan dan keadilan dalam pemerintahan serta kejahatan yang berlaku sewenang-wenang adalah ditentang sekeras-kerasnya. Antagonis bagi kota yang ideal adalah kota yang rosak di mana para penguasa hanya menjaga kesenangan dan kekayaan mereka sahaja.

Muzik, matematik, astronomi dan sains semula jadi adalah minat cendekiawan serba boleh ini, dan al-Farabi telah menyumbang dari segi inovatif  setiap satu daripadanya.

Di sinilah personaliti al-Farabi yang boleh dijadikan contoh teladan daripada aspirasi dan kemajuan ilmu, di jalan Allah SWT, yang harus kita ikut langkahnya.

Firman Allah SWT dalam al-Quran yang bermaksud:

“Wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus,”

(Surah Maryam, ayat 43)