Apakah nama Allah yang paling Agung?

Islam Zalika Adam
Pilihan oleh Zalika Adam
Apakah nama Allah yang paling Agung?
Apakah nama Allah yang paling Agung? © Faris Al Faruq | Dreamstime.com

Nama Allah yang paling Agung adalah satu topik perbincangan dan persoalan di kalangan kebanyakan manusia. Ini adalah kerana Allah SWT mempunyai nama-nama yang Indah dan sifat-sifat yang Tinggi.

Antara nama-nama indah yang merupakan nama paling Agung apabila diseru, Dia akan menjawab. Apabila diminta, Dia akan memberi. Pelbagai pendapat bagi menentukan nama tersebut, pada artikal ini, kita akan mengetahui dengan jelas.

Nama Allah yang Maha Agung dan Dalil Naqli

Hadis mengenai nama Allah yang paling Agung disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini termasuk apa yang dilaporkan oleh Anas r.a, bahawa beliau duduk bersama-sama Baginda dan seorang lelaki mengerjakan solat, kemudian berdoa:

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu puji-pujian hanya kepadaMu Tiada Tuhan melainkan Engkau Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bumi, Wahai Kemuliaan dan Penghormatan, wahai yang Menghidupkan, Wahai yang Kekal. Sabda Nabi SAW: Sebenarnya Allah memanggil nama-Nya yang Paling Agung, jika dipanggil dijawab, jika diminta kepada-Nya, diberi.”

(Dikumpulkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibn Majah; disahkan oleh al-Albani)

Hadis ini membuktikan bahawa Allah SWT mempunyai nama yang Agung. Salah satu sifat-Nya ialah jika dipanggil, Dia akan menjawab dan jika Dia diminta, Dia akan memberi. Hadis ini menentukan keagungan Allah sebagaimana doa para sahabat.

Di antara hadis yang menunjukkan nama Allah SWT yang Maha Agung adalah apa yang diriwayatkan dari Buraydah bin al-Husayb r.a, bahawa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berkata:

“Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Engkau (Allah), Allah tempat meminta sesuatu. Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setaraf dengan-Nya. Dia (lelaki) itu berkata: “Sesungguhnya kamu memohon kepada Allah dengan nama, apabila diminta kepada-Nya diberi, apabila diseru Dia menjawab.”

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahkan oleh al-Albani)

Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan tentang hadis ini adalah sokongan yang paling tepat di antara hadis-hadis yang disebutkan dengan menyebut nama Allah yang paling Agung.

Beberapa pandangan para ulama sekitar nama Allah yang paling Agung

Para ulama membahagikan nama Allah yang paling Agung kepada tiga pendapat:

Pendapat pertama

Para sahabat Baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa tidak ada nama yang lebih Agung bagi Allah SWT, kerana tidak boleh untuk memilih satu nama Allah daripada nama-nama yang lain. Golongan ahli hadis menyatakan nama Allah Yang Agung adalah hanya untuk menguatkan keutamaan berdoa dengannya.

Pendapat kedua

Golongan yang mengatakan bahawa adanya nama Allah yang Agung, tetapi Allah SWT mengetahui pada pengetahuan-Nya sehingga tiada seorang pun dari ciptaan-Nya yang melihat.

Pendapat ketiga

Mereka mengatakan bahawa adanya dan diketahui nama Allah yang paling Agung. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam menentukan nama yang paling Agung. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan terdapat empat belas mazhab mengenai penentuan nama Allah yang paling Agung.

Para ulama berpandangan pelbagai dalam menentukannya dan berbagai bentuk diucapkan, seperti berikut:

Dia – Allah – Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang – Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang, Yang Menghidupkan, Yang Kekal – Yang Menghidupkan dan Yang Kekal – Yang Maha Pelembut dan Pemberi Nikmat, menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, menghidupkan dan kekal – Menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi mempunyai keagungan dan kemuliaan – Mempunyai keagungan dan kemuliaan – Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang Esa dan tempat meminta, yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidak ada sesuatu yang setaraf denganNya – Maha Penjaga – seruan Dzul-Nuun di perut ikan paus: “Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim” – Dialah Allah, Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia Tuhan di Arsh yang Agung- Dia menyembunyikan nama-nama yang mulia-kalimah Tauhid “Tiada Tuhan melainkan Allah.”

Apakah pendapat yang betul?

Yang paling tepat dalam menjelaskan nama Allah yang paling Agung ialah lafaz Agung ‘Allah’. Para ulama dan golongan yang mengesahkan serta golongan bijak pandai berpendapat bahawa lafaz Agung ialah nama Allah yang paling Agung, apabila nama-Nya dipanggil dijawab, apabila diminta, diberi.

Begitulah lafaz yang Agung: ‘Allah’ iaitu nama yang menghimpunkan nama-nama Allah SWT menunjukkan nama Allah yang Indah dan sifat-sifat yang Tinggi. Sebagaimana nama ini tidak dinamakan dengan seseorang pencipta, yang mengetahui zat ketuhanan.

Justeru, setiap Muslim hendaklah membanyakkan doa memohon kepada Allah SWT dengan nama-nama-Nya yang Indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, maka dia hendaklah bersetuju dengan nama Allah yang Agung, bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.