Berbagai peranan dan tugas Malaikat

Islam untuk Pemula Hanita Hassan
Terkini
Berbagai peranan dan tugas Malaikat
Berbagai peranan dan tugas Malaikat (foto: Masjid al-Qibli, dalam kawasan Masjid al-Aqsa) © Dudlajzov | Dreamstime.com

Allah SWT mencipta Malaikat sebagai pembantu dan hamba-Nya. Pelbagai tugas yang perlu dilakukan oleh mereka merangkumi pelbagai fungsi perkhidmatan. Firman Allah SWT dalam al-Quran yang bermaksud:

“Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).”

(Surah an-Naazi’aat, ayat 5)

Peranan Malaikat

Malaikat menjaga perkara-perkara yang ditentukan untuk berada di bumi. Mereka adalah medium perantaraan yang diciptakan oleh Allah SWT, sebagai saluran kehendak-Nya. Perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka merangkumi semua aspek.

Bermula daripada hujan dan kesuburan tanah sehinggalah kehidupan dan kematian. Di Syurga, para Malaikat ditugaskan untuk melayani Allah SWT, menjaga Arasy-Nya dan memuliakan-Nya dengan memuji dan meminta pertolongan daripada-Nya sebagai hambanya:

Firman Allah SWT dalam al-Quran yang bermaksud:

“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman.”

(Surah al-Mu’Min, ayat 7)

Di bumi, Malaikat dilantik sebagai pelaksana Keputusan Allah SWT dan sebagai penjaga kepada semua hamba-Nya bagi pihak Allah. Allah berfirman dalam al-Quran yang maksudnya:

“Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.”

(Surah al-An’aam, ayat 61)

Manusia dan Malaikat

Malaikat menemani manusia sejak lahir dan bahkan sejak di dalam rahim ibu mereka lagi. Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a , beginilah cara Rasulullah SAW menjelaskan tugas mereka pada waktu itu:

“Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi seketul darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari.

 

Kemudian diutus kepadanya Malaikat untuk ditiupkan kepadanya roh dan (malaikat) diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya sama ada derita atau bahagia.

 

Demi Allah yang tidak ada tuhan melainkan-Nya, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli Syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli Neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka.

 

Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli Neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli Syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga.”

(Hadis riwayat Muslim, 2643)

Setelah dilahirkan, Malaikat menemani manusia sebagai pemerhati perbuatan mereka atas nama Allah SWT dan sebagai perantara bagi mereka dengan Allah.  Firman Allah dalam al-Quran:

“Tiada suatu ucapanmu yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”

(Surah Qaaf, ayat 18)

Allah SWT berfirman al-Quran yang bermaksud:

“Yang mulia (di sisi Allah) dan  yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Surah Al Infithaar, ayat 11-12)

Berbagai macam tugas Malaikat

Sebagai penjaga manusia, Malaikat berdiri mewakili mereka dalam pertempuran. Firman Allah SWT dalam al-Quran yang bermaksud:

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.”

(Surah al-Anfaal, ayat 9)

Allah SWT mengutus Malaikat-Nya setiap kali Dia mahu melindungi sesuatu atau seseorang. Apa pun keadaannya, jika perlindungan Allah SWT tersebar di seluruh alam, malaikat pasti akan hadir melindunginya.

Selain itu, semua fenomena alam dan kisah Allah SWT disebarkan ke bumi melalui Malaikat. Sebagai contoh, Malaikat Mikail a.s ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi, binatang, tanaman dan tumbuhan yang lain.

Malaikat Jibril a.s diberi satu jawatan khusus dan yang paling mulia iaitu utusan yang menghubungkan di antara Allah SWT dengan Rasul-rasul-Nya. Ia juga ditugaskan menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul-rasul.

Akhirnya, apabila Allah SWT telah mengarahkan untuk mencabut nyawa anda, maka  Malaikat ‘Izrail akan didatangkan oleh Allah untuk mencabut nyawa semua yang bernyawa di alam dunia ini.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang bermaksud:

“Katakanlah: ‘Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.”

(Surah as-Sajdah, ayat 11)

Itulah beberapa tugas malaikat dan salah satu pengertian yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa kepada kita tentang bagaimana Dia merancang dunia ini.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.