Etika perang dalam Islam

Islam Zalika Adam
dreamstime_s_49508379
Etika perang dalam Islam © Aisyaqilumar | Dreamstime.com

(Terjemahan SalamWebToday bahasa Arab)

Sudah tersebar dari semasa ke semasa pembohongan yang dibuat oleh golongan Barat dan golongan Orientalis, bahawa Islam membawa kemenangan melalui pedang. Setiap pertempuran yang berlaku adalah hanya untuk memaksa manusia kepada agama dan kekuatan. Ini adalah satu pembohongan yang sebenar-benarnya jauh dari kebenaran.

Kerana pada permulaannya, golongan Muslimin hanya bertujuan untuk mempertahankan diri. Setiap apa yang datang kepada mereka, mereka akan menjawab dengan keburukan. Apabila sesuatu ketetapan sudah dibuat, maka bermulanya proses pembukaan negara-negara jiran.

Ia tidak memaksa penduduk negara tersebut memeluk Islam, bahkan mereka berdakwah kepada mereka. Sesiapa yang menjawab, maka jadilah dia Muslim, manakala sesiapa yang tidak menjawab, jadilah dia di bawah pengawasan tentera Islam. Dia dikehendaki membayar jizyah (cukai) sehingga tentera boleh memberikannya tanah dan harta.

Bertitik tolak daripada ini, kita berhenti dengan beberapa etika peperangan Islam. Ia bertujuan untuk mengetahui bahawa masalah ini tidak menjadi satu pertempuran disebabkan kebinasaan, seperti yang berlaku pada Perang Salib, bahkan peperangan bertujuan untuk membentuk Islam dan mencapai kesejahteraan. Peperangan ini mengambil masa yang panjang dan bertujuan memerangi kezaliman.

Antara etika peperangan adalah seperti berikut:

Larangan membunuh kanak-kanak, warga emas, dan wanita

Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada para sahabat dan pemimpin tenteranya, apabila kamu semua sudah keluar untuk berperang, janganlah kamu membunuh kanak-kanak, warga emas dan wanita, ada satu ayat yang diwasiatkan iaitu: “Janganlah kamu membunuh bayi yang baru dilahirkan.”(Hadis riwayat Muslim)

Dalam riwayat Abi Daud: “Janganlah kamu membunuh warga emas, kanak-kanak dan wanita.” Apabila kita melihat kepada ketiga-tiga orang ini, kita mendapati mereka tidak mampu untuk berbunuh-bunuhan. Kemudian, mereka tidak akan mengangkat pedang-pedang mereka ke muka tentera Muslimin. Oleh itu, mereka (Muslimin) mengimpikan peperangan. Inilah satu etika daripada beberapa etika peperangan dalam Islam yang menunjukkan rahmat agama kepada manusia.

Larangan membunuh ahli ibadat

Mereka adalah golongan agama yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi mereka biasa untuk beribadat. Oleh itu, mereka termasuk dalam wasiat Nabi Muhammad SAW, agar tidak membunuh mereka atau menyebabkan bahaya kepada mereka. Kerana dalam ibadat, mereka terputus dari peperangan dan menyendiri.

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahawa Baginda biasa memberitahu para tenteranya sebelum mereka keluar berperang: “Keluarlah dengan nama Allah SWT, berperanglah di jalan Allah bagi sesiapa yang kufur dengan Allah, dan jangan bermusuh-musuhan, jangan sesat, janganlah bermuka-muka, jangan membunuh kanak-kanak atau ahli Shawami (ahli ibadat).” (Hadis riwayat Ahmad)

Jangan mengkhianat

Ini adalah satu etika daripada beberepa etika dalam peperangan Islam. Maka, manusia akan masuk dalam agama Allah SWT dengan berduyun-duyun. Ini adalah perkataan yang benar yang diimani oleh manusia dan mereka akan selamat. Tidak harus seseorang lelaki meletakkan sebuah sangkar tentera Islam, sedangkan dia percaya dengan darahnya, setelah itu, dia membunuh.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesiapa yang menyelamatkan seorang lelaki daripada mengalirkan darahnya, kemudian dia dibunuh, aku tidak bersalah sebagai pembunuh, walaupun orang yang dibunuh itu seorang kafir.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Larangan membinasakan bumi

Kerana peperangan Islam tidak dibangunkan dengan tujuan membinasakan. Bahkan, untuk memperelokkan dan manusia hidup dalam keadaan selamat. Seterusnya, kemaslahatan manusia adalah satu tujuan.

Berikut adalah satu ayat wasiat Nabi Muhammad SAW kepada tenteranya: “Janganlah kamu menenggelamkan pokok tamar dan membakarnya, janganlah menyembelih binatang ternakan, jangan memotong pokok yang berbuah dan jangan membinasakan (memungkiri) janji.”

Uruskan tawanan dengan baik

Ini termasuk memberikan mereka nafkah (perbelanjaan). Ini tidak membawa gambaran bahawa seseorang adalah tawanan yang kelaparan atau tidak berpakaian. Para tawanan hendaklah diuruskan dengan cara yang baik. Al-Quran menjelaskan bahawa hendaklah memberi makan kepada tahanan itu dengan makanan dan mengambil berat tentangnya. Firman Allah taala: “Dan mereka memberi makanan kepada kekasihnya yang  miskin, yatim piatu dan tawanan.” (Surah Al-Insan, ayat 8)

Menghormati mayat

Tiada disebutkan dalam peperangan bahawa seorang Muslim itu seperti mayat. Sebaliknya, kaum musyrikin telah melakukan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib r.a, dalam perang Uhud yang mana mayatnya dibelah perutnya.

Nabi Muhammad SAW masih lagi berpegang dengan pendiriannya, mewasiatkan para sahabat agar komited dengan jenayah besar yang diharamkan. Daripada Abdullah bin Zaid r.a, beliau berkata: “Nabi Muhammad SAW melarang muthallah.” Muthallah ialah memotong anggota si mati dan merosakkan ciri-cirinya. (Hadis riwayat al-Bukhari)