Jangan Terlalu Membenci Sesama Manusia

Masyarakat Contributor

Seorang yang bergelar muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Tidak seharusnya kebencian beraja di dalam diri mereka, permusuhan yang berpanjangan dan sifat dengki tidak patut mempengaruhi akhlak mereka.

Islam dari segi bahasa berasal daripada kata dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai serta terlepas atau jauh daripada kekurangan kekurangan zahir dan batin. Manakala dari segi istilah syarak, Islam ialah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah S.W.T seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Oleh kerana itu hayatilah beberapa ayat di dalam Al-Quran dan sabda Rasul yang berkaitan dengan bahaya dan larangan saling membenci, bermusuhan dan dengki.

Allah S.W.T berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS.Al-Hujurat {49}:10)

Allah S.W.T juga berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu, yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yang Allah mencintai mereka, dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang Mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang, yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS.Al-Maidah {5}:54)

Allah S.W.T berfirman:

Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia (orang-orang beriman), adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah dan keredhaan-Nya, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka, dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang disebut) dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka dalam Injil, iaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia, dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, (dengan kekuatan orang-orang beriman). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.”  (QS.Al-Fath {48}:29)

Sabda Rasulullah S.A.W.:

Dari Anas R.A., bahawasanya Nabi S.A.W. bersabda:

Janganlah engkau semua saling benci-membenci, saling dengki-mendengki, saling belakang-membelakangi dan saling putus-memutuskan – ikatan persahabatan atau kekeluargaan – dan jadilah engkau semua hamba- hamba Allah sebagai saudara-saudara. Tidaklah halal bagi seseorang Muslim kalau ia meninggalkan – yakni tidak menyapa – saudaranya lebih dari tiga hari. (Muttafaq ‘alaih)

Sesungguhnya kebencian di antara satu sama lain tidak akan membawa keuntungan dan sebarang kebaikan malah dimurkai Allah SWT. Seharusnya kita cuba berfikiran positif dan cuba memaafkan orang lain andai mereka pernah membuat kesalahan dengan kita kerana memaafkan itu lebih mulia dari meminta maaf. Jika kita tiada perasaan benci dan marah dalam diri, hidup kita pasti akan menjadi lebih tenang.

 

Sumber : pengajianislam.pressbooks.com , pdamtirtabenteng.co.id

Foto : Usplash.com 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.