Kenapa Allah SWT tidak menjadikan semua manusia kaya

Islam Hagnas
dreamstime_s_119931548
Kenapa Allah SWT tidak menjadikan semua manusia kaya © Victoria Schaal | Dreamstime.com

Hanya Allah SWT yang mampu memakbulkan permintaan manusia. Allah mampu menjadikan semua manusia di dunia ini kaya, tetapi Allah tidak menjadikan semua mereka kaya. Kenapa?

Berdasarkan ayat-ayat di dalam al-Quran, terdapat lima faktor utama Allah SWT tidak menjadikan semua manusia kaya.

Semua orang tidak dijadikan kaya – kaya dan miskin saling melengkapi

“(Mengapa pemberian Kami itu mereka ingkarkan?) Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan (perkara-perkara keruhanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar) rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad, seolah-olah Kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja? Mereka tidak ingkarkan)

Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini, (setengahnya Kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita); dan juga Kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya yang lain.

Dan lagi rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.”

(Quran, surah az-Zukhruf, ayat 32)

Sebahagian manusia yang kaya berharta menjadi angkuh

Qarun misalnya, dia telah berubah menjadi angkuh dan kejam.

“Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa a.s, kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka; dan Kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. (Ia berlaku sombong) ketika kaumnya berkata kepadanya: Janganlah engkau bermegah-megah (dengan kekayaanmu), sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah. (seperti lagakmu itu).”

(Quran surah al-Qasas, ayat 76)

Tidak semua diberikan harta kekayaan yang melimpah supaya mereka terhindar dari sikap bermegah-megah.

“Dan kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hambaNya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi (dengan perbuatan-perbuatan liar durjana); akan tetapi Allah menurunkan (rezekiNya itu) menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Ia Mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hambaNya, lagi Melihat dengan nyata.”

(Quran surah as-Syura, ayat 27)

Allah SWT jadikan sebahagian manusia kaya, sebahagian miskin

Semua ini adalah ujian.

“Dan janganlah engkau menujukan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk Kami menguji mereka padanya; sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.”

(Quran surah Taha, ayat 131)

Berita baik untuk orang miskin: Allah SWT janjikan kekayaan Akhirat

Ini adalah dengan syarat mereka meninggal dunia dengan pengakhiran yang baik (husnul khatimah). Firman Allah SWT:

“Sesiapa yang menghendaki (kesenangan hidup) dunia, Kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang Kami kehendaki, bagi sesiapa yang Kami kehendaki; kemudian Kami sediakan baginya neraka Jahannam (di akhirat kelak), untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya, diberi pahala akan amal usahanya.”

(Quran surah al-Israa’, ayat 18-19)

Jika semua kaya, akan berlaku maksiat dan derhaka kepada Allah SWT

Allah SWT berfirman yang maksudnya:

“Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.”

(Quran surah al-Israa’, ayat 16)

Allah SWT tidak menjadikan semua manusia kaya untuk memastikan kelangsungan umat manusia.