Kerjasama awam-swasta pertingkat ekonomi

Perniagaan Hafiz Firdaus 20-Mei-2020
Pertingkat semula ekonomi negara © Ravindran Smith | Dreamstime.com

Sektor awam dan swasta perlu meningkatkan kerjasama yang kuat dalam era baru COVID-19 untuk menyokong ekonomi ketika negara memulakan sektor perniagaan, terutamanya melalui sokongan transformasi digital.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustapa Mohamed mengatakan perkongsian awam-swasta (public-private partnership) yang telah berjalan dengan baik sebelum pandemik koronavirus baru ini dan terbaru ketika normal baharu, harus terus digerakkan lagi.

Negara perlu mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ditunjukkan oleh era digital secara maksimum. Seterusnya, adalah meningkatkan produktiviti serta daya saing.

Mustapa berkata, proses transformasi sedang berjalan dan negara harus meneruskan pertumbuhannya.  Pertumbuhan inklusif juga harus dipastikan dalam memanfaatkan catatan pertumbuhan dan mendorong negara ke arah pertumbuhan yang berikutnya.

Peluang yang dapat ditawarkan oleh ICT untuk semua harus dimanfaatkan. Sektor awam dan swasta juga perlu menjadi lebih cekap dan lebih dinamik. Sektor industri perlu terus memberikan perkhidmatan penting untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan produk harus melebihi jangkaan pelanggan dan komuniti perniagaan.

Kerajaan juga ingin memastikan bahawa perusahaan kecil dan sederhana (PKS), yang menjadi tulang belakang negara, bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global saat ini. Oleh itu, hubungan yang lebih baik antara PKS dan perusahaan multinasional perlu ditingkatkan.

Pendekatan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian dilaksanakan dengan agresif oleh kerajaan Malaysia. Negara dan juga dunia seluruhnya harus terus memikirkan cara memulakan kembali ekonomi dengan penggunaan teknologi.

Urus niaga dan penjualan awam harus ditawarkan secara dalam talian sebanyak 90%, bahkan 100%. Bagi pihak kerajaan, sasarannya adalah 70% dan ini adalah sebahagian daripada strategi kerajaan. Waktu yang dihadapi sekarang telah mendorong kita untuk bergerak lebih pantas ke arah menjadi masyarakat digital sepenuhnya.

Mustapa memberi ucaptama dalam webinar dasar polisi bertajuk “Membangun Semula Ekonomi Dengan Dasar Pemboleh” yang membincangkan tentang peranan infrastruktur dasar pemboleh dalam memastikan pemulihan ekonomi yang cepat. Tiga ke lima dasar teras telah didapati yang dianggap kritikal dan memerlukan perhatian segera pasca COVID-19.

Isu-isu yang mungkin dijangkakan adalah dasar yang mendahulukan digital dengan pengkomputeran awan, kemahiran dan kebolehkerjaan, dan ekonomi digital. Isu-isu ini menjadi semakin penting apabila dunia berhadapan dan pulih dari COVID-19, dengan keperluan pengagihan dana dan pengurusan sumber yang berkesan.