LPP: penggunaan teknologi pertanian akan tarik hati generasi pesawah muda

Teknologi Yen Doran 24-Dis-2019

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) merancang untuk meningkatkan penggunaan teknologi terkini dalam penanaman padi bagi menarik minat generasi muda untuk bergiat dalam tanaman itu.

Pengerusinya Datuk Mazlan Aliman berkata penggunaan teknologi terkini seperti mesin membajak dan menuai mampu meningkatkan hasil tanaman sekaligus menambah pendapatan golongan pesawah.

Mazda memuji negara maju seperti Jepun, Korea Selatan dan Taiwan manfaat daripada penggunaan teknologi moden di mana tempoh penanaman padi mereka mampu dipendekkan kepada hanya 75 hari berbanding 100 hari di negara ini.

LPP berhasrat untuk meningkatkan penyertaan generasi muda dari 15 peratus ke 30 peratus dalam tahun akan dating.