Pandangan Islam tentang Teori Evolusi  

Islam Zalika Adam
Zalika Adam
Pandangan Islam tentang Teori Evolusi  
Pandangan Islam tentang Teori Evolusi © Arturo Limon | Dreamstime.com

Pada era kontemporari, banyak teori Barat muncul. Teori tersebut cuba menjelaskan kewujudan manusia secara umum dan khusus. Namun, teori yang paling berbahaya adalah ‘Teori Evolusi’ yang dikemukakan oleh ahli biologi Inggeris Charles Darwin, pada separuh kedua abad-19.

Teori tersebut telah mencetuskan kontroversi besar, sejak kemunculannya hingga ke hari ini. Boleh jadi, kontroversi yang berlaku tentangnya tidak dapat segera diselesaikan.

Apakah Teori Evolusi?

Teori Evolusi adalah teori yang cuba menjelaskan kewujudan makhluk hidup. Makhluk hidup ini  berkembang dalam jangka masa yang panjang, dianggarkan dalam ratusan juta tahun.

Teori tersebut melihat bahawa makhluk hidup bermula dari organisma kecil dan kemudian berkembang selepas itu. Dan perkembangan itu masih berterusan. Seterusnya, evolusi ini tidak pintar melainkan evolusi yang diambil secara rawak itu adalah secara kebetulan.

Tiga idea Teori Evolusi

Teori Evolusi telah didasarkan pada beberapa idea:

  • Pertama: Idea perkembangan, bermaksud bahawa semua makhluk hidup telah berkembang dari satu makhluk.
  • Kedua: Idea pemilihan semula jadi yang merupakan mekanisme rawak, menyumbang kepada pemilihan organisma yang baik agar kekal.
  • Ketiga: Idea ‘Survival of the fittest’ (iaitu pilihan semula jadi dalam populasi yang paling sesuai akan bertahan dan menghasilkan keturunan).

Idea ini adalah hasil daripada pertembungan idea pilihan semula jadi. Kerana pilihan ini mengekalkan organisma baik untuk kekal. Pilihan semulajadi tetap menjadi organisma yang layak dan menyumbang kepada kepupusan organisma yang tidak berdaya maju untuk kekal. Ini adalah idea-idea yang paling jelas dalam teori ini.

Berdasarkan idea-idea yang dipamerkan ini, jelas kelihatan mereka juga jauh dari realiti dan akal. Teori Evolusi mendakwa bahawa manusia telah berkembang selama berjuta-juta tahun. Perkembangan ini adalah paling dekat dengan monyet kerana terdapat persamaan yang besar antara monyet dan manusia.

Seperti yang didakwa, bahawa manusia  tidak kelihatan untuk hidup melalui penciptaan langsung. Tetapi muncul setelah berjuta-juta tahun sebagai hasil dari proses evolusi secara rawak. Hal ini membawa kita kepada perlunya menyatakan kedudukan Islam mengenai Teori Evolusi.

Kedudukan Islam mengenai Teori Evolusi

Islam menolak Teori Evolusi. Kerana teori ini adalah teori yang akhirnya membawa kepada penolakan Penciptaan Allah SWT. Teori tersebut berpendapat bahawa organisma hidup wujud tanpa memerlukan seseorang untuk menciptanya, kerana mereka muncul melalui proses pilihan semula jadi yang kompleks.

Kita ketahui bahawa Allah SWT menciptakan alam semesta dalam semua yang ada di dalamnya. Firman Allah yang maksudnya:

“Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya.Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi; (orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah) dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang paling rugi.”

(Surah az-Zumar, ayat 62-63)

Teori Evolusi menjadikan manusia berevolusi dari keturunan monyet. Ini sama sekali tidak benar. Al-Quran telah membuktikan bahawa Allah SWT menciptakan Adam a.s, merupakan ciptaan manusia pertama secara langsung. Allah berfirman, maksudnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”

(Surah al-Baqarah, ayat 30)

Teori Evolusi menyangkal kewujudan Pencipta Alam Semesta

Sekiranya berlaku seperti yang dikemukakan oleh Darwin dan pengikutnya, maka tidak akan ada makna bagi ayat itu. Hujah akal yang paling besar inilah menunjukkan kesalahan Teori Evolusi. Sekiranya evolusi adalah benar, maka di sana ada makna kewujudan beberapa makhluk yang menganggap ahli evolusi berada dalam episod evolusi.

Sebagai contoh, golongan evolusi mendakwa bahawa manusia berevolusi daripada monyet. Walau bagaimanapun, monyet masih lagi wujud di kebanyakan negara-negara dunia. Sekiranya manusia benar-benar berevolusi daripada monyet, akhirnya berlaku kebinasaan kerana mengikut idea ‘Survival of the fittest’.

Justeru, Islam menolak Teori Evolusi kerana menyangkal kewujudan Pencipta Alam Semesta yang bijak, merujuk segala sesuatu di alam semesta secara rawak dan kebetulan. Teori ini tidak tertakluk kepada persetujuan dalam komuniti saintifik.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.