Pencapaian MOA dalam kemajuan sektor pertanian negara

Uncategorized Yen Doran 16-Dis-2019

Sepanjang tahun 2019, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) telah berusaha keras untuk memajukan sektor pertanian negara kita.

Golongan nelayan manfaat dari kolaborasi antara kementerian melalui Ops Naga untuk mengawal pencerobohan nelayan asing demi perlindungan hasil perikanan nelayan tempatan.

Peraturan-Peraturan Pertubuhan Peladang (Pindaan) 2019 bagi memperkukuh tadbir urus NAFAS dapat memastikan NAFAS mencapai objektifnya dalam meningkatkan kualiti pertanian.

Program Rezeki Tani dilancarkan bagi meningkatkan pendapatan golongan miskin dan miskin tegar melalui bantuan kewangan.

MOA  juga menggunakan kemajuan teknologi dan sains demi meningkatkan bidang pertanian negara kita.