Pertanian disebut dalam al-Quran, dianggap ibadah dalam Islam

Alam Sekitar Md Wa'iz
Pilihan
Pertanian disebut dalam al-Quran, dianggap ibadah dalam Islam
Pertanian disebut dalam al-Quran, dianggap ibadah dalam Islam © Christian Delbert | Dreamstime.com

Pertanian bukanlah satu bidang pekerjaan yang remeh. Ini kerana pertanian adalah satu ibadah dan disebut sendiri dalam al-Quran. Apakah kepentingan pertanian kepada manusia?

Pertanian dalam al-Quran

Dalam al-Quran, bahkan di dalam hadis juga banyak menceritakan suruhan dan kepentingan pertanian. Surah al-An’am, ayat ke-99 ada menyebut, yang bermaksud:

“Dan Dia lah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bagaimana kekuasaan-Nya itu ditunjukkan melalui pertanian. Selain itu, ia memberikan gambaran kepada kita agar kita berfikir mengenai kekuasaan-Nya.

Pertanian menguatkan akidah

Melalui pertanian, manusia dapat melihat salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Manusia dapat melihat bagaimana biji benih yang kecil tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah atau makanan.

Selain itu, pertanian juga mendidik jiwa manusia untuk sentiasa bertawakal kepada Allah SWT setelah berusaha. Petani yang menanam biji benih, akan menyiramnya dengan air dan turut memberikan baja supaya tumbuh dengan baik.

Namun, sebaik mana petani tersebut menjaga tumbuhan tersebut, ia belum tentu memberikan hasil yang diharapkan. Adakalanya tanaman tersebut menjadi, adakalanya tidak.

Di sinilah detiknya seseorang itu bertawakal setelah berusaha. Kita akan mengakui kekuasaan Allah Taala yang akan memberikan hasil kepada tanaman yang ditanam itu.

Pertanian menjamin sumber bekalan makanan

Selain itu, manfaat utama sektor pertanian adalah bagi menjamin sumber bekalan makanan manusia. Makanan ruji masyarakat Malaysia ialah nasi. Namun, keperluan beras bagi menampung permintaan penduduk di negara ini masih lagi tidak mencukupi.

Oleh sebab itu, beras juga merupakan antara jenis makanan yang masih diimport oleh Malaysia bagi memenuhi keperluan. Apabila kita mampu memperluas dan menambah baik sektor pertanian, maka kita mungkin tidak lagi bergantung kepada sumber luar.

Hasilnya, makanan seperti beras dan lain-lain lagi akan menjadi lebih murah dan mudah didapati.

Hukum bertani dalam Islam

Hukum pertanian dalam Islam akan menjadi wajib atau fardhu ain jika pertanian itu adalah sumber rezeki untuk diri dan juga keluarganya. Malah, jika kita disuruh oleh pihak pemerintah untuk terlibat dalam sektor pertanian kerana tidak ada yang berkemampuan melakukannya, kita juga wajib mematuhinya.

Namun, jika ramai individu atau petani yang berkemampuan untuk bertani bagi keperluan makanan penduduk, maka hukum bertani bagi kita adalah fardhu kifayah. Dalam Islam, perbuatan atau aktviti yang dihukumkan fardhu kifayah sebenarnya adalah lebih mulia.

Ini kerana, fardhu kifayah ini lebih mementingkan atau memberikan manfaat untuk orang awam berbanding kepentingan diri. Sesungguhnya, pertanian adalah satu amalan yang mulia. Jika tiada sesiapa yang bertani dan bercucuk tanam, pasti manusia akan kebuluran tanpa sumber makanan.

Oleh sebab itu, pertanian itu dianggap sebagai satu ibadah dalam Islam kerana manfaatnya yang besar kepada umat manusia.