Ringkasan hidup Al-Hassan al-Basri r.a

Islam untuk Pemula Zalika Adam
640px-Al_Hasan_of_Basra_Shrine
Makam Imam al-Hasan al-Basra di Basra, Iraq, 1950 © By Public Domain, Link

Al-Hassan Ibnu Abi al-Hassan Yasar al-Basri r.a ialah salah seorang golongan pembesar tabiin. Digelar sebagai Abu Saeed, beliau menggabungkan pengetahuan, zuhud, warak dan ibadah.

Ayahnya adalah Zaid bin Thabit al-Ansari r.a dan ibunya bernama Khairah pembantu kepada Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah ialah ibu susuan Hassan al-Basri r.a, tatkala ibunya tiada disisinya. Oleh itu, hikmat dan kefasihan beliau diperoleh daripada keberkatan tempat kelahirannya.

Abu Amr Ibnu Al-Alaa berkata: “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih daripada Al-Hassan Al-Basri r.a dan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Seterusnya dia ditanya: Manakah yang lebih fasih antara kedua-duanya? Abu Amru menjawab: Al-Hassan.”

Dibesarkan di Lembah Desa, beliau adalah seorang yang paling tampan di Basra, sehingga beliau jatuh dari kenderaan dan tercedera pada hidungnya. Al-Asma’i menceritakan tentang ayahnya dan berkata: “Aku tidak pernah melihat lengan yang paling lebar daripada al-Hassan, lebarnya sejengkal.”

Hamba yang zuhud, warak dan bertakwa

Al-Hassan r.a adalah seorang hamba yang zuhud, terkenal dengan warak dan bertakwa. Tidak melakukan kemungkaran dan berusaha menjauhinya. Suatu hari beliau menghadiri majlis pengebumian, terdengar ratapan dan jeritan wanita, bersama-sama beliau seorang lelaki yang ingin kembali selepas melihat  apa yang berlaku, maka dia pun bersegera kepada al-Hassan.

Berkata al-Hassan: “Wahai saudara, sekiranya kamu melihat satu keburukan, tinggalkannya dengan kebaikan dan bersegera kepada agama kamu. Kerana kamu akan meninggalkan jenazah dan hilangkanlah ratapan.” Kemudian al-Hassan melihat kepada jenazah dikerumuni manusia, beliau hairan dengan keadaan itu. Terus al-Hassan mengingatkan mereka dan berkata: “Mengapa kamu bersesak? Itu dia tiangnya di masjid, duduklah dibawahnya sehingga kamu menjadi sepertinya.”

Kemudian Al-Hassan r.a berbual-bual dan berkata kepada seorang lelaki: “Wahai Abu Saeed, tentang siapa? Dia berkata: Apa yang kamu hendak lakukan? Kamu mendapat peringatan dan menegakkan hujahnya. Beliau berkata kepada seorang lelaki: Lelaki itu berkata: saya bukan yang paling fasih.”

Dikatakan kepada al-Hassan r.a: “Si fulan mengumpat kamu, maka diberikan padanya satu pinggan manisan dan berkata: Sudah sampai kepadaku bahawa kamu menghadiahkan segala kebaikan kamu kepadaku. Susunan ayat dan perkataan semuanya menarik, kemudian dia berkata: Aku tidak melihat keyakinan yang tiada diragui seperti keraguan yang tidak diyakini melainkan kematian.”

Ibnu Hubayrah menerima teguran Al-Hassan r.a

Terdapat sebuah kisah yang menyentuh perasaan terjadi pada Al-Hassan r.a, ketika dia diminta memberikan pujian, tetapi beliau mengatakan sesuatu yang benar. Kisah itu berlaku ketika Umar bin Hubayrah al-Fazari memimpin Iraq dan Khurasan iaitu pada zaman Yazid bin Abdul Malik.

Pada tahun 103 Hijrah, Ibnu Hubayrah memanggil al-Hassan al-Basri r.a, Muhammad bin Sirin, dan al-Sha’bi. Kemudian, Ibnu Hubayrah berkata kepada mereka: “Yazid adalah Khalifah Allah SWT kepada hamba-hambanya, saya memimpin apa yang kamu semua lihat dan ditulis kepadaku sesuatu perkara, maka diikutkan perkara itu, apa yang kamu semua lihat?”

Lalu Ibnu Sirin dan al-Sya’bi berkata kepadanya bahawa dia berasa ketakutan supaya kedua-duanya tidak marah. Ibnu Hubayrah berkata: “Kamu tidak berkata apa-apa wahai al-Hassan?” Seterusnya al-Hassan berkata: “Wahai Ibnu Hubayrah, takutlah pada Allah SWT ketika pemerintahan Yazid, janganlah kamu takutkan Yazid kerana Allah. Kerana Allah melarang kamu daripada Yazid, manakala Yazid tidak melarang kamu daripada Allah, dia ragu-ragu menjadikan kamu seorang Raja, maka Dia (Allah) menghilangkan kamu daripada katil dan mengeluarkan kamu daripada istana yang luas kepada kubur yang sempit.”

“Kemudian, kamu tidak akan selamat melainkan amalan kamu. Wahai Ibnu Hubayrah, sekiranya kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka Allah jadikan kesultanan ini sebagai bantuan kepada agama dan hamba-Nya. Janganlah kamu menunggang agama Allah dan hamba-Nya dengan pemerintahan, kerana tiada ketaatan untuk makhluk pada kemaksiatan pencipta (iaitu jangan mentaati pemimpin yang melakukan maksiat).”

Maka Ibnu Hubayrah mengijazahkan kenyataannya. Ibnu Hubayrah menerima teguran itu dan memberikan ganjaran yang baik. Al-Sya’bi berkata kepada Ibnu Sirin: “Bertebaranlah untuknya dan kami”. Iaitu ketika kedua-duanya berkata kepadanya supaya menerima teguran dan tidak marah, sehingga mereka diberikan ganjaran ke atas apa yang diucapkan.

Meninggal dunia dan jenazah disaksikan orang awam

Pada tahun 110 Hijrah, al-Hassan r.a meninggal dunia dan jenazah beliau disaksikan orang awam. Kematian beliau berlaku pada malam Khamis, jenazahnya keluar dari masjid di Baghdad setelah solat Jumaat. Ramai yang keluar sehingga tidak ada seorang pun tinggal untuk menunaikan solat Asar di masjid.

Seorang lelaki mengatakan sebelum kematian al-Hassan r.a kepada Ibn Sirin: “Saya melihat seolah-olah seekor burung mengambil batu kecil terbaik di masjid. Dia berkata: “Sekiranya pandangan kamu adalah benar, maka al-Hassan sudah meninggal. Semoga Allah SWT mengasihi kebaikan dan ganjaran terbaik yang diberikan oleh al-Hassan”.

Rujukan: Wafiaat al-A’yan, Ibnu Khalkan