Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia (BNM) kekal pada AS$103.2 bilion

Dunia Arab MAS 06-Dis-2019

Tiada perubahan atas rizab antarabangsa BNM berjumlah AS$103.2 bilion (AS$1=RM4.16) untuk tiga tempoh berturut-turut. Kadar rizab mencukupi untuk pembiayaan 7.7 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar jangka pendek.

Komponen utama rizab antarabangsa adalah rizab mata wang asing (AS$96.8 bilion), rizab Tabung Kewangan Antarabangsa (AS$1.1 bilion), Hak Pengeluaran Khas (SDR) (AS$1.1 bilion) dan emas (AS$1.9 bilion).

Modal dan liabiliti pula adalah modal berbayar (RM100 juta), rizab (RM144.96 bilion), mata wang dalam edaran (RM110.46 bilion), deposit institusi kewangan (RM158.52 bilion), deposit Kerajaan Persekutuan (RM10.93 bilion), deposit lain (RM2.05 bilion), Kertas Bank Negara (RM18.46 bilion) dan peruntukan SDR (RM7.68 bilion).