Status Hukum Daging Korban

Islam Contributor

Persoalan tentang hukum serta status daging korban sering kali timbul setiap kali ibadah korban dijalankan setiap tahun. Masih ramai yang tidak tahu apakah halal atau haram memakan daging korban atau menjual bahagian binatang korban yang dilakukan bagi golongan tertentu.

SalamToday senaraikan status hukum daging korban yang telah telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam garis panduan pelaksaan ibadah korban.

Hukum berkaitan daging qurban terbahagi kepada beberapa status seperti yang berikut:

(a) Haram memakan daging bagi orang yang melakukan qurban nazar (wajib) dan juga ahli keluarga di bawah tanggungannya walaupun sedikit sebagaimana juga haram memberikan daging qurban tersebut kepada orang bukan Islam.

(b) Hukum pemberian daging qurban sunat kepada orang bukan Islam adalah haram menurut pandangan ulama mazhab Shafi‘i.

(c) Kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang melakukan ibadah qurban sama ada qurban wajib atau qurban sunat.

(d) Bahagian atau anggota sembelihan qurban tidak harus dikhususkan kepada tukang sembelih sebagai upah melakukan sembelihan, kecuali bahagian atau anggota tersebut diberikan oleh individu yang melakukan qurban.

(e) Sunat bagi individu yang melakukan qurban sunat (tatawu’) memakan daging qurbannya.

 

Sumber : www.islam.gov.my

Foto : Duniakorban.com