Tayamum dan syarat-syaratnya

Islam Abi Aasim
Abi Aasim
Tayamum biasanya dibuat ketika di luar rumah © Ahmad Faizal Yahya | Dreamstime.com

‘Tayamum dan syarat-syaratnya’ – tayamum telah disyariatkan ketika peperangan Bani Al-Mustoliq pada tahun ke enam Hijrah. Menurut tradisi dan sejarah Islam, ketika itu telah masuk waktu solat tetapi umat Islam tidak mempunyai air untuk berwuduk.

Berkaitan suruhan tayamum, Allah SWT berfirman dalam al-Quran, surah Al-Maidah, ayat enam:

“Dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.”

Bertayamum bila ketiadaan air

Antara sebab-sebab yang diharuskan untuk umat Islam bertayamum adalak ketika ketiadaan air. Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah engkau menggunakan debu (untuk bertayamum) kerana ia memadai untukmu.”

(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Bertayamum juga perlu apabila sakit atau bila terjadi luka yang akan menjadi mudarat apabila terkena air. Daripada Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas:

“Kami telah keluar bermusafir lalu salah seorang daripada kami telah dihempap batu sehingga kepalanya cedera parah. Kemudian, dia telah bermimpi dan dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, katanya: Pada pendapat kamu, adakah saya mendapat keringanan untuk bertayamum?

Mereka menjawab: Kami tidak mendapati engkau mendapat keringanan kerana engkau mampu menggunakan air. Lalu dia pun mandi dan meninggal dunia. Apabila kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami menceritakan kejadian tersebut kepada Baginda.

Rasulullah SAW bersabda: “Mereka telah membunuhnya, pasti Allah juga akan membunuh mereka (satu amaran). Bukankah mereka sepatutnya bertanya jika tidak tahu. Ubat kejahilan ialah bertanya. Memadai baginya dengan berta yamum dan membalut lukanya. Kemudian menyapu di atasnya dan membasuh bahagian tubuh yang lain.”

(Hadis riwayat Abu Daud)

Tayamum dan syarat-syaratnya

Syarat-syarat Tayamum ialah seperti berikut:

  • Menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustakmal (terpakai atau telah digunakan untuk bersuci) dan tidak bercampur benda lain
  • Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah
  • Hilang najis terlebih dahulu
  • Masuk waktu sembahyang
  • Bertayammum bagi setiap ibadat fardu
  • Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air

Anggota tayamum:

  • Muka
  • Dua belah tangan hingga siku

Islam itu begitu indah dan memudahkan penganutnya. Semoga dengan kefahaman agama, kita dapat melakasanakan kewajipan agama dengan lebih sempurna dan bertepatan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran.