Şifa olacak dualar ile sağlıklı günlere…

Dua Contributor
ele ele tutuşan baba kız
Victorrustle-Dreamstime

Fani insan vücudu zaman zaman hastalandığı için Allah’tan yardım istemek, şifa olacak dualar edilmesi gerekir. Sünnetlerde bulunan ibadetleri yerine getirmek, Kuran ayetlerini okumak da insana şifa veren durumlar arasındadır. Bu nedenle tedavinin kolaylaşması için Allah’tan yardım isteyerek şifayı aramak, hastalık nedeniyle yaşama küsmemek gerekir.

Hastalıklara şifa olacak dualar nelerdir?

İnsana hastalığı veren de şifayı veren de Allah’tır. Öyle ki, Allah’ın verdiği tüm hastalıkların henüz bulunmamış olsa dahi şifası da bulunur. Bu şifaya erişebilmek içinse Allah’a dua etmek, onun yardımını istemek gerekir. Hz. Muhammed şifa olacak dualar edilebilmesi için şöyle buyurur:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.” (Buhari)

Hadisten anlaşıldığı gibi Allah hastalıkla beraber şifasını da verir. Hatta bazı hastalıkların şifası yalnızca Allah’a dua etmekle bulunabilir. Bu nedenle dua ederken yalnızca bir hastalık için değil bilinen ve bilinmeyen tüm hastalıklar için dua edilmelidir. Vücudun ve aklın sağlığını koruyabilmesi için eksik duada bulunmamak gerekir.

Hadislerde insana şifa veren ibadetler hakkında nasıl buyrulur?

Hz. Muhammed kendisi ve çevresindeki hastalar için sık sık dua eder, güzel ameller işlemelerini önerirdi. Hem hastalara hem de hasta yakınlarına okuyabilecekleri güzel duaları öğretirdi. Tüm hastalara ihtiyaç duydukları vakitte yardım etmek de Hz. Muhammed’den öğrenilen davranışlardan biridir.

Zor durumdaki kimselere yardım etmek, hastalar için dua etmek insana şifa veren ibadetler arasında yer alır. Ancak önemli olan bu işleri Allah’ın rızasını kazanmak için yapmaktır. Hasta yakınları hastalara güzel davranmalı, onları içinde bulunduğu durum nedeniyle kınamamalıdır.

Hayatın belirli dönemlerinde hafif ya da ağır geçen bazı hastalıklarla karşılaşılabilir. Ancak hastalıkların birer imtihan olduğu unutulmadan hareket edilmelidir. Allah’a şikayet etmek, hastalık nedeniyle isyan etmek kişinin daha kötü hale gelmesine neden olur. İmtihanların başarıyla tamamlanmaması durumundaysa günah kazanılması mümkündür.

Herhangi bir hastalıklar karşılaşıldığında öncelikle tedavisini aramak gerekir. Ne kadar zor olsa da o hastalığın helal yollarla tedavi edilmesi gerekir. Mecburiyet anlarındaysa yalnızca şifa için gereken miktarda harama bulaşılmalıdır. Tedavi yöntemi aramadan Allah’a dua etmek Müslümanların yapmaması gereken bir davranıştır.

Hastalara dua ederken nelere dikkat etmek gerekir?

Bir Müslümanın başka bir Müslümana dua etmesi Allah’ın sevdiği işlerden biridir. Ancak hasta yakınlarının dua ederken daha dikkatli davranması, hastanın gönlünü kırmaması gerekir. Bu nedenle mümkün olduğunca hasta yokken veya içten geçirerek dua edilmelidir. Gösteriş amacıyla yapılan, yalnızca söz olsun diye edilen dualar hasta yakınlarına fayda sağlamaz.

Kıbleye yönelmek, sessiz olmak, hastanın babasıyla kendisinin ismini belirterek dua etmek daha etkili olur. Her duada olduğu gibi şifa aranan dualarda da ısrarcı olmak, sürekli hasta için yardım istemek gerekir. Ayrıca edilen duanın kabul olacağını düşünerek hareket etmek, Allah’tan ümidi kesmemek oldukça önemlidir. Hastanın moralini yükseltmek amacıyla hediye vermek, eğlenceli konulardan bahsetmek, durumu kötü gidiyorsa ona belli etmemek gerekir.

Özel günlerden ve faziletli vakitlerden yardım alınmalıdır. Bu bağlamda Cuma günlerinde özellikle dua etmeye çalışılmalıdır. Yakın zamandaysa Ramazan aylarında, kandil gecelerinde veya seher vakitlerinde dua etmek için vakit ayrılmalıdır. Hastanın adına sadaka vermek, Kuran okumak, diğer insanlara yardım etmek de duanın tesirini arttırır. Böylece şifaya daha hızlı ulaşmak mümkün hale gelir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.