Ahir zamanın belirtileri nelerdir?

Kuran İpek Atacan
ahir zaman
_maximus_ Dreamstime

Kıyametin kopacağını haber veren ahir zamanın belirtileri bulunur. Hadislerle ve Kuran ayetleriyle bu belirtiler müminlere bildirilir. İslamiyet’in kötüye doğru ilerlediği, insanlığın Allah’tan uzaklaşacağı bu dönem müminler için kötü değildir. Ancak ahir zaman, Allah’a iman etmeyenler için zor günler geçeceğini gösterir.

İslam’a göre ahir zaman ne demek? İnsanların içinde bulunduğu farklı dönemler vardır. İslamiyet’ten öncesi ve sonrasında olduğu gibi kıyametten öncesi ve sonrası da önemlidir. Kıyametten hemen önce yaşanacak ve karmaşa çıkacak döneme de ahir zaman denir. Bu zaman diliminde yaşanacak olaylar insanlar için dünya hayatının en zor sınavları oluşturur.

Ahir zaman, İsrafil’in sura üflemesiyle kopacak olan kıyametin öncesini anlatır. Bu dönemde yaşanacak olaylar kıyametin alametleri arasında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sık sık bahsedilmesi müminler için bir uyarı niteliğindedir. Allah’a iman etmeyen kimseler ahir zamanın zorlukları karşısında yenik düşerken, imanlı kişiler Allah’a daha çok yönelerek onun gazabından korunurlar.

Bahsedilen zaman diliminin ne zaman olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Kıyametin kopacağı vakti bilen yalnızca Allah’tır. Ancak belirtilere bakıldığında bu zamanın yaklaştığı veya yaklaşmadığı tahmin edilebilir. Büyük ve küçük alametlerin bir kısmının yaşanmaya başlaması kıyametin yaklaştığını gösterir.

Hadislerde ahir zamanın belirtileri nasıl anlatılır?

Bir sıralama içinde bulunan ahir zamanın belirtileri oldukça kötüdür. Bunların başında nehirlerin sularını çekmesi, Müslüman ülkelerin işgal edilmesi, kuyruklu yıldızların dünyadan geçmesi bulunur. Ülkeler arasında çıkacak savaşlar büyüyecek, Kabe baskına uğrayacaktır. Dünya genelinde büyük huzursuzluklar vuku bulacağı için mutluluğa kavuşmak oldukça zor olacaktır.

İnsanlar arasında çıkan fitneler, bu zamanın en büyük belirtileri arasında yer alır. Dünya gündeminde sürekli yaşanacak olumsuz olayların başlıca sebepleri fitneden kaynaklıdır. Yağmalama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi işlerin yaygınlaşacak olması yaşanacak ekonomik krizler hakkında bilgi verir.

Bu zamanda insanlar birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmek için hareket etmezler. İslamiyet’ten uzaklaşıldığı için Allah’ın rızası göz edilmeden hareket edilir. Bir kısım insan İslamiyet’i yalnızca gösteriş amacıyla kullanarak dikkat çekmeye çalışacaktır. Hz. Muhammed’in sünnetlerinden uzaklaşıldığı için tüm kötülükler insanlara birer hak gibi görünecektir. Kur’an-ı Kerim’de kıyamet hakkında şöyle buyrulur:

“Onlar (yola gelmek için) kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alâmetleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar!” (Muhammed, 47/18)

Ayetten anlaşıldığı gibi kıyametin alametleri yaşanır durumdadır. İnsanlar, Allah’ın gazabına uğramamak adına iman etmek için kıyametin gelmesini beklememelidir.

Müminler ahir zamanda ne yapmalıdır?

İnsanların dünyadaki hayatı imtihan olmakla geçer ama Allah kullarını imtihan ederken onları yalnız bırakmaz. Gönderdiği peygamberlerle doğru yolu gösterir, zor zamanlarında ettikleri dualara cevap verir. Ancak ahir zaman, insanların en çok zorlanacağı zaman dilimlerinden biridir.

Kıyametin küçük belirtileri yaşanmaya başlasa da büyük belirtileri henüz yaşanmamaktadır. Bu esnada her müminin yapması gereken ilk iş Allah’la olan bağını güçlendirmektir. İbadetleri bilerek eksik yapmamak, geciktirmemek ve ibadetlerden kaçmamak gerekir. Müminlerin ahir zamanda tek dostunun Allah olacağı unutulmamalıdır.

Bu zaman dilimi geldiğinde müminlerin üzerine düşen en büyük vazife imtihanlardan Allah’ın istediği şekilde geçmektir. Hz. Muhammed’in ve Kur’an-ı Kerim’in yolundan ayrılmadan yaşanması gerekir. Aksi durumda Allah’ın merhametine sahip olmak mümkün olmaz. Takva sahibi olmak, haram işlere bulaşmamak, Allah’ı sık sık zikretmek ve ona ibadet etmek kişiyi kıyametin kötülüklerinden korur.