Ahiret yaşamının evreleri nelerdir?

İslam Contributor
Ahiret yaşamının evreleri
Kristopher Roller-Unsplash

İnsan nasıl ki dünya yaşamını belli evreler halinde yaşıyorsa, Ahiret yaşamının evreleri de bulunur. Bu evreler düzen içinde bulunarak sırayla gerçekleşir. Dünya yaşamı doğumla başlayarak ölümle biterken, ahiret yaşamı ölümle başlar.

İnsanın ölümüyle başlayan ahiret yaşamının evreleri nelerdir?

İmanın 6 şartından biri olan ahirete iman, her müminin inanmakla yükümlü olduğu bir esastır. Farklı devreleri kapsayarak ilerleyen ahiret hayatı kendi içinde belirli bir düzene sahiptir. Bir evre yaşanmadan diğerinin yaşanması mümkün değildir.

Ahiretin evreleri kabir hayatıyla birlikte başlar. Ardından kıyamet kopar ve insanlar Allah’ın emriyle yeniden dirilir. Haşir ve mahşer alanında toplandıktan sonra amel defterleri dağıtılır. Dünya yaşamının hesabı verildikten sonra sırat köprüsünden geçilir. Bazı Müslümanlar diğerlerine şefaat ettikten sonra kişinin amellerine göre cennet ve cehenneme gideceği belirlenir. Ahiretin evreleri bu şekilde son bulur.

İnsanı kabirde bekleyen olaylar nelerdir?

Ölümden sonraki ilk aşama olan kabir yaşamının diğer ismi berzahtır. Ahiret yaşamının ilk evresi olan berzah, kişinin nerede öldüğü önemli olmaksızın başlamış olur. Kabire girmeden ölen ve bedenleri bulunamayan kişiler de kabir hayatı adı verilen berzahı yaşamaktadır.

İnsanı kabirde bekleyen olaylardan ilki Münker ve Nekir isimlerinde iki meleğin gelmesidir. Melekler insana İslamiyet ve Allah’la ilgili bazı sorular sorarak doğru cevap vermesini bekler. Dünya hayatını Allah’ın rızasını kazanmak için geçiren insanlar bu sorulara rahatça cevap verebilirken, diğerleri zorluk çeker.

Ahiret yaşamını başlatan kıyamet nedir?

Kıyamet kelimesinin sözlük anlamı ayağa kalkmaktır. Kıyamet kelimesi İslamiyet’te bir terim olarak var olan tüm yaşamların ve düzenlerin son bulması anlamına gelir. Ardından yeniden dirilmeyi işaret ederek Allah’ın mutlak gücünü belirtir.

Allah dünya yaşamını nasıl bir düzen içinde yarattıysa aynı şekilde yok edebilecek güce sahiptir. Kıyametten önce tüm müminler Allah katına yükseleceği için bu gazaptan yalnızca kötü kimseler etkilenir. Kıyametin ne zaman kopacağı insanlara bildirilmemiştir ancak Kuran’da bu konuyla ilgili alametler belirtilmiştir.

Kıyamet alametleri küçük ve büyük olarak ikiye ayrılır. Kıyametten önce küçük alametler başlar ve uzun zaman sonra büyük alametler yaşanır. Hz. Muhammed bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:

“Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim) Hadiste bahsedilen alametler büyük alametlerdir. Yaşanacak bu durumlar insanın aklını zorlayan, gerçekleşmesi imkansız gibi durumlardır.

Öldükten sonra tekrar dirilme hali nasıl gerçekleşir?

Yeniden dirilmek, ahiret yaşamının evreleri arasında son sırada yer alır. Diğer ismiyle ba’s, ahiret evleri arasında en önemlisi olarak kabul edilir. Sura üflenerek başlayan kıyametin kopmasının ardından 2. kez sura üflenir. Ardından Allah’ın ölüm emrini vermiş olduğu tüm canlılar yeniden dirilir.

Ba’s, yalnızca ruhsal olarak değil bedensel olarak da dirilmeyi işaret eder. Canlıların bedenlerinde bulunan her parça yeniden birleştirilir, ruhlarsa bu bedenlere yeniden verilir. Dirilen bedenler insanın dünyada yaptığı iyi ve kötü amellere şahitlik etmekle sorumludur.

Kabirden uyanan ve ilk ayağa kalkan kişi Hz. Muhammed’dir. Öldüğü haliyle diriltilecek olan tüm insanlar sırayla uyanarak mahşer alanında toplanır. Ardından hesap verilmesi için hazırlanmış olan amel defterleri dağıtılır. Kişilerin cennet ve cehenneme gideceği ana kadar ahiret yaşamı devam eder.

Dünya yaşamını değerlendirmek, imanı güçlendirmek ve Allah’ın dostluğunu kazanmak insanlara mutlu bir ahiret hayatı bahşeder. Dünya yaşamına kanıp gitmekse ahiret yaşamının zorlu geçeceği hakkında bilgi verir. Bu sebeple salih ameller işleyerek vakit geçirmek ve günahlardan kaçmak gerekir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.