Ahiretin Aşamaları Nelerdir?

Kuran Contributor
ID 118990220 © Prasit Rodphan | Dreamstime.com
ID 118990220 © Prasit Rodphan | Dreamstime.com

Ahiret aşamaları ve hayatı İslam’ın yapı taşlarından biridir. İmanın altı şartı arasında ahirete iman bulunmaktadır. Müslüman kimseler dünya hayatında yaptıkları her ibadeti güzel bir ahiret hayatına sahip olmak için yaparlar. Allah’ın rızasını kazanmak için kötü davranışlardan uzak dururlar.

Öte dünya Ahiret hayatı neden önemlidir? O dünyada yapılacak her şeyin hesabı verilecektir. Ölümden korkmak ve ahiretten kaçmak istemek yanlıştır. İrade sahibi insanlar, ahiret hayatında yaptıklarının sorgusuna çekilecektir. İyi kimselerin mükafatlarını alacağı yer ahirettir. Allah, kullarının kendisine ne kadar iman ettiğini orada gösterecektir.

Ahiretin aşamaları nelerdir?

Ölümden sonra başlayan ahiret hayatının on dört aşaması bulunur. Bu aşamalar, kişinin dünya hayatında yaptıklarının sorgusu, yeniden dirilişi, Sırat köprüsünden geçişi ve gideceği yerin belirlenmesi için atılan adımlardır.

İşte Ahiret hayatının ilk aşaması kabir hayatıdır. Kabir hayatı, insanın yeniden diriltilene kadar kalacağı yerdir. Aslında Ahiret hayatı ile bir geçiş dönemini temsil eder. Berzah alemi veya berzah hayatı olarak anılır. Sura üfürülüş ve kıyamet, kabir hayatının son bulması ve yeniden diriliş için olan aşamadır. İsrafil (a.s) tarafından üfürülen sur ile kıyametin kopuşu başlar. Kur’an-ı Kerim’e göre sura iki kez üfürülecektir. Bunlardan ilkinde kıyamet tamamen kopacak, diğerinde ise insanlar yeniden dirilerek mahşer alanında buluşacaktır.

Yeniden diriliş!

Kur’an-ı Kerim’de “Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?’ diyor. De ki: ‘Onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.’”  buyrulmuştur. Yeniden dirilişin ardından insanlar vücut bulur. Haşir olma, ahiret hayatının diğer aşamasıdır. Haşir, kelime olarak toplanmak ve bir araya gelmek anlamlarına sahiptir. Haşir günü,

Amel defteri, mahşer alanındaki insanlara yaptıkları iyi ve kötü amellerin yazılı olarak verildiği defterdir. Dünyada insanların sağ ve solunda bulunan melekler tarafından yapılan her iş hesap gününde kullanılması için yazılmıştır. Hesap sırası geldiğinde amel defterlerindeki kayıtlara göre kulların hesapları yapılacaktır. Hakkı olan kimseler diğerlerinden haklarını alacaktır. Allah, herkes için adaleti sağlar.

Mizan, sevap ve günahların tartıldığı hassas ve özel bir tartıdır. Bu tartının sonucuna göre sevapları çok olan kimseler cennete, günahları çok olan kimseler ise cehenneme gider. Kevser Havuzu, cennetteki ırmaklardan biridir. Kevser Irmağı olarak da anılır. Irmaktan akan suların toplandığı havuza ulaşan ilk kişi Hz. Muhammed olacaktır. Kevser’den su içen kimseler, bir daha susamayacaklardır. Hz. Muhammed, Kevser’i sütten daha beyaz, kokusunun miskten daha güzel olduğunu buyurmuştur. (Buhari) Buradan da anlaşılacağı gibi ahiretin aşamaları kapsamlı bir konudur.

Sırat, cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür

Allah’a inanan ve inanmayan herkes bu köprüden geçecektir. Dünya hayatında insanın işlediği tüm ameller, Sırat köprüsü olarak ahirette karşısına çıkar. Şefaat, günahların affı ve cennette yüksek derecelere çıkabilmek için Allah’a yapılan yakarıştır. Kur’an’da şefaat, tevhit ile bağdaştırılmaktadır.

Araf, cennet ve cehennem ahiretin son aşamasıdır. Dünyada ekilen her amel, meyvesini orada verecektir. Yapılan amellerin sonucunda insanın gideceği yer, Allah tarafından belirlenmektedir. O gün ile ilgili ayetler nelerdir? Ahiret hayatı İslam için oldukça değerlidir. Bu sebeple Kur’an’da pek çok kez geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çok hızlıdır.” (Mü’min, 40/17)

Şefaat ile ilgili Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:

“…O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur…” (Yunus, 10/3)

Dünya hayatında yapılması gerekenlerle ilgili Kur’an’da şu ayet yer alır:

“Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter!”  (İsra, 17/14)