Ahirette sorulan sorular nelerdir?

İslam Contributor
ahiret nasıl olacak
Ian Wagg-Unsplash

Bir kimsenin imanı ve imanı için yaptıkları ahirette sorulan sorular arasında yer alır. Bu bağlamda, diğer tüm sorular kişinin sahip olduğu iman üzerinden sorulur. Bir kimse Allah’a inanmamış, münafıkların arasında bulunmuşsa sorulan sorulara cevap vermesi imkansızdır. Ancak Müslüman ölen kimseler, gerçekten Allah’a inanan kişiler soruları bir bir cevaplayabilirler.

İnsanları sorguya çeken melekler kimlerdir?

Allah’ın sorgu için görevlendirdiği melekler Münker ve Nekir’dir. Bu meleklerin en büyük görevleri kabirde ölen kimselerin sorguya çekilmesidir. Sordukları sorulara cevap veren müminler için güzel bir kabir hayatı yaşatırlar. Ancak soruları yanıtsız kalırsa o zaman ölen kimseler için kabir azabı vuku bulur.

Münker ve Nekir melekleri, sorularını sorarken insanlara cennet ve cehennemden birer pencere gösterirler. Eğer kişi Müslümansa Allah’ın onu koruduğu cehennemi, ona müjdelediği cenneti görme hakkı bulunur. Eğer kişi Allah’a inanmıyorsa, o zaman kaybettiği cenneti ve gitmek zorunda kaldığı cehennemi görür.

Kur’an-ı Kerim’de kelime anlamı olarak korkunç, şiddetli yaşanan korku anlamlarına gelen Münker ve Nekir melekleri hakkında bilgi bulunmaz. Ancak onlar hakkındaki bilgiler Hz. Muhammed’in hadislerinden edilen rivayetlerle sınırlıdır. Ancak insanlara sorulacak sorular hakkındaki bilgiler Kur’an-ı Kerim’de yer alır.

Yalnız müminlerin yanıtlaması için ahirette sorulan sorular nelerdir?

Allah, kabre giren sevgili kulları için Münker ve Nekir’i gönderir. Bu meleklerin ölen herkese sorduğu ancak yalnızca müminlerin cevaplandırabildiği sorular bulunur. Bu sorulara güzel cevaplar verilmesi kabir hayatını güzel geçirmeye vesile olur. Ancak gayrimüslimler bu sorulara doğru cevap veremedikleri için onları korkunç bir kabir azabı bekler.

İnsanlara sorulan ilk soru, Hz. Muhammed’in kim olduğu, onun hakkında ne bilindiğidir. Hz. Muhammed’in Allah’ın resulü ve elçisi olduğunu söyleyen kimseler bu soruyu doğru yanıtlar. Ancak cevap veremeyen kimseler henüz ilk sorudan itibaren acı çekmeye başlarlar.

Münker ve Nekir’in soracağı diğer sorular arasında kişinin dininin ne olduğu bulunur. Dini İslam olan kimseler bu soruyu rahatlıkla yanıtlarken diğerleri yanıtlayamaz. Ardından, melekler ölmüş insanlara rablerinin kim olduğunu sorar. Yerin ve göğün sahibi olan Allah cevabını veren kimseler bu soruyu doğru yanıtlarlar.

İnsana ahirette sorulan sorular ölen kimsenin ömründe yaptığı ve yapmadığı her işle ilgilidir. Kazandığı para, öğrendiği ilim, aile hayatı, ibadetleri, vaktini nasıl geçirdiği bu sorular arasındadır. Yaptığı kötü işlerle beraber iyi işler de sorulacağı için insanların kabirde hissedecekleri yalnızca dünyada yaptıklarının bir sonucudur.

Kabirde meleklerin yapacağı sorgu ne zaman başlar?

Her Müslüman kabir hayatına geçtiği zaman Münker ve Nekir tarafından sorguya alınacağını bilir. Ancak ne zaman sorguya alınacağı, ölümden sonra tam olarak neler yaşayacağını bilemeyebilir. Ölüm, iman edenler için insanı Allah’a kavuşturan bir durumdur. Bu nedenle kalplerinde Allah sevgisi bulunan kimseler ölümden ve sorgudan korkmazlar.

Kişinin cenaze namazının kılınması ve ardından defnedilmesiyle birlikte sorgu vakti yaklaşmış olur. Mezar başında bulunan, dua eden kimseler gittikten sonra Münker ve Nekir ölmüş kimselerin yanına gelir. Öyle ki, rivayetlere göre yaşayan insanların ayak sesleri Münker ve Nekir geldiğinde hala duyulur haldedir.

Kısaca; dünya yaşamına imtihan amacıyla gelen insan için ahirette bazı sorular sorulur. Bu sorular dünyayı nasıl geçirdiği, Allah’a iman edip etmediğiyle ilgilidir. Müminler, Münker ve Nekir’in kendisine soracağı sorulara tereddüt etmeden cevap verirken gayrimüslimler veremezler. Bu nedenle bir kısım cennetle müjdelenirken diğer kısım cehennemle cezalandırılır.