Ahlaki yozlaşmanın nedenleri neler?

Toplum Contributor
Ahlak
mumlar
Irochka-Dreamstime

Toplumun genelinde etkili olan ahlaki yozlaşmanın nedenleri oldukça fazladır. Gününün çoğunu boş işlerle geçiren, İslamiyet’i doğru şekilde yaşamayan insanların ahlaklarını koruması zordur. Diğer dinlere özenilerek yapılan işler sebebiyle toplumların ahlakı gittikçe kötüleşmektedir. Ancak bu yozlaşmanın önüne geçmek, alınabilecek bazı önlemlerle mümkündür.

Günümüzde ahlaki yozlaşmanın nedenleri nelerdir?

Ahlak, insanların sahip olduğu güzel özellikler, yaptıkları güzel davranışlara denir. Yozlaşmaksa bozulmak, kötüye gitmek anlamına sahiptir. Yani, ahlaki yozlaşma kavramı ahlakın kaybolması, kötüleşmesi ve bozulması anlamlarına gelir. Toplumlarda yaşanan bu yozlaşmak toplumda bazı kötü alışkanlıkların artmasına neden olur.

Yaşanan ahlak bozulmasının en önemli nedeni insanların İslamiyet’ten uzaklaşmasıdır. Allah’ın emir ve yasaklarını düşünmeden hareket etmek, ibadetleri düzenli şekilde yerine getirmemek ahlakın korunmasını zorlaştırır. İslam’a uygun yaşayan toplumlardaysa ahlak konusunda yozlaşma çok nadir görülür.

İletişim araçları ve gelişen teknoloji sebebiyle ahlakın korunması gün geçtikçe zorlaşır. Özellikle sosyal medyanın kontrolsüz kullanılıyor olması insanlara ahlakın ne demek olduğunu unutturur. İslam’a aykırı resimler, videolar, televizyon programları izlenmesi de bu durumu doğrudan etkiler.

Henüz küçük yaştaki çocuklar bile teknolojinin imkanlarından faydalanabilir. Ancak bu esnada ebeveynlerinin kontrollerinde olmaları, yanlış hareketlerde bulunmamaları önemlidir. Ahlaki değerlerin öğrenileceği yaşlarda İslam’a aykırı düşüncelerin oluşması çocukların gelecek yaşamlarında imanlarını koruyabilmesini zorlaştırır.

Toplumda ahlakın güzelleştirilmesi için neler yapılabilir?

İnsanı diğer canlılardan üstün kılan iki özelliği vardır: Akıl ve irade. Bu nedenle her birey hem kendisinden hem de çevresindekilerden sorumludur. Aklını ve iradesini kullanan kişiler ahlak kavramlarını öğrenerek onlara uygun biçimde hareket eder. Bu sebeple özellikle çocuklara nasıl ahlaklı olunacağını öğretmek gerekir. Onların ahlaklı şekilde büyümesi, toplumun sahip olduğu güzellikleri korumasına yardımcı olur.

Bir ülkede işlenen suç oranı ne kadar fazlaysa ahlakın o kadar bozulduğu görülür. Hırsızlık, gasp, insanın canına ve malına gasp etmek, dolandırıcılık gibi suçlar ahlakın korunmadığını gösterir. Kanunlar üzerinden gerekli yaptırımlar uygulandığı taktirde suç oranında azalmalar görülür. Bu sayede ahlakın güzelleştirilmesi sağlanabilir.

Dernekler, yardımlaşma kurumları, vakıflar ve benzeri kuruluşlar insanlara faydalı olan işleri gönüllü olarak yaparlar. Yapılan etkinliklere katılmak bir insanın sahip olduğu değerleri daha anlamlı kılar. Böylelikle ahlakta güzelleşme, düzelme görülmesi mümkün hale gelir.

Bayramlar, düğünler, cenazeler, özel günler ve diğer zamanlarda birlikte geçirilen zamanlara değer verilmesi gerekir. Komşuluk ilişkilerinin iyi tutulması sayesinde ahlaksız davranışlardan uzak durulması mümkün hale gelir. Böylelikle mutlulukları ve hüzünleri paylaşarak bireylerin yalnız kalmaması, diğer insanlarla anlaşabilmenin güzel olduğu gösterilir.

İslamiyet’in ahlak güzelliğine verdiği önem nedir?

Allah, Hz. Muhammed aracılığıyla bir insana nasıl davranması gerektiğini gösterir. Onun sahip olduğu güzel ahlakı her müminin örnek alması, uygulayabildiği kadarını yapması gerekir. Tüm davranışlarında Allah rızası gözeten, Kur’an-ı Kerim’in buyruklarından çıkmayan kimseler doğru ahlaka sahip olurlar.

Yaşanan ahlaki yozlaşmanın nedenleri ne olursa olsun sonuçları daima kötüdür. Bu nedenle ahiret yaşamına güzel amellerle gitmek olduğundan daha zor bir hale gelir. Kişinin ibadetlerine mani olan ahlak bozulmaları, insan ilişkileri başta olmak üzere pek çok alanda karmaşalar oluşturur.

Güzel ahlaka sahip olmanın en büyük etkisi Allah’ın hoşnutluğunu elde etmektir. Böyle insanlar yaşamlarını Allah yolunda geçirdikleri için daima mutlu ve huzurlu olurlar. Başlarına gelen zorlukları kolayca atlatarak hayatın güzellikleriyle karşılaşırlar. Bu esnada ahiret yaşamlarını da güzelleştirdikleri için sahip oldukları güzel duyguları kaybetmezler.