Aile her şeydir

Aile Contributor
aile her şeydir
Wes Hicks-Unsplash

Hayattaki en büyük değerimiz aile, aile her şeydir. Evlerde kaldığımız bugünlerde ailenin bizim için önemini bir kez daha anladığımız doğru. Aile fertlerinden ayrı kalanlar bu dönemi çok daha zor atlattılar. Evin içinde bir cana ihtiyaç duyduğumuzu en iyi anladığımız dönem oldu.

Pandeminin olumsuz koşullarından güzel bir değer olarak aile çıktı. Yalnız yaşayan pek çok bekar, evlenmeye karar verdi. Aile tüm toplumlarda insanların huzuru adına en çok önemsenen olgulardan biri. Tüm dinlerde ve İslamda da aile yine merkezde yer alıyor. Aile birliği ve ailenin korunması her zaman öne çıkıyor.

Sosyal istikrarı aile mi sağlar?

Sosyal istikrarın en güçlü öğesi ailedir. Aile ve yaşantısı dini emirler ve dini amaçlar ile benzerlik gösterir. Aile bireylerin sosyal hayatını düzenleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Dinimiz yaşam tarzımızı düzenler. Davranışlarımız aile kavramına uygun olmasına göre değerlendirilir. Evlilik hayatında kadın ve erkeklere nasıl roller düştüğünü de din açıklar. Bu roller ailenin devamını sağlayacak şekilde verilir. Eşlerin birbirini koruyup kollaması, birlikte çocuk yetiştirmesi gibi önemli görevleri vardır.

Pek çok toplumda din ve kültürel yapılar birbirinden etkilenir. İslam da kesinlikle yaşadığı kültürel yapıyı etkileyen bir din olarak karşımıza çıkıyor. Aile her şeydir; güven ve huzur bulunacak koruyucu yapısı ile insana en iyi gelen manevi değerlerden biridir.

Ataerkil yapı bir sorun mu?

Toplumumuz ataerkil yapıya sahip bir toplum, modern dünyanın bazı kodları zaman zaman bu ataerkil yapı ile çelişebiliyor. Bireyler değerler arasında bocalıyor. Kadının çalışma hayatına atılması ve para kazanması da bu çelişkinin başında geliyor. Aile gücü elinde bulunduranın iktidarından çok paylaşımın olduğu bir yapıdır. Bu bağlamda sevgi ve saygı temelli aile birliği en çok da dengesizliklerden korunmaya ihtiyaç duyar.

Kuran-ı Kerim’de karşımıza Nur ayeti çıkıyor.

“Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur Ayeti, 24/32).

Evlilik İslam dininde kullara yasaklanmış olan cinselliğin sağlıklı bir ortamda yaşanmasını sağlar. İnsan ruhu duygusal bir bağlanmaya ihtiyaç duyar. Bu bağlamda modern dünya insanları bazen çıkmaza sürükler. Aile bu sürüklenmenin önüne geçerek, bireye ihtiyaç duyduğu bağlanma modelini sağlar.

Kıran-ı Kerim’de pek çok yerde evliliğin önemi vurgulanmıştır. İslam’da boşanma hoş karşılanan bir durum değildir ancak yasaklanmamıştır. İslam dininde bir diğer önemli nokta Müslüman kadınların Müslüman olmayan erkeklerle evlendirilmemeleridir. Erkekler ise Müslüman olmayan bir eş seçebilmektedirler. Bu kuralın konmasında din eğitiminde etkin kişinin baba olması düşüncesi yatmaktadır. Modern toplumlarda ise çocuğun terbiyesini çoğunlukla kadın üstlenir.

İslam geleneğinde evlenirken uygulanan bir kural da mehirdir. Erkek nikah sırasında ya da sonrasında kadına mehir vermektedir. Bu kural kadını maddi açıdan korumaya alan bir kuraldır. Modern toplumlarda resmi nikahla evli olan kadınlar önceki dönemlerde boşanma durumunda madur olabildiler. Yeni kanunlar boşanma da kadını da korumaya alarak, evlilik sırasında edinilen malları eşit olarak bölüşmeyi zorunlu kıldı. Mehir konmasının bir diğer amacı da boşanmanın kolaylıkla gerçekleşmesini engellemektir.

Modern insan da sorunlar karşısında ayrılmayı kolaylıkla seçebilmektedir. İnsanın hızlı karar almaması ve evliliğin ağırlığını kavraması adına mehirin anlamı büyüktür. Aynı durum resmi nikahta mal ayrımının zorlaşması ile sağlanmıştır. Aile birliğinin korunması adına bireylerin ani kara vermeleri engellenmek istenmiştir. Aile hayat karşısında en büyük gücümüzdür.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.