Aile saadeti için uygulanabilecek altın kurallar

Kadın Contributor
aile saadeti
Milkos-Dreamstime.com

Aile, hem toplumu hem de insanın bireysel yaşamını doğrudan etkilediği için aile saadeti korunmalıdır. Mutsuz aile ortamlarında bulunan bireyler ve yetişen çocuklar faydalı olmayan işleri yapmaya meyilli olurlar. Bu bağlamda, kişinin ahiret yaşamıyla birlikte dünyada yaşadığı toplumu güzelleştirmesi aile hayatında saadeti yakalamasıyla mümkündür.

Huzurlu bir ortam neden önemli?

Ailede mutluluğun yakalanması bireysel anlamda kişinin ruh sağlığının korunmasına yardımcı olur. Sosyal alanlarda, iş yaşamında, okul başarısında aile hayatındaki mutluluğun yansıması görülür. Ailesiyle arasında sevgi bağları bulunan kişiler her daim başarıyı yakalarlar.

Ailede saadetin sağlanması insanın karakteristik özelliklerinin güzel olmasına yardım eder. Herkesle iyi geçinebilen, anlayışlı ve yardımsever bireyleri topluma kazandırır. Merhamet duygularını güçlendirerek hata yapan kişilerden intikam almayı engeller, affediciliği arttırır.

Aile içinde mutlu olabilen kimseler Allah’ın rızasını kazanmayı başarır. Birbirlerine karşı saygılı davranan eşler ve evlatlar sayesinde çeşitli günahlardan korunurlar. Çıkan sorunlara çözümsel yaklaşarak pek çok felaketten korunurlar. Ayrıca, aile sayesinde ahlak kurallarına uygun yaşamlar sürülerek erdemli şekilde davranılmasını sağlar.

Aile saadeti için gereken altın kurallar nelerdir?

Aile içinde mutluluğun ve huzurun sağlanması kadar korunması da önemlidir. Bu bakımdan uygulanabilecek altın kurallar aile yaşantısında alışkanlık haline gelmelidir. Ev içinde bulunan her birey diğerlere sevgi ve saygıyla yaklaşarak düzen bozacak hareketlerden kaçınmalıdır.

Ailede kurulan ilişkilerin temelinde Allah sevgisinin ve rızasının yer alması gerekir. Altın kurallar içinde ilk sırada yer alan bu durum, yaşanması mümkün olan her zorluğun engellenmesini sağlar. Özellikle eşler ve evlatlar birbirlerini Allah rızası için sevmeli, davranışlarıyla bu durumu desteklemelidir.

Allah, insana geri almak üzere pek çok emanet vermiştir. Bireylerin eşleri ve çocukları da birer emanet olduğu için onlara yeterli değerin verilmesi gerekir. Her durumda koruyucu, destekleyici, yardım edici rolde bulunulduğu zaman emanet korunmuş olur.

Ailede oluşabilecek entrikaların engellenebilmesi için dürüstlük ve güven önemlidir. Bu altın kuralın uygulanmaması durumunda aile saadeti korunamaz hale gelir. Yalanlar sebebiyle oluşan güvensizlikler çeşitli kavgalara, sorunlara ve bitişlere yol açabilir. Ancak her durumda samimi davranan kimselerin aileleri mutluluk içinde devam eder.

Ailede saadetin korunabilmesi için bireylerin birbirine vakit ayırması gerekir. Sohbet edebilmek ve aktiviteler yapabilmek adına yeterli özen gösterilmelidir. Ev işlerinde birbirlerine yardım eden kimselerde bu vakit daha rahat biçimde oluşturulabilir.

Aile içinde önemli kararlar alınırken istişarede bulunmak saadeti koruyan altın kuralların içindedir. Hak ve özgürlüklere uygun şekilde karar almak, kişilerin mutluluğunun gözetilmesi de önemlidir.

İslamiyet’te aileye verilen değer nasıl gösterilir?

Aile bireylerinin tamamı ahiret yaşamında birbirinden sorumludur. Çünkü İslamiyet, aileyi kutsal kabul eden ve içinde yaşanan olaylara değer veren bir dindir. Ailesinde huzuru koruyamayan, sorun çıkaran, iyi niyetli davranmayan kimseler Allah’ın rızasını kazanmaktan uzaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Bir kişi, sevabını Allah’tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur.” (Buhari)

Bu bağlamda, aileye verilen değer manevi olduğu kadar maddi de olmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyulduğu anda aile bireyleri için yalnızca Allah’ın rızası gözetilerek para ve mal yardımında bulunulması gerekir.

Aile, kişinin imanını arttırabileceği gibi onu imandan uzaklaştırabilme etkisine sahiptir. Güçlü aile bağları kişinin ibadetlerine daha sıkı sarılmasına, dinini olabildiğince tam yaşamasına vesile olur. Aile saadetini güçlendirecek altın kurallar uygulandığı taktirde bu durum kolayca yerine gelir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.