Aldatan Aslında Kendini Aldatır

Evlilik Contributor
Denize karşı bakan, arkasını dönmüş başı örtülü bir kadın, mutsuz kadın, aldatılmış.
Fotoğraf, Maria Teneva, @miteneva, Unsplash

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak, karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak, birine verilen sözü tutmamak, yalan söylemek, aldatan kişiye denir… Sözlük anlamları bu şekilde uzayıp giden aldatmak, her alanda insan hayatını olabildiğince olumsuz etkileyen davranışlardır. Ve ticarette, sosyal hayatta, eşler arasında nerede olursa olsun dini açıdan haram olan bir davranıştır.

Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) çarşıda ıslak buğdayı, çuvalın altında kuru buğday ile kapatarak sattığı malın hatasını gizlemek suretiyle halkı aldatmaya çalışan kişiye: “Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim: İmam, 164) ihtarında bulunur. Kur’an’ı Kerim’de ise u kötü davranışla ilgili şu şekilde bir ayet vardır: “Münafıklar Allah ve müminleri aldatmaya çalışırlar halbuki yalnız kendilerini aldatırlar da, farkında bile olmazlar.” (Bakara Suresi, 9. ayet) Bu ayette insanın aldatma konusunda ne kadar cüretkar olabildiği anlatılmaktadır. Hissi ve dini olgularda bile aldatmaya tenezzül eden insan, günlük hayatta menfaat için neler yapmaz ki!

Aldatan kendini aldatır ne demek?

Dinen her alanda haram olan bu davranışın eşler arasında olan şekline de Kur’an’ı Kerim’de şu mesel ile değinilmiştir: “Allah tarafından neredeyse insan üstü bir güzellik bahşedilerek yaratılan Hz. Yusuf, evlat edinildiği bir Mısır vezirinin evinde büyümüştür. Mısır vezirinin zevcesi, evin hanımı Züleyha’nın gönlü, Yusuf büyüyünce ona meyletmiş ve Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi’nde anlatılan şu olay cereyan etmiştir:

“Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, ‘Haydi gelsene!’ dedi. O ise, ‘Allah’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler’ dedi.

“Ant olsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.” (Yusuf Suresi, 24. Ayet)

“İkisi de kapıya koştular. Kadın, Yusuf’un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki: “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası, ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.” (Yusuf Suresi, 25. Ayet)

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.