Allah bana yeter sözünün derin anlamı

İslam Contributor
Allah yeter sözü
Mohd Nor Hasen-Dreamstime.com

Peygamberler en zor ve sıkıntılı zamanlarında Allah’a güvenmiş, Allah bana yeter demiştir. Bu bağlamda, kullar da peygamberlerini örnek alarak her zaman Allah’a güvenmelidir. Çünkü Allah, yaşanan her sorunu çözecek ve üstesinden gelecek güce sahiptir. Yalnızca kulların Allah’ın yardımını istemesi, ona dua etmesi gerekir.

İnsan hangi durumlarda Allah’a güvenmelidir?

Bir kulun Allah’a her daim güvenmesi, kendisine yardım geleceğine inanması gerekir. Ancak yalnızca zor zamanlarda Allah’ı hatırlamak ve güzel anlarda onu unutmak doğru değildir. Zaman zaman ibadet etmek, dua etmek, Allah’la sohbet etmek gibi davranışlar yerine getirilmelidir. Tüm zamanları bilen Allah’a güven duymak insana yalnızca kolaylık sağlar.

İnsanın zor zamanları en çok yardım aradığı ve Allah’a sığındığı zamanlarıdır. Bu anlarda Allah’a güvenmek, kişinin elinden geleni yapması kadar önemlidir. Dünya yaşamı ne kadar zorlu geçerse geçsin Allah’ın yardımı en gizli yollardan, en hızlı şekilde insana ulaştırılır. Sıkıntıların bitmesi yalnızca Allah’ın bir emrine bakar.

Başarılı olmak isterken, tehlikeli işler yaparken, hüzün veya sinir hallerindeyken Allah’a güvenmek gerekir. Ancak en çok, kişinin yalnız hissettiği zamanlarda Allah bana yeter demesi gerekir. Çünkü insana kendisinden bile daha yakın olan Allah, kullarının yalnız kalmasına müsaade etmez. Tüm müminlerden kendisine her an güven duymalarını ister.

Hadislerde Allah bana yeter sözü nasıl geçer?

Hz. Muhammed’le birlikte Hz. İbrahim de bu sözü kullanırdı. Özellikle zor durumlarında bu sözü dile getirdikleri için müminlerin örnek aldığı bir durumdur. Bahsi geçen söz Allah’tan ümidin kesilmemesini, yardım istenmesi gerektiğini göstererek Müslümanlar için bir yol göstericidir.

Müslümanların imanını arttıran bu sözü ilk kullanan Hz. İbrahim’dir. Ancak bugünlere gelmesini sağlayan kişi Hz. Muhammed’dir. Kendisi de bu sözü kullanarak müşriklere karşı yalnız kaldığında Allah’ın kendilerine yeteceğini bilerek hareket ederdi. Hadislerde bu durum şöyle buyrulur:

“Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselamın son sözü; Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, demek olmuştur.” (Buhari)

Hadisten de anlaşılacağı gibi Hz. İbrahim ateşe atıldığı anda bile umudunu kaybetmedi. Allah da onu ateşler içinden alarak güzel bahçelerine yerleştirdi. Bu durum, tüm müşriklere Allah’ın gücünü ve kudretini gösterdi.

Allah’a güvenmek insanı nasıl etkiler?

Güven duygusunu hissetmek sağlıklı bir psikolojiye sahip olmak için önemlidir. Kendini güvende hissetmeyen insanlar huzursuz, agresif, stresli, gergin olarak ruh sağlıklarını bozabilirler. Kendilerini sürekli yalnız hissetmeleri vücutlarında farklı hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Bir kimsenin Allah’a güvenmesi başta yalnız hissetme ve stres olmak üzere pek çok sorunu çözer. Dünya yaşamının daha mutlu geçmesine neden olur. Zorlukların üstesinden kolayca gelinmesini sağlayarak imtihanları başarıyla tamamlatır. Ancak Allah’a olan güvenin kaybedilmesi kişinin imanı başta olmak üzere pek çok durumunu etkiler.

Allah’ın gücü her kuluna yetecek kadar fazladır. Bu nedenle istenen her an ona dua edilmesi ve cevap beklenmesi gerekir. Dualarda ısrarcı davranmak ve istenenleri farklı ibadetlerle sık sık dile getirmek Allah’ın varlığını hatırlatır. Onun yardım etmediği bir alan yoktur ki insanın yaşamı kolayca sürebilsin.

Kısaca, tevekkül etmenin en kısa yolu her kulun Allah’ın kendisine yeteceğini bilmesidir. Yalnız hissetmemek, zorluklarda aşağı kaymamak için Allah’a güvenilmesi gerekir. Peygamberlerin yaşamlarından örnek almak bu noktada oldukça önemlidir. Çünkü peygamberler kendilerine verilen en zor imtihanları Allah’a güvenerek başarıyla aşmış, tüm insanlığa örnek olmuşlardır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.