Günahkar Kullarını Allah Affeder mi?

Kuran Contributor
ID 33174816 © Ngarare | Dreamstime.com
ID 33174816 © Ngarare | Dreamstime.com

Rahman ve Rahim olan Allah, insanları yaratırken onlara nefis verdi. Bu nefis sonucunda kulların günah işlemesi ve bu nefse yenik düşmesi mümkündür. Fakat günah işleyen kulları için Allah her zaman affedicidir. Rahman ismi Allah’ın affedici anlamına gelen ismidir.

Kur’an’da Allah’ın merhameti: Nefsine ve şeytanın oyunlarına yenik düşen kullar, isteyerek ya da istemeyerek günah işlemiş olurlar. Bu günahlar için Allah’ın tövbe kapısı daima açıktır. Kul, pişman olduğu ve içtenlikle tövbe ettiği süreden sonra aynı hataya yeniden düşmezse, Allah o kişinin pişmanlığını görür ve onu affeder.

Günahkar olmaktan vazgeçmeyenlere ne olur?

Aynı günahları ısrarla işleyen ve o günahtan vazgeçemeyen kimseler de vardır. Bu kimseler Allah’ın kendilerini affetmeyeceğini ve çok günahkar oldukları için cehennem azabına uğrayacaklarını düşünmektedir. Allah’tan ümitlerini kesmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın merhameti hakkında şöyle buyurur:

“De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” (Zümer, 39/53)

Allah’tan ümit kesilir mi? Allah kullarının yaptığı ve yapacağı tüm günahları, kötü davranışları bilmektedir. İnsana nefsi ve aklı günah işlemesi, işlediği günahtan tövbe ederek Allah’a sığınması için verilmiştir. Aynı günahı ya da farklı günahları defalarca işlemiş olan kimseler, hatalarını anlayarak Allah’ın affediciliğini ve merhametini istediğinde günahları affolur.

Allah her kulunu affeder mi?

Allah, yaptıkları şeylerden pişman olan kullarını, kul hakkına girmedikleri sürece affeder. Allah-u Teala, Kur’an-ı Kerim’de affediciliğini bu ayette buyurmuştur:

“Bize bu dünyada da âhirette de iyilik yaz! Şüphesiz biz sana yöneldik.’ Allah buyurdu ki: Azabıma dilediğimi uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.” (Araf, 7/156)

Günahkar insanlar neler yapmalı? Az ya da çok fark etmeksizin günah işlediğini bilen kimseler ilk olarak tövbe etmeli ve Allah’tan af dilemelidir. Allah’ın kendisini affedeceğini ve onun yüceliğini unutmamalıdır.

Tövbe etmenin faziletleri nelerdir?

Tövbe eden insanlar günahlarını affettirmek için tövbe namazı kılabilir. Bunun haricinde fakirleri giydirip doyurabilir, muhtaç insanlara yardım edebilir, sadaka verebilir, durumu yettiğince diğer insanlara iyilik yaparak daha iyi biri olmak için adımlar atabilir. Allah, güzel davranışları ödüllendirir.

Kullar birbirine merhamet edebilir mi? İnsan, yaratılışı gereği pek çok duyguyu içinde barındırır. Bu duygulardan biri de merhamettir. Merhamet kişilerin birbiri üzerinde yapabildiği bir durumken, bir hayvana, bir bitkiye veya bir eşyaya karşı da yapılabilir.

Hz. Muhammed bir hadisinde “Bu, Allah’ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.” buyurmuştur. (Müslim) Bu sebeple, insanlar da birbirlerine karşı merhametli olmalılar, kendi içlerinde kötü davranışlarda bulunmamalılardır.

Allah’ın merhameti, insan merhametli olduğu sürece insanların üzerindedir. Başkasının yaptığı hataları örten, onları affeden ve bunları yüzüne vurmayan kişileri de Allah affeder, hatalarını örter ve yaptığı günahları ahiret günü geldiğinde kulunun yüzüne vurmaz.

Hz. Muhammed, Allah’ın yüceliğini ve rahmetinin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için bir hadis-i şerifinde “Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.” buyurmuştur. (Buhari)

Allah bu kadar affediciyken, insanların birbirlerini affetmemesi Allah katında hoş karşılanan bir durum değildir. Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirirken onu istediği gibi bir kul olmaya çalışılmalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.