Allah Katında Gerçek Müslümanlar Kimlerdir?

İslam Contributor
cedric-dhaenens-SeefS5rSLTA-unsplash
Fotoğraf: Cédric Dhaenens-Unsplash

Müslüman olmanın temel şartı; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kaderin varlığına iman etmektir. Peki, Allah katında gerçek Müslümanlar kimlerdir? Hayırlı bir Müslüman ise imanını hem ibadetleri hem de davranışlarıyla destekleyen kimsedir. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayeti kerimeler ve peygamber efendimizin hadisleri hayırlı bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatan kaynaklardır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in anlatımıyla hayırlı bir Müslüman olmak. Hz. Muhammed’e göre hayırlı Müslüman kimdir? İbadet etmek imanın özüdür. Bu bağlamda, Müslüman bir kimsenin ilk özelliği de Rabbine bolca ibadet etmek, Allah’ın yasak ve emirlerine uymaktır. Hz. Muhammed bu konuda şöyle der: “Allah’a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et, farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran.” (İbn Hanbel).

Allah katında gerçek Müslüman olabilmek için neler yapmalı?

Hz. Muhammed’in hadisi şerifinden anlaşılacağı üzere Müslüman kişinin öncelikle farz ibadetlerini yapması gerekir. Ancak, yalnızca ibadet etmek yeterli değildir. İbadetin yanı sıra insanlara karşı olan tutum ve davranışlara da özen gösterilmesi gerekir.

İman ve yapılan ibadet ancak güzel ahlak ile birleşirse değer kazanır. Ahlaki değerleri benimsemek ve buna uygun davranmak kişinin iç huzuru yakalamasına ve hayırlı bir kul olmasına da vesile olur. Hz. Muhammed, “Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır.” (Ebu Davud) diyerek güzel ahlaklı kişileri övmüştür.

Peygamber Efendimiz’in vasıfları nelerdir? Hayırlı bir Müslüman olmak isteyen kimse, Hz. Muhammed’in ibadet ve davranış biçimlerini kendine örnek almalıdır. Çünkü, efendimiz İslam aleminin görebileceği en güzel örnektir. Bu bağlamda kendisinin; nezaket, tevazu, sabır, edep ve affedicilik gibi tüm güzel huylara sahip olduğu bilinir. Bunların yanı sıra Peygamber Efendimiz; ibadetlerini yerine getirmeye, adaletli olmaya, hem ahlakta hem de çevrede temizliğe, yardım etmeye ve kötülükten sakınmaya da özen gösterirdi. Hayırlı Müslümanlar da tıpkı onun gibi bu konulara hassasiyet ile yaklaşmalıdır.

Gerçek bir Müslüman nelerden korkar? Allah katında gerçek olan Müslümanlar, O’nun emirlerini çiğnemekten imtina ederler. Ölümün her an gelip dünya yaşamını bitirmesinden ve ahirete utanç içinde gitme ihtimalinden de korkarlar. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Müminun Suresi’nde müminler aşağıdaki gibi tanımlanırlar.

“Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar; anlamsız, yarasız şeylerden uzak dururlar; zekatı verirler; iffetlerini korurlar; sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir.” (Müminun Suresi, 1-5. Ayetler). Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Allah katında değer görecek olan müminler hem ibadette hem de dünya hayatında nasıl davranmaları gerektiğini bilirler.

Salih kulların özellikleri nelerdir?

Hz. Muhammed, Müslümanlar için “Sizin en hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır.” (Buhari) buyurur. Buradan anlaşılacağı üzere din kardeşlerine karşı hayırlı olan kimse salih olma özelliği taşır. Bu bağlamda; tövbe eden bir kişi için sevinmek, günahkar olan Müslümanları affetmek için Allah’a dua etmek ve yardıma muhtaç bir kişiye el uzatmak da salih davranışlar arasındadır.

Hayırlı bir Müslüman olabilmek için hem ibadette hem de ahlakta dengeyi bulmak gerekir. Bunun için Kur’an-ı Kerim ve efendimizin hadisleri doğrultusunda yaşamak en güzelidir. Farz ibadetleri aksatmamak, nefis ve şeytana galip gelmek, attığı her anda Allah’ı anmak; hayırlı bir kimsenin yapacağı işlerdir. Unutulmamalıdır ki; iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlak yan yana geldiğinde bir bütün olur. Gerçek Müslüman da, bu dengeyi bulabilen ve devam ettirebilen kişidir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.