Allah Kırılan Kalplerdedir!

Dua Contributor
damian-patkowski-T-LfvX-7IVg-unsplash

İnsanın sözü söylemeden önce onu akıl süzgecinden geçirip doğru yerde, zamanda ve uygun şekilde söylemesi gerekir. “Boğaz dokuz boğumdur.” der atalarımız. Lafın gideceği yeri düşünmeden konuşmak mutsuzluk getirir, huzur bozar.

“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır.” Hz. Mevlana’nın bu sözünden de anlaşıldığı gibi insanın ilmiyle sözü birdir. Cahil insanın dili kalbindedir. Neyi ne zaman nasıl konuşacağını bilemez lafın nereye gideceğini kestiremez; ancak her ilim sahibi insan da ahlaklı olmayabilir. Onun için söz söylemek kolay iş değildir. İnsan konuşurken sözüne ve üslubuna dikkat etmelidir. Çünkü söz sahibine aittir! Söylemlerimiz bizim kişiliğimizi, karakterimizi, ahlakımızı ve eğitimizi ortaya koyar.

Allah kırılan kalplerdedir; ne demek?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed “Güzel söz sadakadır.” demiştir. (Buhari) Güzel söz söylemek iyiliktir ve Allah katında en makbul insan güzel söz söyleyerek kalp kırmayan gönül yapan insandır. Ağızdan çıkan söz yaydan çıkan ok gibidir. Çıkıtımı geri dönüşü yoktur. Eğer kötü ise edilen söz, kalp kırar, gönül yıkar … Ağızdan çıkan söz, insanı rezil de eder vezir de. Çünkü dilin kemiği yoktur. Ne yöne çevirirsen o yöne döner.

“Bir kul, Allah’ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah’ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi, hiç ehemmiyet vermeden söyler de, kendisi o kelime sebebiyle cehennemin içine düşer!” (Buhari)

Düşünmeden konuşmak, dedikodu yapmak, iftira atmak insana felaket ve mutsuzluk getirir. Anadolu’da “Eline, diline, beline hakim ol!” denir. İnsan eylemlerinde, davranışlarında, sözlerinde ve iffetinde kendine ve nefsine hakim olmayı bilmelidir. Diline hakim olmak söyleyeceği sözleri uygun ve yerinde söylemek, maksadını aşan sözler sarf edip kalp kırmamak, huzur bozmamaktır.

Hz. Muhammed ne buyurur?

Kalp kırmak söylenen söze bağlıdır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed: “Kalp kırmak 70 kere kabeyi yıkmaktan daha büyük günahtır.” buyurmuştur. Hepimiz ilişkilerimizde zorluklar yaşıyoruz. İnsanın insanla imtihanı hep vardır ve olacaktır fakat İnsan ne ile karşılaşırsa karşılaşsın kalp kırmamalıdır. Çünkü kalp kırmak Allah’ın lütfuna zarar vermektir.

Gönül, Allah’ın nurunun ışığının yansıdığı yerdir ve dilin bir diğer manasıdır. Gönül almak da gönül kırmakta dilden sebeptir. Din güzel ahlaklı olmayı gerektirir. İnsan fikrinde ve gönlünde güzelse diline de yüzüne de o yansır.

Sözü söyledikten sonra özür dilemek zorunda kalmamak için iyi düşüp ölçülü konuşmakta fayda vardır. Hz. Ali: “Söz ağıdan çıkana kadar senin esirindir. Ağızdan çıktıktan sonra sen onun esirisindir” demiştir. Bildiğiniz gibi söz ağızdan kolay çıkar ama sorumluluğu ağırdır. Söze dikkat edilmezse kalp kırar ki Allah’ın nuru insanın gönlündedir. Aslında kalp kırmak Allah’ı incitmektir. Oysa Allah kırılan kalplerdedir! Erdemli olan insan gerektiği yerde gerektiği kadar konuşup susmasını bilendir.

Hayırlı söz pozitif enerjiyle bize geri döner

Söylenen sözün hayırlı olması çok mühimdir. Eğer edilecek söz hayır vermiyorsa susmak en güzelidir. Hayırlı söz söylememek yani kalp kırmak Allah katında çok günahtır. Kalbin sahibi Allah’tır. Bir insanın kalbini kırmaktan sakınmak Allah’tan sakınmaktır.

Esasen kalp kırmak sadece kötü söz söylemek hakaret etmek değildir. Bir insana umut vermek, güven aşılayıp yarı yolda bırakmak da gönül kırmaktır. Nitekim Hz. Muhammed (Sav) “Umut verip, güven aşılayıp, yarı yolda bıraktığınız insanın gönül sadakasını iki cihanda da veremezsiniz” buyurmuştur.

Müslüman insan kalp kırma konusunda hassas olmalıdır. Allah kullarına en yakın olandır. Onun içindir ki Allah’ın yarattığının kalbini kafir de olsa kırmamak gerekir. Cenabı Allah kalbi kırıkların yanındadır. Allah katında mevkisi yükselen gönlü kırık olan kişi mazlumdur ve Allah mazlumun duasını asla geri çevirmez.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.