Tesbih Namazı Fazileti Nelerdir?

Namaz Contributor
Photo 56607469 © Pasak12345 - Dreamstime.com

Yüce Allah’a yalvarıp yakardığımız Tesbih namazı fazileti çok büyüktür. Allah Teala’nın bolca tesbih edildiği; tek yaratıcı, mutlak güç ve kudret sahibi olduğunun, ululuğunun, izzet ve celalinin kuvvetli ifadelerle zikredildiği nafile namaz olarak tanımlanmaktadır. Tesbih kelime anlamı olarak sayıca anmak, canlı cansız her varlığın her an ilahi kontrol altında olduğunu idrak etmek, Allah Teala’yı şanına yakışır şekilde yüceltmek, O’nu tüm eksikliklerden, kusurlardan uzak tutmak gibi çok geniş manalar içermektedir. İşte Tesbih namazı da kulun anlatmakta aciz kaldığı Allah (c.c)’nün kudret ve şanını hiç olmazsa ömürde bir defa kılınması makbul olan bu namaz ile bolca ve dil döndüğünce zikretmek için bir fırsattır.

Allah Teala’nın kıyamda rükunda ve secdede bolca tesbih edildiği bu namaz usülü, Allah Resulü Hz. Muhammed (sav)’in amcası Hz. Abbas’a tavsiye ettiği ve öğrettiği  bir namaz olarak rivayet edilmiştir. Hz. Muhammed, çeşitli kaynaklardan aktarıldığına göre; bu namaz için mümkünse her Cuma ya da ayda bir, mümkün olmadıysa yılda bir kere, hiç biri mümkün olmadı ise ömürde bir kez kılmak gerektiğini tavsiye etmiş; kişiyi günahlardan arındırmaya vesile ve feyz olan bir namaz olduğunu buyurmuştur.

Tesbih namazı fazileti nasıldır ve kaç rekattan oluşur?

Dört rekkattan oluşur tesbih ifadelerinin zikri haricinde diğer dört rekatli namaz usüllerinden farkı yoktur. Tesbih namazının kılınma usulü şöyledir: Öncelikle Allah rızası için dört rekat nafile namaz kılmaya niyet edilir. Süphaneke okunarak namaza başlanır, sonrasında on beş kez; “Sübhan Allah i ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü v’allahü ekber” (Allah her türlü kusurlardan uzaktır. Hamd ve minnet Allah (c.c)’a aittir. O’ndan başka ilah yoktur. Yüce Allah güç, kuvvet ve azametin tek sahibidir.) zikir ifadesi tekrarlanır. Bu ifade namaz içerisinde her rekat ve rükünlerde aynı şekilde tekrar edilmek suretiyle yetmiş beş kez; dört rekat tamamlanınca da üç yüz kez tesbih edilmiş olur.

Ardından hangi sure okunur?

Fatiha Suresi ve zammı surelerden okunur. Aynı tesbih ifadesi on kez daha tekrarlanır; rükuya varınca rüku tesbihi (Subhane Rabbiyel Azim)’den sonra on defa daha okunur. “Semi Allah u limen hamideh” söylenerek rükudan kalkınca “Rabbena lekel hamd” denir ve ayaktayken on defa daha, aynı tesbih kelamı okunur, secdeye varılır. Secdedeyken üç defa (Subhane Rabbiyel A’la) dendikten sonra on kez daha bu tesbih yapılır. Secdeden doğrulup oturunca da on kez tekrarlanır, ikinci secdeye gidilir. İkinci secde de aynı usülde tekrarlanır. Böylelikle tesbihimizi ilk rekatte yetmiş beş defa yapmış oluruz. İkinci rekat de aynı şekilde kılınır. İkinci rekat tahiyyat duası ile tamamlandıktan sonra istenirse selam verilebilir.

Üçüncü ve dördüncü rekatlerde de aynı tesbih ifadesi aynı yerlerde aynı sayılarla okunarak namaz tamamlanmış olur. Böylelikle dört rekatte, her rekatte yetmiş beş defa okunmak suretiyle toplamda üç yüz defa

“Sübhan Allah i vel hamdülillahi vela ilahe illallahü v’allahü ekber”

ifadesi zikredilmiş olunur. Günahların affına vesile olacağı umulan bu namaz ile Allah Celle Celalühu, tesbih ve tazim edilmektedir. Bu namaz cemaatle kılınabildiği gibi kişi kendi de kılabilmektedir. Nafile bir namaz olduğu için tek başına kılmanın daha makbul olduğu alimlerce belirtilmektedir. Tek başına ferdi olarak bu namaz kılınırken unutma, yanlış ya da yanılma durumunda sehiv secdesi yapıla bilinir. Sehiv secdesinde tesbih ifadesinin sayısından eminsek tesbihi tekrarlamaya gerek yoktur.

Tesbih namazını ilk kez kılacakların doğru ve eksiksiz kılmalarını sağlamak amacıyla cemaatle kılarak tecrübe etmeleri tesbih ifadesinin kendi duyabileceği sesle hafifçe tekrar etmeleri tavsiye edilmektedir. Allah cümle namazlarımızı kabul buyursun İnşallah.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.