Allah’ın Zati Subuti ve Fiili sıfatları Nelerdir?

Kuran Contributor
Photo 37965901 © Ayşegül Muhcu - Dreamstime.com

Allah’ın zati subuti ve fiili sıfatları nelerdir? Müslüman kimseler Allah’ın varlığını tanır ve Allah’a iman ederler. Allah’ı tanımak için Allah’ın sıfatlarını bilmek gerekir. Her Müslüman için bilinmesi farz kılınan sıfatlar, Allah’ın gücünü ve kudretini gösterir. Allah’ın tüm varlıklardan üstün özellikleri olduğunu insanlara öğretir.

Allah’ın zati subuti ve fiili sıfatları biz kullara umut aşılar

Zati sıfatlar, yalnızca Allah’ta bulunan ve başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar 6 tanedir. Her Müslüman tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi gereklidir.

Vücut: Vücut, Allah’ın varlığını anlatan sıfattır. Başka bir varlığa ihtiyaç duymadan var olan Allah, kendisine iman etmesi için insanları yaratmıştır. Allah’ın varlığı, diğer her şeyden önce gelir.

Kıdem: Kıdem, Allah’ın başlangıcının ve öncesinin olmaması anlamına gelir. Her şeyi yaratan Allah’tır. Bu sebeple evrende hiçbir şey olmasa bile Allah vardı. Varlığının başlangıcı için tarih ve bilgi vermek olanaksızdır.

Allah’ın zati subuti ve fiili sıfatları neden çok kıymetli?

Beka: Beka, Allah’ın her zaman var olduğu ve her zaman var olacağı anlamına gelir. Tüm evrenin yaratılmasından önce Allah vardı, tüm evren yok olduğu zaman Allah yine olacaktır. Yaratılan her şey sonradan var olmuştur çünkü onları yaratan Allah’tır.

Vahdaniyet: Allah’ın eşinin ve benzerinin olmaması, tek olması anlamına gelir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, gezegenler ve diğer her şey birbirine benzerken; Allah’ın varlığı tektir. Allah, tektir ve benzersizdir.

Kıyam Bi-nefsihi: Bu sıfat, Allah’ın var olmak için başka bir varlığa ve güce ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Yaratılan her şey var olmak için Allah’a ihtiyaç duyarken, Allah’ın varlığı kendisindendir.

Muhalefet-ün Lil-havadis: Allah’ın bu sıfatı, Allah’ın hiçbir şeye benzemediği ve düşünülen her şeyden farklı olduğu anlamına gelir. Allah, yaratılmış her şeyden farklıdır.

Subuti sıfatlar nelerdir?

Allah’ın subuti sıfatları, sınırlı olarak başka varlıklara verilen özellikleri belirtir. Allah’ta bulunan özellikler ise sınırsızdır. Bu sıfatlar 8 tanedir.

Hayat: Allah’ın canlı olması anlamına gelir. Allah’ın hayatı sonsuzdur. Allah’ın yarattığı diğer hayatlar ise sınırlı ve sonludur.

İlim: Allah’ın her şeyi bildiğinden ve sonsuz güce sahip olduğundan bahsederken ilim sıfatı kullanılır. İnsanlara ve diğer canlılarda da bulunan bu sıfat, Allah’ın taşıdığı üstün ilme benzemez.

Semi: Allah’ın her şeyi duyması ve işitmesi anlamına gelen semi sıfatı, yaratılan pek çok canlıda mevcuttur. Fakat bu canlılar, yalnızca Allah’ın izin verdiği kadarını duyarlar.

Basar: Allah’ın her şeyi görmesi anlamına gelir. Allah’ın görmek için bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah’ın görmesini sınırlayacak bir güç de yoktur.

Kudret: Allah’ın gücü her şeye yeter, Allah’ın kudretinin sınırı yoktur. Allah’ın kudret sıfatı, tüm canlılardan güçlü ve üstün olduğunu anlatır.

Kelam: Allah’ın konuşmak ve iletişime geçmek için harflere ve seslere ihtiyacı olmadığını bildiren sıfattır. Allah’ın söylemesi ve istemesi için bir aracı gerekmez.

Tekvin: Allah’tan başka bir ilah olmadığını ifade eder. Allah’tan sonra da başka bir ilah olmayacaktır. Allah’ın gücü her zaman var olacaktır, onun başkasına ihtiyacı yoktur.

Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?

Allah’ın pek çok sıfatı bulunur. Bu sıfatlar zati ve subuti olarak ikiye ayrılsa da, diğer özelliklerini anlatmak için fiili sıfatlar kullanılır.

Fiili sıfatlar Allah’ın yoktan var ettiğini, ölüleri dirilttiğini, rızk verdiğini, yarattığını, öldürdüğünü anlatmak için kullanılan sıfatlardır. Halk, ihya, imate, inşa, ibda, terzik gibi pek çok sıfat vardır.

Allah’ın sıfatlarını bilmek ve kabul etmek her Müslüman için farzdır. Allah’ı tanımanın ve bilmenin yolu Allah’ın sıfatlarını öğrenmekten geçer. Bu sıfatları bilmeyen ve kabul etmeyen kimseler Allah’ı tam olarak tanıyamazlar.