Allah zikrinin faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

İslam Contributor
Allah zikr
Serdar Başak-Dreamstime.com

Kulların yaşamın her anında dile getirdiği Allah zikrinin faydaları oldukça fazladır. Kişinin psikolojisi üzerinde olduğu gibi imanı üzerinde de etkisi büyüktür. Müminlerin vazifelerinden biri olan zikir, günlük yaşamda yalnızca Allah denmesiyle birlikte yapılabilir.

Zikir çekmenin psikolojik olarak yararları nelerdir?

Bir müminin yaptığı tüm ibadetler onun kalbini ve ruhunu rahatlatır. Bu nedenle yalnızca iyi amel işlemeyi sağlamaz, psikolojik anlamda da olumlu etkiler verir. Allah’ın isimlerini zikretmek, onun rızası için ibadetler yapmak insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu bağlamda, kişinin psikolojisini doğrudan etkileyerek ruh sağlığının korumasını sağlar.

Kendini üzgün, stresli, mutsuz, düşünceli hisseden kimseler Allah’ı zikrettiği zaman rahatlarlar. Dünya yaşamının geçici olduğunu hatırlayarak bu duygularını bir kenara bırakırlar. Ani duygularla hareket edilmesinin önüne geçerek yapılacak hataları azaltır, pişmanlık duygusunun oluşmasını engeller.

Sürekli zikir halinde bulunmak kişinin davranışlarını olumlu yönde değiştirir. Kötü söz ve düşüncelerden uzak durmayı sağladığı gibi kin tutmayı engeller. İnsanlarla ilişkileri iyileştirerek yalnız hissetmesini engeller, depresyon ve benzeri sağlık sorunlarının önüne geçer.

İman üzerinde Allah zikrinin faydaları nelerdir?

Zikretmenin en büyük etkisi Allah’ın hoşnutluğunu ve beğenisini kazanmaktır. Bu sayede kişinin başına gelecekler bela ve musibetlerden zikir çekerek korunabilir. Allah’ın rahmeti onun adını zikreden kullar üzerinde olduğu için zikir çekildiği zamanlarda günahlar affedilir.

İnsanlar dünyada farklı imtihanlar yaşarlar, bu nedenle yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ancak Allah zikrinin faydaları arasında kullarının Allah’ın gazabından korunması da bulunur. İnsanı Allah’a yönelttiği için bu kullar Allah’ı sığınak olarak beller ve ondan zarar görmezler.

Esmaları zikretmek, Allah’a şükretmek için gerekli olan bir durumdur. Verilen nimetlerin kaybedilmemesi, daha fazlasının kazanılması yalnızca şükretmekle gerçekleşir. Ayrıca zikretmek, Allah’ın kullarını anmasına, onlara lütuflarda bulunmasına vesile olur. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle buyrulur:

“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!” (Bakara, 2/152)

Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah’ı anmak ve zikretmek kulların birer görevidir. Bu görevi yerine getirerek nankörlük etmeyen kimseler için güzel mükafatlar bulunur.

Allah ismini zikretmek hasta insanlara şifa, dertli insanlara çare, zorluk çekenlere kolaylık verir. İmtihanların daha kolay şekilde geçilmesini sağlayarak cenneti kazanmayı müjdeler. Ayrıca kalbe nur verdiği için kişinin yüzünün daha güzel, aydınlık olmasını sağlar.

Ne zaman ve nasıl Allah ismiyle zikir çekilebilir?

İbadet etmesi için bir günde 24 saat bulunur. Bu saatler arasında istenilen tüm zamanlarda Allah ismiyle zikir çekilebilmesi mümkündür. Kişinin kalbinden geçtiği her zaman, Allah adını andığı her an zikir kabul edildiği için ibadette bir sınırlama bulunmaz.

Sık sık Allah’ı zikretmek, kişiyi münafıklıktan koruyarak imanını güçlendirir. Ancak Allah’ın az anılması onu unutmaya, günah işlemeye neden olur. Biriyle selamlaşırken, vedalaşırken, teşekkür ederken, yola çıkarken ve bunlara benzer zamanlarda bile Allah’ı anmak mümkündür. Her zorluğu kolaylaştıran zikir sayesinde günün her vaktini güzel geçirmek mümkündür.

Kısaca, Allah’ın isimlerini sürekli zikreden kimseler için iki dünyayı güzelleştirecek mükafatlar bulunur. İstenilen her an zikredilebilmek, bu ibadetin yapılışının kolay olduğunu gösterir. Gerek günlük yaşamda gerek özellikle ibadet edildiğinde Allah’ın zikredilmesi gereklidir. Dünyanın tüm musibetleri bu sayede yok olur, insanlara verilen tüm yükler hafifletilir. Ancak Allah’ın unutulması onun rızasının kaybedilmesine, nefis ve şeytanla savaşmanın zorlaşmasına neden olur.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.