Allah’a Kulluk Etmek Nedir?

İslam Contributor
Dreamstime
Kitti Kahotong-Dreamstime

Müslüman için Allah’a kulluk etmek ne demek? Her Müslüman Allah’a daha çok kulluk etmek için birbirleriyle yarışırlar. Her türlü kötü işten kaçarlar. İyi işlerle ilgilenirler. Hem dünya hem de ahiret hayatı için Allah’ın rızasını kazanacak işler peşinde koşarlar.

Kulluk nedir? İnsan ile Allah arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi iyi veya kötü tutmak insanın elindedir. Allah’ın buyruklarını yerine getiren kişiler iyi kulluk ederler. Yüce Allah’ın yasakladığı davranışlarda bulunanlar ise kötü kulluk ederler.

İnsanın kulluk etmesi, Allah’a uygun yaşaması gerektiği ve imanında eksiklik bulunmaması gerektiği Kur’an’da belirtilmiştir.

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, sakınabilesiniz.”  (Bakara, 2/21)

Rabbimize nasıl kulluk ederiz?

Allah’a kulluk etmek ne demek? İnsanın hayatının her alanında yerine getirmesi gereken bir durumdur. İki şekilde yapılan kulluktan biri Allah’ın huzurunda yapılandır, diğeri ise Allah’a doğrudan hitap etmeden yapılan kulluktur.

Aslında tam olarak; Allah’ı sevmektir. Allah’a verilen değer ile isimlerini ezberlemek, adını zikretmektir. Yaratılmış her canlının güzelliğini ve birbiri içindeki uyumu görerek Allah’a şükretmektir. Allah’ın sanatını övmek ve alkışlamaktır.

İyi kulluk etmek isteyen kimseler uykularında bile Allah’ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Allah, her şeyi görendir. Bu sebeple yapılan her davranışta Allah’ın kullarını izlediğini unutmamak gerekir. En yalnız bulunan ortamlarda bile Allah vardır.

İmanı güçlü tutmak, kendini Allah’a sevdirmeye çalışmak da bir kulluktur. Allah’ın hoşuna giden ibadetleri yapmak, dünya hayatını ahiret hayatına hazırlanacak şekilde geçirmek, Allah’ın sevdiği işleri yapmak insana güzel sonuçlar verir.

Şükretmek, bir kul için en önemli şeylerden biridir

Allah, insanlara sayısız nimet vermiştir. Rızıkları vermiştir. Bu sebeple insan, dünyadaki vazifesini unutmamalıdır. Allah’a kulluk etmekten ve ona şükretmekten geri kaçmamalıdır.

Yapılan her işte iyi ve güzel davranmak gerekir. Hz. Muhammed bu konu hakkında “Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir…” (Müslim) buyurmuştur.

Allah’a kulluk etmenin en üstün mertebesi nedir? Allah’a kulluk etmenin ve Allah’a yakışır davranışlarda bulunmanın en üst mertebesi ihsandır. İhsan, iyilikte bulunmak, işleri en güzel şekilde yerine getirmek demektir. İslam inancında Allah’a kulluk etmek anlamını taşır.

İhsan kavramı Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde geçmektedir. İhsan etmenin güzelliklerini Allah buyurmuştur. Bu kimseler kendilerini Allah’a adamışlardır, dünya hayatının güzelliklerinden kopmuşlardır. Allah katında onlar için cennet ve güzel mükafatlar bulunur.

İhsanı yapan en güzel kişi Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed kendini Allah’a adamış, her konuda Allah’ın rızası için çabalamıştır. Kötü olan her işten uzak durmuş, başkalarını da uzak tutmuştur. Çevresindekilere iyi ameller işlemesi için tavsiyeler vermiştir. En önemlisi, Hz. Muhammed herkese İslam’ı öğretmiştir.

Hz. Cebrail, Hz. Muhammed ile olan konuşmalarından birinde ihsanın ne demek olduğunu sormuştur. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail’e, “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir…” yanıtını vermiştir. (Buhari)

İhsan, yalnızca Allah’a kulluk etmek demek değildir. Her konuda yapılan işin en iyisini yapmaktır. İş yerindeki sorumluluklar, aile içindeki görevler, arkadaş ortamlarında yapılan işlerde ihsanlı olmaya dikkat edilmelidir. Allah’a karşı yapılan görevleri de en güzeliyle tamamlamak gerekir.

Müslüman kullar, birbirleri arasında yalnızca takvada üstündür. Takvada üstün olabilmek için ihsan sahibi olmak gerekir. Bu kişiler ibadetlerini aksatmaz ve fazlasıyla yaparlar. Kendini Allah’a adamış, Allah ile ilgili işlerini en güzel şekilde yapan kimseler, imanın en üst mertebesine ulaşmıştır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.