Allah’a Sığınmak Nasıl Olur?

Namaz Contributor
159706668 © Ilkin Guliyev | Dreamstime.com
159706668 © Ilkin Guliyev | Dreamstime.com

İnsan için Allah’a sığınmak nasıl olur? Bizlere Allah’ın birliğini ve kudretini anlayabilmesi için akıl verilmiştir. Allah sevgisi ve korkusu içinde bulunan insanlar Allah ile iletişim kurmak isterler. İslam’a göre Allah’a dost olmanın ve onunla iletişim kurmanın pek çok yolu vardır.

Allah’a dua etmek: Dua eden insan ile Allah arasında hiçbir şey bulunmamaktadır. Allah, kullarının ettikleri duayı işitir ve yaşamlarına etki ederek cevap verir. Kişiler, ettikleri dua ile Allah’a olan sevgilerini gösterir.

Allah’a sığınmak nasıl olur? Dua ile…

Dua, yardıma ihtiyaç duyulduğunda, Allah ile iletişime geçmek istendiğinde, Allah’a şükretmek gerektiğinde edilir. Kişinin iç dünyasını Allah’a gösterir. Dua ederek ibadet edilmiş olur.

Hz. Muhammed’in ettiği duaları örnek almak gerekir. Girilen ve çıkılan her ortamda, yemek yerken, dinlenirken dua edilmelidir. Allah’ı zikreden kimseler, ona daha çok yaklaşırlar.

Günahların affı için tövbe etmek: Nefsine ve şeytanın vesveselerine kanarak günaha düşen kimseler için Allah’ın tövbe kapısı bulunur. Kişiler, pişmanlıklarını göstermek ve aynı davranışı yeniden yapmamak için tövbe ederler. Allah’tan bağışlanma isteyerek onunla iletişime geçerler.

İslam’da tövbeye önem verilir. Yapılan yanlışlara devam etmek yerine o davranışı terk etmek buyrulur. Kur’an-ı Kerim’de tövbe hakkında “…Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!” buyrulur. (Nur, 24/31)

Kur’an-ı Kerim’de tövbelerin bağışlanacağı buyurulmaktadır. Allah’ın bağışlayıcı oluşu, “Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” ayetinde anlatılır. (Maide, 5/39)

Kur’an-ı Kerim okuyarak Allah’ı zikretmek: Allah ile iletişime geçmeyi sağlayan diğer yollardan biri de Kur’an-ı Kerim okumaktır. Son ilahi kitap olan Kur’an, Allah’ın emir ve yasaklarını içerdiği gibi öğütlerini de içerir. İslam hakkında insanlara bilgi verir ve onlara yol gösterir.

Kur’an-ı Kerim okumak bizleri Allah’a yakınlaştırır

Allah’a sığınmak nasıl olur; sorusunun yanıtı aslında Kur’an’dadır. Darda kalan, kötü olaylar yaşayan ve ne yapacağını bilemeyen insanlar Kur’an-ı Kerim okuyarak kendilerine bir yol bulabilirler. Allah’ın indirdiği kitabı okumak, Allah ile iletişime geçmektir. Kur’an okuyarak doğru yolu bulmak, ibadet etmek ve salih ameller işlemek mümkündür.

Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara pek çok güzellik katar. Açık açık haram ve günahları gösterir, sevap ve helal durumları anlatır. Kişiyi Allah’a yakınlaştıracak tavsiyelerde bulunur.

Kur’an’da “Ey iman edenler!”, “Ey insanlar!” diye başlayan ayetler bulunur. Bu ayetler, bazı kişilere cevap veriyormuş gibidir. Allah’ın sözlerini okumak ve bu sözlere uygun davranmak bir iletişimdir. Allah ile olan iletişimini güzel tutmak isteyen kimseler, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Muhammed’in sünnetlerini örnek almalıdır.

Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği son peygamberdir. Kur’an okumak ile ilgili hadis-i şerifinde “Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir.” (Buhari) buyurmaktadır.

İbadet etmek: İnsanın yaratılışındaki temel amaç Allah’a kulluk etmesidir. Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak ibadetlerde bulunan kişi, bu vazifesini yerine getirmiş olur.

İbadet etmek, Allah ile iletişim kurmak için önemlidir. Müslümanlar, Allah’a boyun eğer ve ibadet ettikleri müddetçe ona yaklaşırlar. Allah’a yakınlaşmak ve onunla iletişime geçmek için ibadet edilmelidir.

Hz. Muhammed, “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır…” (Müslim) buyurarak, ibadet etmenin kişileri Allah’a nasıl yaklaştıracağını anlatmıştır.

Allah, kulları ile daima iletişim halindedir. Kulları ise Allah’a dua ettikleri, Kur’an-ı Kerim okudukları, yanlışlarından tövbe ettikleri, Allah rızası için ibadet ettikleri durumlarda Allah ile iletişime geçerler.

Allah’ı zikretmek, hayatın her alanında onu düşünerek davranmak gerekir. Bu sayede kurulan iletişim de güzel olur. Onun dostluğunu kazanmak için emir ve buyruklara uyulmalıdır.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.