Allah’a Muhabbetin Alametleri Nelerdir?

İslam Contributor
sakura
Lily Zhou-Unsplash

Bazı kullar kalbindeki bir yeri Allah’a ve Hz. Muhammed’e ayırırken, bazı kullar onlara kalbinin tamamını ayırır. Bu kullar, Allah ve Hz. Muhammed’e muhabbeti olan kullardır. Kalplerinde ve yaşamlarının tamamında onları düşünerek adım atarlar. Bu sebeple insanlar dünyada eşittir fakat yaptıkları ameller ve Allah sevgilerine göre ahirette farklı makamlarda bulunmaktadırlar.

Allah’a ve Peygamber Efendimize muhabbetin alametleri nelerdir? Allah’a ve Hz. Muhammed’e yakın olmak, onları sevmek, onlar için iyilik yapmak birer sevgi gösterisidir. Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetlerini örnek alarak yaşayan kimseler, onlar ile muhabbet içerisindedir.

Hz Muhammed ve Allah sevgisinin alametleri nelerdir?

Kulların muhabbet derecesini anlamak için onların kalplerine ve sevgilerine bakılır. Tüm kalbi ile Allah’ı ve Hz. Muhammed’i seven kimseler, onları daha az seven kullardan Allah katında daha üstündür. Yaptıkları işlerin mükafatları da buna göre verilir.

Allah’la muhabbet etmenin en önemli alametlerinden biri Allah’ı zikretmektir. Allah’ın isimlerini anmak, Allah’ı hatırlamak, Allah’ın istediği gibi yaşamak dünya hayatı için de ahiret hayatı içinde oldukça önem arz etmektedir. Hz. Muhammed, “Allah Teala’yı o kadar çok zikret ki, insanlar senin için “deli” desinler.” (Ahmed) buyurmuştur. Başka bir hadiste ise, “Allah Teala’yı o kadar çok zikredin ki, münâfıklar size: “bunlar gösteriş yapıyor desinler.” (Taberani) buyurmuştur.

Allah’la ve Hz. Muhammed ile muhabbetin alametlerinden bir diğeri onlara kavuşma arzusudur. Bu arzuyu duyan kimseler ölümden korkmayan kimselerdir. Dünya hayatından sonrasını bir mutluluk olarak görürler ve kavuşma isteği ile yaşadıkları için ecelleri geldiğinde can vermek isteyen kimselerdir.

Allah ve Hz. Muhammed ile muhabbet nasıl olur? İnsanlar sevdikleri insanlarla, kendilerine iyilik eden kimseler ile muhabbet halindedir. Kulları için asıl iyilikleri yapan ise Allah’tır. Bu sebeple en çok Allah sevilmeli, en çok o anılmalıdır. Allah, iyi ameller işleyen ve kendisini seven kulları için bir dosttur. Ayrıca Müslümanların sevgileri yalnızca Allah ve Hz. Muhammed için değil, onların rızalarını almak için de olmalıdır.

Edinilmesi gereken en önemli dost Allah’tır. Allah, hiçbir insanın yapamayacağı iyilikleri kullarına yapmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Onlar Allah’tan başka veliler edindiler öyle mi? Hâlbuki asıl dost ve koruyucu Allah’tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O’nun gücü her şeye yeter.” buyrulur. (Şura, 42/9)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah sevgisi ve muhabbeti nasıldı?

Allah’a muhabbette bulunan en önemli kişi Hz. Muhammed’dir. O, dualarında daima Allah’ın muhabbetini istemiştir. Hadis-i şerifinde “Allâh’ım! Beni, Sen’in muhabbetinle ve sevgisi Sen’in katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır.” (Tirmizi) buyurur.

Hz. Muhammed, daima Allah’ı düşünür, onu zikreder ve ona uygun yaşamaya çalışırdır. Kalbinde Allah sevgisi bulunurdu. Ettiği duaların fazlalığı öyle çoktu ki, sahabeler ezberlemeyecek hale ulaşmıştı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, Allah ile muhabbet içinde olmayı “Allâh’ı sevmenin alâmeti, Allah Teâlâ’nın zikrini sevmektir.” (Süyûtî) olarak buyurmaktadır. Zikri çok olan kimselerin Allah ile muhabbeti de çoktur.

İnsanın yaratılış sebebini gerçekleştirmesi, Allah’a kulluk etmesi, Allah’a uygun yaşaması Allah’ın rızasını almak demektir. Allah’ın rızasını alan kimseler onu dost bilirler ve onunla muhabbete girerler. İnsanlara sunulan ilahi tekliflerin en önemlisi de budur.

Allah ve Hz. Muhammed ile muhabbette olan kimseler nefislerinden, şeytanın şerrinden, zararlı işlerden kendilerini korurlar. Başlarına gelen bela ve musibetlerden zarar almadan çıkarlar. Allah’ın kendilerine verdiği imtihanları başarıyla tamamlayarak şükrederler. İbadetlerini arttırmaya çalışırlar, iyi ameller işleyerek Cennet’e gitmeyi ve Hz. Muhammed’e komşu olmaya çalışırlar.