Görüş 14-Ağu-2020

Allah’a Yapılan İbadetlerin Kabul Olma Şartları Nelerdir?

Author
İpek Atacan
Yazar

Müslümanlar, Allah’a ibadet etmekle yükümlüdürler. Kur’an-ı Kerim’e ve sünnetlere uygun olarak çeşitli ibadetlerde bulunulabilir. İbadetlerin doğru yapılması, hangi niyetle yapıldığı gibi durumlar değerlendirilerek yapılan ibadetler kabul edilir.

İbadet nedir? İbadet, Allah’a kulluk etmek, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan davranışlara denir. Kur’an-ı Kerim ve sünnetleri örnek alarak yapılabilecek pek çok ibadet bulunur.

Allah’ın kesin olarak yapılmasını emrettiği ibadetler farzdır. Farz olan ibadetler, nafile olanlardan daha önce yapılmalıdır. Allah’a olan borç ödendikten sonra imanı güçlendirmek, Allah’a yakın olmak ve ahiret hayatına yatırım yapmak için çeşitli güzel ameller işlenebilir.

Yapılan ibadetlerin kabul olma şartları nelerdir? İbadetler yapılırken öncelikle niyete dikkat etmek gerekir. Niyeti kötü olan kimselerin ibadetleri kabul olmaz. Allah rızası için yapılmayan, diğer kullara gösteriş yapmak için yapılan ibadetler de kabul olmaz.

İbadetlerin kabul olması için ilk şart ehli sünnet itikadına sahip olmaktır. Ehli sünnet itikadına sahip olan kimseler ibadetlerinde doğru oldukları, işlerine haram karıştırmadıkları sürece ibadetleri kabul edilir.

İbadetlerin kabul edilmesi için ihlas, niyet ve sünnete uygunluk şartları aranır. Bu şartlara uyarak Allah rızası için ibadet eden kimselerin ibadetleri kabul olur. Yapılan her ibadette ihlasa, niyete ve sünnete uygun olmaya dikkat etmek gerekir.

İbadetlerde ihlas olmak, o ibadette samimi olmak, dini sevmek ve Allah’ın rızası için yapmak anlamına gelir. Allah’tan başka varlıklar ve diğer insanlara gösteriş yapmak için ibadet eden kimseler riyakar olurlar. Önemli olan Allah’ın sevgisini ve dostluğunu kazanmaktır. Allah’tan başkası için amel işlemeye çalışmak İslam’da hoş görülmez.

Niyet, ibadetlerin değerlendirildiği noktadır. İbadetlerde kişinin o ibadeti neden yaptığı önemlidir. Bir kötülük için niyet ederek ibadet etmek İslam’a göre yanlıştır. Niyetlerde iyi ve güzel olmak, Allah’ın rızası için ibadetlerde bulunmak gerekir.

Yapılan ibadetlerde sünnete uygunluk şartı aranır. Hz. Muhammed’in hadislerini ve sünnetlerini örnek alarak ibadet etmek gerekir. Hz. Muhammed’in davranışlarının dışına çıkarak onun yapmayacağı şeyleri yapmak, ibadetin kabul olmamasına sebebiyet verebilir.

İhlas, niyet ve sünnete uygunluk şartlarını taşıyan ibadetler kabul edilir. İslam’a uygun yaşayarak, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek için yapılan ibadetler Allah tarafından hoş görülür.

İbadet ederken nelere dikkat edilmelidir? İbadet ederken yerine getirilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan ilki ibadetlere haram karıştırılmamalıdır. Yapılan ibadetlerden sevap kazanmak için haramdan kaçmak, Allah’a sığınmak, nefse ve şeytana yenik düşmemek gerekir. İbadet eden kimseler Allah’a boyun eğmeli ve kendini ona teslim etmelidir. Kötü olan her şeyden uzak durmalıdır.

Haram kazanç ile ibadet işlemek isteyen kimsenin işleri zorlaştırılır. Haram kazancın sonunda iyilik yapılacak olsa bile İslam dini bunu istemez, hoş görmez. İbadetlerde yalnızca helal olan şeyler istenir. Bu durumdaki kişiler helal kazançlara yönelmelidir.

İbadetlerin sonucunda sevap kazanabilmek için, helal olan şeyler ile ibadet edilmesi gerekir. Hz. Muhammed hadis-i şerifinde, “Üzerinde haramdan cilbab (gömlek) bulunan kimsenin ibadetlerini Allah-u Teala kabul etmez.” buyurarak ibadetlere haram karıştırmamanın önemini anlatmıştır. (Bezzar)

Tüm ibadetleri işlemeden önce ve sonra haramdan kaçmak gerekir. Hz. Muhammed bu konu hakkında, “Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün duası kabul olmaz.” buyurmuştur. (Taberani)

Yapılan ibadetlerde ihlas, niyet ve sünnete uygunluk içinde bulunmak gerekir. Farz olan ve olmayan tüm ibadetlerin kabul olması için bu üç şart sağlanmalıdır. İbadetlerini güzellikle yerine getiren kimselerin hem dünya hem de ahiret hayatı güzelleşecektir. Her durumda Allah’a şükredilmelidir, ibadetler yerine getirilmeye çalışılmalıdır.

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 30-Eyl-2020
İpek Atacan
Yazar

Kuran-ı Kerim, İslamiyet’in temel unsurudur ve ayetlerin tefsir yorumlaması yapılırken tarihten faydalanılır. Tarih, insan toplumlarının geçmişten bugüne taşıdıkları olay ve tecrübeler bütünüdür.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 23-Eyl-2020
Khadija-Nassar-150×150-1
İpek Atacan
Yazar

İslam ülkelerinin varlığı dünya ekonomisi konusunda belli bir paya sahiptir. Bazı İslami haber kaynaklarında bu ekonomik düzenin İslamiyet tarihinde yaşanan siyasi değişimlerden etkilendiğine dikkat çekilir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 18-Eyl-2020
no-woman-photo-150x150
İpek Atacan
Yazar

Ortadoğu ve Asya bölgesinde doğan İslami finans kavramı, zaman içerisinde büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından da tanınmaya başlamıştır. Bu kavramın temelinde finans ve ekonomi faaliyetlerinde İslami kurallara uyulması yer alır.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 13-Ağu-2020
no-woman-photo-150x150
İpek Atacan
Yazar

Müslümanlar için bir ışık ve yol gösterici olan Kur’an-ı Kerim’de, “Biz Kur’an’ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir.” (Taha Suresi, 2,3 ve 4. Ayet) buyrulur.

Devamı Devamı