Allah’ı anmak evin bereketini artırır

Dua Contributor
Allah'ı anmak
İlkin Guliyev-Dreamstime.com

Okulda, iş yerinde ya da evde Allah’ı anmak kul açısından önemli bir eylemdir. Bunun önemi hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de bazı hadislerde açıkça belirtilir. Bu bakımdan Allah’ı zikretmek ve O’nu türlü şekillerde anmak büyük ibadetlerden biridir.

Allah’ı anmak ile alakalı hadisi şerif var mıdır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Allahü Teala’yı anmanın faziletlerinden zaman zaman bahsetmiştir. Bu bakımdan Allah’ı zikretmenin önemine vurgu yapan çok sayıda hadisle karşılaşmak mümkündür. Konuyla alakalı hadisi şeriflerden birinde şöyle buyrulur:

“Bir topluluk Allah’ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet iner. Allah yanındakilere onlardan övgüyle söz eder.” (Müslim, Zikir)

İlgili hadiste geçen sekinet sözcüğü huzur manasına gelir. Allah’ın yanındakiler derken de melekler kast edilir. Bu hadisin mealinden anlaşılacağı üzere Allah’ı anmak, kişi ve toplumlar açısından oldukça faziletli bir iştir.

Evde Allah’ı zikretmenin önemi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisinden anlaşılacağı üzere Allah’ı zikretmek bireysel olarak yapılabileceği gibi topluluk halinde de yapılabilir. Aile ve aile içerisindeki bireyler kendi halinde ufak bir topluluktur. Evde Allah’ı anmanınsa bu toplum üyeleri için faydaları vardır.

Allah’ın anıldığı bir evi ve bu evdeki insanları rahmet ve bereket kuşatır. Bu kimselere sekinet yani huzur iner. Sekinet inmesi konusu gönlün huzur bulmasıdır. Buna göre, Allah’ı zikreden bir kimse manevi rahatlama hisseder ve içsel sıkıntılarından kurtulur. Sürekli zikreden bir kalbin Allah’a olan sevgi ve saygısı artar. Gönlündeki iman ışığı da daha parlak yanmaya başlar.

Allah’ı zikretmek hem dil ile hem de kalben yapılabilen bir eylemdir. Herhangi bir toplulukta Allah’ı anan kimseler O’nun rızasını kazanmaya bir adım daha yaklaşırlar. Sonuçta da Allah’ın övgüsüne layık olan kişiler arasına girmeyi başarırlar.

Yüce Yaradan’ı anmanın alameti nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde geçtiği üzere Allah’ı çok sevmenin alameti O’nu anmayı sevmektir (İbn Şahin). Buna göre hayırlı bir kul için nerede olursa olsun veya hangi işle uğraşırsa uğraşsın Rabbini anmak en büyük mutluluktur. Salih kullar O’nu anmaktan vazgeçip gaflete düşmezler.

İmanın temelinde Allah’ı ve O’nun peygamberi Hz. Muhammed’i sevmek yatar. Bu sevginin gösterilebileceği yollar ise; O’nun emir ve yasaklarına uymak, doğru yoldan sapmamak ve bolca zikir yapmaktır. Allahü Tela’yı seven kimse O’nu ve sıfatlarını hem dilinden hem de gönlünden düşürmez.

Allah’ı çok anmanın kişi açısından türlü faydaları vardır. Bunların başında da gafletten kurtulmak gelir. Çünkü kişi Allahü Teala’yı andıkça O’nun her zaman yanında olduğunu unutmaz. Herhangi bir günaha düşeceği ya da harama bulaşacağı sırada da Allah’ı hatırlayıp bunu yapmaktan vazgeçer.

Kısacası, Allah’ı seven salih kullar O’nun isimlerini ve sıfatlarını dillerinden veya gönüllerinden düşürmezler. Bizlere düşen görev hem kendi hem de ailemizin iyiliği için zikretmeyi bırakmamaktır. Allah evde zikredildikçe buraya huzur ve bereket dolar. Hane içerisindeki sıkıntılar Allah’ın da izniyle yok olur gider.

Evde Allah’ın anıldığını gören çocuklar da bunu bir alışkanlık haline getirir. Onların kuracağı ailelerde de zikir, dilden ve kalpten düşülmez. Böylece gelecek nesillerimizi ahlaklı ve dini değerlere uygun şekilde yetiştirmiş oluruz. Allah’ın övgü ile bahsettiği ve sevdiği kulların arasına girmenin ilk yolu O’nu sevmektir. Sevgi de ancak anmak ve zikretmekle gösterilebilir.

YAZI: İPEK ATACAN 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.