Allah’ın Ayı Muharrem’in Faziletleri Nelerdir?

İslam Contributor
Photo 145638927 © Leo Lintang - Dreamstime.com

Allah’ın ayı Muharrem ne demek? Allah’ın ayı olarak da bilinen Muharrem, İslami esasların kabul edildiği Hicri takvime göre yılın ilk ayına verilen addır. Tövbe edildiğinde, Allah’a dua ve niyazda bulunulduğunda feyzi, rahmeti bol aylardandır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bu ay için “Şehrullahi’l-Muharrem” (Allah’ın ayı Muharrem) demiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Ve buyurmuştur ki: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’in orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır.” (Müslim)

Muharrem ayı, Allah’ın ayı…

Kur’an-ı Kerim’de savaşılması yasaklanan aylardan biri olarak bildirilmiştir. ‘Muharrem’ Arapça bir kelimedir. ‘’Haram kılınmış’’ ve ‘’haram olan’’ gibi anlamlara sahiptir. Hicri takvim, Hz. Muhammed ve Müslümanların 622’de Mekke’den Medine’ye göç ettikleri Muharrem ayını başlangıç noktası kabul eder. Aynı zamanda Ay’ın Dünya çevresindeki salınımını referans alan bir takvim sistemidir. Ay’ın Dünya ile ilişkili hareketleri hesaplanarak oluşturulan bir takvim olduğu için ‘’Sene-i Kameriye’’ (ay yılı) olarak da bilinir.

Muharrem ayı Hicri takvimde ‘’Haram Aylar’’ olarak bilinen aylardan biridir. Diğerleri takvimin son iki ayı olan Zilkade ile Zilhicce ve yedinci ayı olan Recep’tir. Bu aylarda gruplar kendi aralarındaki savaşlara son verir ve halkın her kesiminden insan Kabe’yi ziyaret eder. Meşru müdafaa dışında çatışma yaşanmasının ve kan dökülmesinin yasaklandığı bu aylar aynı zamanda hürmet edilmesi gerekilen aylardır. İnsanlar özellikle bu aylar içinde anlaşmazlık yaşadıkları insanlarla barışmaya ve belirli bir uzlaşmaya varmaya çalışırlar. Bu aylarda uyulması gereken kurallara uymamak, saygısız davranmak İslam inancına göre en büyük günahlardan sayılır.

Aşure kelime olarak ne demektir?

Arapçada ‘’10’’ anlamına gelen ‘’Aşara’’ kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Onuncu gün, anlamına gelir. Yani Muharrem ayının onuncu günüyle beraber aşure günü de başlamış olur. Bu yıl 20 Ağustos 2020 ile başlayan Muharrem ayında aşure günü 29 Ağustos olacaktır. Tarihsel olarak birden fazla olaya dayandırılır. İlk olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki kişilerin Kerbela’da Yezit’in ordusunca katledilmesi gelir. Hz. Adem’in ettiği tövbenin kabul olduğu gün, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulduğu gün, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yarıp İsrail oğullarını firavundan kurtardığı gün ve Nuh’un gemisinin kurtulduğu gün gibi farklı dini dayanakları da vardır. Kutsal kitaplarda aşureyle ilgili bir şey söylenmemesine rağmen Aşure Günü, dayandırıldığı tüm bu dini olaylardan dolayı İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Aşure günü oruç tutmak bazı alimlere göre sünnettir. Hz. Muhammed, aşura gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhari). Hz. Muhammed Medine’ye gelince, Yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediklerinde O’da “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhari). Hz. Muhammed’in bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.

Bir hadiste, “Aşura günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim.” (Tirmizi) buyurmuştur. Başka bir hadiste de aşura orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizi) Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber, isteyenlerin aşura orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.