Allah’ın özel ismi; ism-i Azam nedir?

Kuran Contributor
ism-i Azam
Jason Miller-Unsplash

Allah için kullanılan isim ve sıfatlar arasında en değerli olan, ism-i Azam olarak kabul edilir. Bu sebeple İsm-i Azam’a özel dualar eden ve zikir çeken kişilerin alacağı fazilet yüksek olur. Ayrıca bu isimle edilen duaların geri çevrilmediği, tüm isteklerin kabul edildiğine inanılır.

Bir özel isim olarak “Allah” ne demektir?

Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet’in sahibi, mutlak ve kudretli yaratıcıya verilen isimlerden biri Allah’tır. Allah kelimesi Arapça’dır ve diğer dillerde karşılığı bulunmamaktadır. Allahü Teala’ya ait 99 ismin yer aldığı Esmaü’l Hüsna içinde bu isme de yer verilmektedir.

Allah kelimesi pek çok anlama geldiği için faziletleri saymakla bitmez. Tek ve eşsiz, tüm övgülerin sahibi, bir tane olan anlamlarına gelen Allah, adını 200 kere söyleyen kişiye şifa olur. Kişinin kalbinde Allah sevgisi oluşturarak sevgili bir kul haline getirir. Özellikle 1000 kere söylendiği Cuma günlerinde kişinin nurunu arttırarak evliya olmasına yardımcı olur.

Allah’ın adını sürekli anan kişiler işlerinde kolaylık bulur. Dualar ve istekler yerine gelerek kişinin rızkını arttırır. Zorlukların üstesinden gelirken kişilere yardımcı olur. Ayrıca toplum tarafınsan sevilen, saygı duyulan bir birey haline gelmeyi sağlar.

Allah’ın özel adı olan ism-i Azam nedir?

İsm-i Azam’ın sözlükte bulunan karşılığı isimlerin en büyüğü anlamıdır. Bu kavram, Allah’ın bazı özel isimlerini belirtmek için kullanılır. Allah’a ait tüm isimler birbirinden değerli olduğu için farklı faziletleri bulunur. Esasen ism-i Azam kullanılan duaların kabul edileceğine dair hadis bulunduğu için kullanırken dikkat edilmesi gerekir.

İsm-i Azam’ın hangi isimler olduğu Müslümanlar tarafından bilinmemektedir. Bu ismin hangisi olduğunu yalnızca Hz. Muhammed bilirdi. Ancak alimlerin tahminlerine ve çalışmalarına göre bu büyük isimler Kuran’da sıkça kullanılan isimlerden biridir.

Allah’ın Rahman ve Rahim isimleri esirgeyen ve bağışlayan anlamlarına gelen büyük isimlerdir. Hayyum ve Kayyum isimleri diri ve yaşatan anlamlarına gelir. Büyük isimlerden bir diğeri zül-Celali ve İkram’dır. Allah’ın büyük ve ikram sahibi olduğunu anlatır. İsm-i Azam’ın bu büyük isimlerden biri olabileceği düşünülmektedir.

Müslümanlar için faziletleri nelerdir?

İsm-i Azam’ın kullanılarak edildiği dualar kalpten edilmiş olursa faziletlerinden yararlanmak mümkündür. Ancak samimi olmayan duaların karşılığını beklemek daha zor olacaktır. Gösteriş için bu büyük isimleri kullanmak kişiye sevaptan çok günah getirerek ibadetine zarar verir.

Namazlardan sonra İsm-i Azam’ın duasını okumak kalp gözünün açılmasını sağlar. Savaşta okunduğunda kazanılacağı gibi gayrimüslim düşmanlar imana gelerek Allah’a biat ederler. Kariyer, akademik ve iş yaşamı için okunan dualarda kişiye kalıcı başarı getirir.

İsm-i Azam’a ait duayı taşımak ya da sık kullanılan bir ortama asmak, toplumda sevilen biri olunmasını sağlar. Ayrıca Allah’ın dostluğunu kazanma yolunda atılan bir adım olduğu için salih amel kazanılır. Kişinin kalbinde bulunan iman büyüyerek takvasının artmasına yardımcı olur.

İsm-i Azam’ı kullanan kişilerin ettiği dualar mutlaka cevap alır. Tüm kötülüklerden ve şeytanın şerrinden korunmayı sağlar. İnsanı günahlardan uzak tutarak ahiret hayatı için sevap işlemeye teşvik eder. Arkasından konuşulan kötü sözlerin işitilmesine engel olarak kul hakkına girmeye engel olur.

Kısaca, Allah’ın isimleri birbirinden değerli olsa da bazı isimler daha çok önemlidir. İsm-i Azam’ın sağladığı faziletler sayesinde daha iyi bir Müslüman olmak, Allah’a daha iyi kulluk etmek mümkündür. En büyük isimlerin kullanılarak edildiği dualar kişinin dünya hayatında sıkıntı çekmesine engel olur, ahiret yaşamını da güzelleştirir.