Allah’ın resulü Hz. Muhammed Peygamberin bir günü nasıl geçiyordu?

Önemli Şahsiyetler Contributor
peygamberin bir günü
Jonathan Meyer-Unsplash

Mümünlerin en çok merak ettikleri sorulardan biri Hazreti Peygamberin bir günü nasıldı? sorusudur. O’nun yaşam tarsi her zaman Müslümanların örnek almak istedikleri bir yaşamdı. Bu yazımızda Hazreti Muhammed’in Medine’de geçirdiği bir günden bahsediyor olacağız. Onun yaşamı mümünler için örnek bir yaşamdı. Bazı kötü niyetli kişiler onun yaşam tarzı hakkında olumsuz rivayetler de bulunsalar da bu rivayetlerin bir dayanağı bulunmuyor.

Hazreti Muhammed vahiy almaya başladıktan sonra da sıradan bir kişi olarak yaşamını devam ettirdi. İçinde yaşadığı halktan farklı bir yaşam şekli benimsemedi. Hazreti Muhammed zaman bilincine sahipti. O zamanın en değerli hediye olduğunu biliyordu. Yaşamını da buna göre düzenliyordu. Onun kurduğu İslamiyet düzeni her dakikanın değeri bilinerek kuruldu.

Hz. Muhammed’in en çok bulunduğu mekanlar nereleriydi?

Hazreti Muhammed, en çok kendisini örnek alan sahabelerin bulunduğu Mescid-i Nebevi’de vakit geçiriyordu. İkcinci sırada alışveriş için gidilen pazar yer alıyordu. Üçüncü olarak bu mekanlara gidilen yollar ve son olarak da herkes için çok değerli olan ev geliyordu. Mescid’I Nebevi, Medine’ye göç etmesinden sonra Hazreti Muhammed’in en çok zaman geçirdiği yerdi. Bu mescidi ona kayınpederi almıştı. Arzisi de Müslümanlara vakfedildi. Çok sade inşa edilen bu mescidin yapımında Hazreti Muhammed’de çalışmıştı. Mescidin duvarları kerpitendi ve tavanı da hurma dallarıyla kapatılmıştı.

Hazreti Muhammed burada bir konuşma yaptığında bir hurma kütüğüne dayanıyordu. Bütün namzların ve bayram namazlarının kullanıldığı bu mescit aynı zamanda bir okuldu. Sahabeler burada eğitilmişti.  Oraya eğitime gelenlerle her zaman birarada olmayı tercih ediyordu. Orada herkesin sözüne kıymet veriri ve dinlerdi.

Evde Peygamberin bir günü nasıldı?

Mescidin yanında Hazreti Muhammed’in evi bulunuyordu. Küçük ve dar odaları olan bu evde hiç süs yoktu. Halkın evi nasılsa onunki de öyleydi. Eşleri eğer bu evden yakınırsa, Hazreti muhammed bu durumu tasvip etmediğini söylüyordu. O dönemde fakir evlerde geceleri mum yanmıyordu, Peygamberde bundan ötürü geceleri mum yakmazdı. O evdeki yaşantısını şehirdeki en fakir hanelere göre düzenlemişti. Farklı bir yaşam şekli sürmek istemiyordu.

Hazreti Muhammed acımasız Yahudi tüccarlardan Müslümanları korumak istediği için ayrı bir pazar kurdu. Bu pazara Medine Pazarı ya da Peygamber pazarı deniyordu. Pazarcıdan vergi alınma kuralını kaldırdı. Peygamber bu pazarda insanların arasında bulunmaktan mutluluk duyatdı. Sık sık orada zaman geçirirdi.

Günün başlangıcı ve devamı nasıldı?

Hamdüsena ile güne başlayan Peygamber, yeni doğan güne şükranlarını sunardı. Misvak ile dişlerini fırçalardı. Mutlaka abdest alırdı. Ev fertlerini de kaldırarak sabah namazını kılardı. Saçını ve sakalını muntazam kullanıdır.

Kıyafetleri sade ama temizdi. Daha sonra mescide giderek orada namaz kılardı. Namazdan sonra müminlerin sorularını yanıtlar, onlarla sohbet ederdi. Herkesi mutlaka dikkatle dinlerdi. Kuşluk vaktine kadar mescitte zaman geçirirdi. Bazı günler pazarı ziyaret ederdi. Öğle namazından sonra evine dönerdi. Yemeğini namazdan sonra yerdi.

Evde, yapılması gerekn işler varsa onları yapardı. Koyunları sağma görevi erkeklere düştüğü için koyunları sağardı. Elbisesinde yırtık varsa kendi dikerdi. Öğlen uykusuna yatar sonra tekrar mescide giderdi. İkindi ve akşam namazı arasındaki zamanı mescitte geçirirdi. Akşam yemeğini akşam namazından sonra yerdi.

Yemeğin ölçülü yenmesi her zaman öğütledi bir konudu. Yemeğin ziyan olmasına karşıydı. Çok nadiren sofrada birden fazla çeşit bulunurdu. Yemek sonrası mutlaka şükrederdi. Yemek sonrası mutlaka ellerini yıkar ve eşleriyle sohbet ederdi. Bunlar eğitici sohbetlerdi. Yatsı namazını geç kılmayı tercih ederdi.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.