Allah’ın sıfatları ve anlamları üzerine…

İslam Contributor
Allah’ın isimleri ve sıfatları
Nareeta Martin-Unsplash

Allah’ın sıfatları ve anlamları her mümin tarafından bilinmesi gerekenlerden biridir. Tam olarak Allah’ın özelliklerini anlatmak için belirlenmiş olan bu sıfatlar, yaratılan her şeyin Allah’a ait olduğunu gösterir. Müslüman olabilmek için bu sıfatların tamamına kalpten inanmak gerekir.

Allah’ın sıfatları neyi anlatır?

Cenabı Hakk’ın birçok sıfatı vardır ve bu sıfatlar birbirinden güzeldir. Her birinin farklı bir anlamı, ifade ettiği bir tanımı vardır. Pek tabii Allah’ı anlamak, onun hakkında bilgi sahibi olabilmek, ona yakın olabilmek için sıfatların bilinmesi gerekir.

Yüce Allah’ın sıfatları Allah’ın gücünü, varlığını ve birliğini anlatır. En üstün olan, her şeyi duyan ve gören olanın yalnızca o olduğunu gösterir. İstediği zaman her şeyi yapabilecek ve yıkabilecek kudrete sahip olduğunu anlatır. Bu sebeple her Müslüman’ın Allah’a tam olarak inanabilmek için sıfatlarına da inanması gerekir.

Mutlaka bilinmesi gereken Allah’ın sıfatları ve anlamları nelerdir?

Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen Allah’ın sıfatları ve anlamları öğrenildiği gibi zikredilmelidir. Allah’a ibadet ederken, onun hakkında sohbet ederken kullanılmalıdır. Öğrenilmesi farz olan sıfatlar zati ve subuti sıfatlar olarak 2’ye ayrılır.

Allah’ın zati sıfatları, yalnızca Allah’a ait olan özellikleri anlatmak için kullanılır. Bu sıfatlar yaratılan diğer hiçbir canlının sahip olmadığı güçlerdir. Kendi içinde 6’ya ayrılan zati sıfatlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefet-ün lil havadis ve kıyam bi nefsihidir.

Zati sıfatların anlamları oldukça önemli ve kıymetlidir. Vücut sıfatı, Allah’ın hep var olduğunu ve sonsuza kadar var olacağını anlatır. Kıdem sıfatı Allah’tan önce hiçbir varlığın bulunmadığını gösterir. Beka sıfatı Allah’ın sonsuz olduğunu, yok olamayacağını ifade eder. Vahdaniyet sıfatı Allah’a benzer hiçbir şeyin olmadığını anlatır. Muhalefet-ün lil havadis sıfatı, Allah’a benzer hiçbir varlığın olmadığını ve yaratılmayacağını gösterir. Kıyam bi-nefsihi sıfatı, Allah’ın sonuncu zati sıfatıdır. Allah’ın kimsenin yardımına gerek duymadığını, hiçbir şey olmasa bile Allah’ın var olduğunu anlatır.

Subuti sıfatlar, Allah’ta olan ve başka canlılarda da bir kısmı bulunabilen sıfatlardır. Bu sıfatlar başka varlıklarda bulunmasına rağmen Allah’a özel olan sıfatlardır. Allah’ın subuti sıfatları hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin olmak üzere 8 tanedir.

Allah’ın sıfatlarının her birinin kendine özel anlamları bulunur. Hayat sıfatı, Allah’ın hayatının var olduğunu anlatır. Bu hayat, canlıların sahip olduğu hayata benzememektedir. İlim sıfatı, Allah’ın her bilgiye sahip olduğunu anlatır. Semi sıfatı, Allah’ın var olan tüm sesleri duyabildiğini anlatır. Basar sıfatı, Allah’ın göze ihtiyacı olmadan her şeyi görebildiğini ifade eder.

Allah’ın irade sıfatı, Allah’ın yaratıcılığını anlatır. Allah, istediği her şeyi istediği anda yaratabilme gücüne sahiptir. Kudret sıfatı, Allah’tan güçlü kimsenin olmadığına, onun gücünün her şeyden üstün olduğunu anlatır. Kelam sıfatı, Allah’ın iletişime geçmek için kelimelere ihtiyaç duymadığını anlatır. Tekvin sıfatı, Allah’ın son subuti sıfatıdır. Allah’ın tek olduğunu, kendisiyle beraber başka ilahların bulunmadığını gösterir.

Çocuklara isim verilirken kullanılan Allah’ın manevi sıfatları hangileridir?

Allah’ın zati ve subuti olmak üzere 2’ye ayrılan sıfatları vardır. Bu sıfatlara benzeyen, özellikle çocuklara isim verirken kullanılan başka sıfatlar da bulunur. Manevi sıfatlar Allah’a ait olmasa bile, Allah’a ait olan sıfatları işaret eder.

Allah’ın 99 ismi, zati ve subuti sıfatları ifade ettiği için manevi sıfatlar olarak kabul edilir. Bu sıfatlar Allah’ın ismi olmasına rağmen onun taşıdığı özelliklere göre belirlenmiştir. Tüm isimler ve sıfatlar Allah’ı yüceltmek, onu tanıtmak için kullanılmaktadır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.