Allah’tan Uzaklaşmak Nasıl Olur?

İslam Contributor
mehmet-turgut-kirkgoz-1Jl7JETjydI-unsplash

Müslümanlar, ibadetlerinde Allah’tan uzaklaşmak istemedikleri için samimi olmaya özen gösterirler. Ancak bazı durumlarda, buna ters düşecek davranışlarla karşılaşmak mümkündür. Zayıf imana sahip olan kişilerde bu durumun vuku bulması daha kolaydır.

Bizi neler Allah’tan uzaklaşmak kötü sonucuna ulaştırır?

İnsan dünya yaşamı boyunca salih olan ve olmayan pek çok amel işler. Bu ameller kulları Allah’a yakınlaştırabileceği gibi uzaklaştırabilmektedir. İmanı güçlendirmek ve Allah’a yakınlaşmak isterken kişiyi istemeden de olsa Allah’tan uzaklaşmak sonucuna ulaştıran eylemlere dikkat etmek gerekir.

Allah’tan uzaklaşmaya sebep olan ilk eylem riya sahibi olmaktır. Riyakar kimseler ibadetlerini yalnız Allah için yapmayarak imanlarına zarar verirler. İyi işler yapıldığını diğer insanlara göstermek, İslam’ın yardımlaşma politikasına ayrı düşer. İbadetlerden kazanılan sevap sayısını zedeleyerek kişinin amellerini zayıflatır.

Kibirli ve gururlu olmak, Allah’ın sevmediği bir diğer davranıştır. Bu davranışlarda ısrarcı olan kişiler Allah’la kurdukları gönül bağının zarar görmesine sebebiyet verirler. Kibre ve gurura yenik düşenler nefislerine de yenik düşerek sonunda Allahü Teala’dan uzaklaşırlar.

Kusur aramak ve kul hakkına girmek de Allah’ın yapılmasını istemediği davranışlardır. Başkalarının kusurlarını örtmek ve kul hakkına girmemek ne kadar salih amelse, tam tersini gerçekleştirmek de o kadar çirkin bir eylemdir. Bu sebeple Allah’la muhabbeti arttırmak için kul hakkına girmemeye ve kusur aramamaya dikkat etmek gerekir.

Kusur ve kul hakkına benzer olarak; israf etmek, şefkat ve merhamet yoksunluğu, pintilik ve kin tutmak Müslümanları Allah’tan uzaklaştırır. İslam’ın yapılmasını istediği güzel davranışların içinde bu eylemler yoktur. Bu sebeple Allah’ın istemediği eylemleri yerine getirmemeye özen gösterilmelidir.

Zayıf bir imanın en belirgin işaretleri nelerdir?

Zayıf bir imana sahip olmanın belirgin işaretleri vardır. Bu işaretlere bakıldığı zaman bir kişinin imanındaki eksiklik fark edilebilir. İslami literatürde bu kimseler Kur’an-ı Kerim ve sünnetten uzaklaşmış kişiler olarak nitelendirilir.

Günah işlendikten sonra tövbe edilmemesi, ibadetleri vaktinde yapmayarak ertelemek, nefse yenik düşüren davranışlarda bulunmak zayıf bir imanın göstergesidir. Diğer insanların mutsuzluklarından zevk almak, başkalarına iyi işler yapmayı buyururken kendi işlerine dikkat etmemek gibi durumlar vardır.

Zayıf bir imana sahip olan kişiler sevap ve günahlarla ilgilenirken mekruh eylemlerden kaçınmazlar. Allah’ı hatırlamak ve zikretmekte zorluk çektikleri için yardımı başka yerde ararlar. İslam’ın kötülendiği bir ortamda savunma görevini üstlenmezler.

Zayıf imana sahip olanlar, dünya hayatı ve ahiret yaşamı arasında denge sağlayamamaktadır. Bir yandan Allah’ı düşünürken diğer yanda benlikleri daha ağır basar. Bu durumların her biri için çözüm bulunmaktadır. İmanını güçlendirmek isteyen kimseler ilk önce Kur’an-ı Kerim ve sünnetlerle yakın olmalıdır.

Allahü Teala’ya yakın olmak isteyen bir kul nelere dikkat etmelidir?

Allah’a yakın olmak, Allah’tan uzaklaşmaktan daha zordur çünkü kulların Allah’a attığı her adımda bir imtihan vardır. Ancak Allah’ın salih kulları tüm aşamaları geçerek gerçek muhabbete kavuşabilirler. Bu sebeple dünya hayatına aldanmayarak dikkat edilmesi gereken bazı durumlara bakılmalıdır.

Allah’a yakın olmak, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e yakın olmaktır. İslam, kullarıyla Allah’ın arasında kurulan bir köprü olduğu için bu köprüyü sağlamlaştırmak insanın elindedir. İmanı güçlendirmek, Allah’ın emir ve yasaklarına uymak gerekir. İnsanlarla olan ilişkileri iyi tutmak, her alanda yapılabilecek en güzel iş ortaya çıkarılmalıdır.

Kısaca, Allah’a yakın olmak isteyen bir kulun yapması gereken davranışlar kalbi temiz tutmak, ibadetleri vaktinde yerine getirmektir. Kul hakkından kaçınmak, günahlarla beraber mekruhlardan uzak durmak, Allah’ı sık sık zikretmek ve yardımı yalnızca ondan dilemek gerekir. Ancak bu şekilde mevcut olan iman korunur, Allah’a yakınlaşma sağlanır.