Allah’ın Sevdiği Özellik; Mescid Adabı

İslam Contributor
Photo 47265273 © Colin Young - Dreamstime.com

Mescid adabı ne manaya gelir? Neden çok önemlidir?Ebu Hüreyre’den aktarıldığı üzere, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisinde “şöyle buyurur:

“Allah’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.” (Müslim, Mesacid)

Kur’an-ı Kerim içerisindeki ayetlerde, ilk İslami kaynaklarda ve çoğu hadiste mescid, cami teriminin karşılığı olarak geçer. Bu bakımdan mescid, Arapça’da “tevazu göstererek başı yere koymak” anlamına gelen bir isim kökünden türer ve ibadet edilen bir mekanı temsil eder.

Cami ve mescid kavramlarının İslam inancındaki yeri nedir? Dinimizde hem ferdi hem de toplu ibadete önem verilir. Bu bakımdan farz olan ibadetlerin bir kısmının da cemaat ile birlikte yapıldığı görülür. Cami ve mescid; ibadet, zikir ve takva gibi İslami gerekliliklerin kamil anlamda tamamlandığı mekanlardır. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu mekanları Allah’ın en sevdiği yerler olarak tanımlamıştır.

Allahü Teala’nın çarşı ve pazarları sevmemesinin nedeni nedir?

Allah, insanlara dünyada harcayabilecekleri büyük bir ömür vermiştir. Bu ömrü de kendisine kulluk ederek ve salih amel işleyerek geçirmelerini emretmiştir. Ancak şeytanın vesveseleri ve kişinin kendi nefsi, Allahü Teala’nın emrettiği şekilde yaşamanın önündeki en büyük engellerdir.

Çarşı ve pazarlar, cami ve mescid ile tam tersi işlev görürler. Yani, çarşı ve pazarlarda insanı gaflete düşürebilecek pek çok etmen bulunur. Kişi bu etmenlerinde etkisiyle dünya işlerine ağırlık vermeye başlar ve zamanla da Allah’ı unutur. Oysa dünya yaşamı aldatıcı ve geçicidir. Gerçek olansa ahiret yalnızca ahiret yaşamıdır. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisinde Allah’ın çarşı ve pazarları sevmediğine vurgu yapılır.

Esasen dinimizde, İslami hükümlere uygun şekilde yapılan ticaret ve alışverişlere değer verilir. Hatta bu çeşit işlerin yapıldığı yerlerin övüldüğü durumlarla karşılaşmak da mümkündür.

Herhangi bir ortamın kişinin düşünce, hal ve hareketleri ile mescid haline dönüştürülmesi mümkündür. Buna göre çarşı ve pazardaki sohbetlerin içeriği ve bu sohbetlerde yer alan insanların tefekkürü, buraları da mescid yapabilir. Hz. Muhammed’in ayrı bir hadisinde, dürüst olan ve işine güvenen tüccarların makam olarak şehitler ile birlikte olduğuna dikkat çekilir.

Cami ve mescid içerisinde ibadet etmenin önemi nedir? İslam inancında ibadet yapılırken hem mescid hem de mescid dışındaki diğer yerler kullanılabilir. Ancak cami ve mescid, İslamiyet’te ibadet işareti taşıyan yerler olarak kabul edilir. Bu mekanlar, ibadet halinde olan kişiye ruhani ve manevi bir hissiyat kazandırır. Dolayısı ile mescid içerisinde yapılan ibadetler daha huşu içinde ve daha bereketli kabul edilir.

Cami ve mescid yaptırmak da buralarda ibadet etmek kadar değerli bir iştir. Buna göre, yaptırılan mescid ayakta kaldığı sürece, bunu yaptıran kişi ölse bile, amek defterine sevap yazılmaya devam edilir. Çünkü mescid içerisinde edilen dualar ve ibadetler, kişi öldüğünde bile sürekli devam eder.

Mescid adabı nasıl olmalı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinden anlaşıldığı üzere Müslümanların ibadet etmek için yola çıkabileceği üç büyük mescid vardır. Bu mescidler; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa şeklinde sıralanabilir.

İslam tarihinde yukarıda sıralanan mescidlerin yanında çok değerli camiler inşa edilmiştir. Yüzyıllardır ayakta duran bu yapılarda hala Allahü Telala’ya ibadet edilmeye devam edilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken tek husus, Allah adına inşa edilmemiş yerlerin cami ya da mescid olmadığıdır. Bu tarz yerlerde ibadet etmek de dinen uygun değildir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.