Aşere-i mübeşşere kimlerdir? Müjdeli haberleri nedir?

İslam İpek Atacan
tarladaki kuş
Michael Murphy-Unsplash

Ahiret yaşamında cennete veya cehenneme gideceklerinin haberini alanlar yalnızca aşere-i mübeşşere olan insanlardır. Bu insanların sahip olduğu bazı ortak özellikler ona cenneti kazandırdı. Hz. Muhammed’in bizzat müjdelendirdiği bu sahabelerin sayısı ondur.

Sahabeler arasında aşere-i mübeşşere kimlerdir?

Bir müminin cennete gidebileceğinin haberini alması dünyada ektiği meyvelerin ahirette yeşerdiğini gösterir. Ancak aşere-i mübeşşere kimlerdir ve isimleri nelerdir bilinmelidir. Her biri Hz. Muhammed döneminde yaşayan sahabeleri örnek alarak cenneti kazanmaya çalışarak yaşam sürülmesi gerekir. Aksi türlü insanlar dünyaya gelme amacında bulunan imtihandan kalmış olurlar.

İslam’daki yerleri oldukça önemli olan on sahabe vardır. Kendi dönemlerinde İslam’a ve Hz. Muhammed’e çeşitli faydaları bulunduğu için değerli kişilerdir. Sevgileri Allah’ın ve Hz. Muhammed’in taktirini kazandığı için bu dünyada müjde almaya layık görülürler. Bu sebeple kendilerine müjde alan kimseler anlamına gelen aşere-i mübeşşere denir.

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali müjdelenen kişiler arasındadır. Ayrıca Talha bin Ubeydullar, Zübeyr bin Avvam, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf bu müjdeyi kazananlar arasındadır. Sahip oldukları iman ve işledikleri ameller sayesinde cenneti kazandıkları için yaşamları hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

Cennetle müjdelenen kişilerin ortak özellikleri nelerdir?

Allah’tan başka bir varlığın gelecek hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildir. Bu sebeple insanların cennete veya cehenneme gideceklerini bilen yalnızca Allah’tır. Fakat bazı müminler, İslam’a olan bağlılıklarından dolayı cennetle müjdelendi. Müjdeyi veren kişi Hz. Muhammed olduğu için bilginin kesinliği ve Allah tarafından verildiği tartışılmaz bir gerçektir.

Kendini iman etmeye böylesine adamış insanların ortak iki özelliği vardır. Bunlardan biri, tüm sahabelerin ilk müminler arasında yer almalarıdır. Yani, HZ. Muhammed’in peygamberlik görevini açıkladığı ilk insanlar arasında bulunurlar. İman etmelerindeki sıra değişiyor olsa bile sahip oldukları iman onları cennete götürmeye yetmektedir.

Ortak özelliklerden bir diğeri bahsedilen sahabelerin Hubeydiye Anlaşmasında bulunmalarıdır. Bu anlaşmada İslam’ı koruyacaklarına, Hz. Muhammed’e yardım ve refakat edeceklerine dair söz verdiler. Sözün hükmü bir ömür geçerli olduğu için kendileri de Hz. Muhammed vefat edene kadar onun yanından ve yolundan ayrılmadılar.

Hangi işlerle uğraşmak insanları cennete götürür?

Her mümin vakti geldiğinde cennete ulaşabilmenin hayaliyle yaşar. Ancak dünyada yapılan işlerin karşılığında cennete gidip gidememek mümkündür. Bir kimse cennetle müjdelenmek istiyorsa imanını kuvvetlendirmeli, nefsini terbiye etmeli ve şeytandan uzak durmalıdır. Aksi taktirde cenneti kazanacak kadar iyi amellere imza atması zordur.

Dünya yaşamında çeşitli imtihanlar yaşanır ve bu imtihanlar boyunca insanların neler yaptıklarına bakılır. Allah’ın yolundan ayrılmayan, Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetlerine bağlı kalan, aşere-i mübeşşereyi örnek alan kimseler imtihanları başarıyla tamamlar. Diğerleriyse içlerinde bulunan kötülükleri ortaya çıkarıp yaşadıklarından dolayı Allah’ı suçlarlar.

Cenneti kazanmak zor ancak mükafatı büyük olan bir durumdur. Bu nedenle herkesin oraya gitmesi mümkün değildir. Öyle ki cennet; Allah’a tüm kalbiyle iman edenlerin, ibadetlerini yerine getirenlerin ödüllendirildiği bir mekandır. Kendi içinde de farklı kapıları, katları ve mertebeleri bulunmaktadır.

Kısaca, Hz. Muhammed’e Allah tarafından müjdelendirilmesi emredilen on sahabe vardır. Bu sahabeler kalplerinde bulunan iman ve İslam’a yaptıkları fedakarlıklardan dolayı cennete gitmeye hak kazandı. Her mümin onları örnek alarak yaşamalı, hayattaki maçını cenneti kazanmaya yöneltmelidir. İmanını güçlendirerek Hz. Muhammed’in sünnetlerinden ve Allah’ın yolundan ayrılmamalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.