Aşı oruç bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu?

Oruç Contributor
aşı oruç bozar mı
Masjid Pogung Dalangan-Unsplash

Ramazan ayının yaklaşış olduğunun bir belirtisi de aşı oruç bozar mı tarzındaki sorulardır. Oruçluyken hastalanan ya da mevcut durumda hasta olup oruç tutmak isteyenlerse bu sorunun cevabını en fazla merak eden kitledir. Buna göre, hem ilgili devlet kanalları hem de bazı dini kaynaklarda orucu bozan ve bozmayan durumların detaylıca açıklandığı görülebilir.

Niyetli haldeyken yapılan aşı oruç bozar mı?

Herhangi bir kimse tarafından yöneltilen aşı oruç bozar mı sorusuna verilen ortak bir cevap vardır. Bu kapsamda, sorunun cevabına geçmeden önce orucu bozan ana durumlar hakkında fikir sahibi olunması gerekir. Bedeni ibadetler içerisinde yer alan oruç, yeme, içme ve diğer özel sebeplerle neticesinde bozulur. Yani, niyetliyken olunan aşının orucu bozması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak yapılan ortak yorumlarda bu durum bir şarta bağlanmıştır.

Oruçluyken yapılan aşı, besin değeri taşımadığı ya da kişiye doygunluk vermediği müddetçe orucu bozmaz. Buna karşın, serum gibi besleyici nitelik taşıyan işlemlerde yeme ve içme konusundaki kriter ihlal edildiği için orucun bozulduğu kabul edilir.

Niyetliyken kan alıp vermenin oruca bir zararı var mıdır?

Aşı ve iğne durumlarında orucun bozulup bozulmayacağı sıklıkla araştırılan bir konudur. Buna göre, bir çeşit iğne olan aşı durumunda oruç bozulmaz. Serum taktırmak ve kan almak durumundaysa durum biraz farklıdır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere serum besin değeri taşıyan bir işlemdir. Dolayısıyla orucu bozar. Kişinin niyetliyken kan vermesi de serum ile benzer bir nitelik taşır. Ancak kan verilmesi durumunda bu durum geçerli değildir. Yani, kan veren kişinin orucu bozulmaz.

Ramazan ayı ve diğer dini günlerde Müslümanlar oruç tutar ve bunun faziletinden yararlanmaya çalışırlar. Dinimizde ibadetler farz kılınırken insanlara bazı kolaylıklar da sağlanmıştır. Buna göre, oruç tutamayacak derecede hasta olan ya da yolculuk etmesi gereken kişiler ibadetlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu kimselerin sonrasında kaza orucu tutmasına izin verilir. Dolayısıyla kişinin tedavisi devam ettiği sürece orucunu ertelemesinde bir sakınca bulunmaz.

Orucu bozan diğer durumlar nelerdir?

Oruç; insan nefsinin törpülenmesi ve yardımlaşmayı artırması yönünden değerli olan, bedeni bir ibadettir. Burada insanların nefsinin hoşuna giden; yeme, içme ve diğer insani gereksinimlerden uzak durması gerekir. Dolayısıyla orucu bozan durumlar hakkında ortaya atılan farklı sorularla karşılaşılması mümkündür.

Niyetliyken herhangi bir şeyin yenilip içilmesi orucun doğrudan bozulmasına yol açar. Burada; aromalı sakız çiğnemek, tütün ürünleri tüketmek, serum taktırmak, kan almak ve diş fırçalamak da aynı etkiye sahiptir. Yalnız, diş fırçalama zorunluluğu olduğunda misvak kullanımında herhangi bir sakınca bulunmaz.

Amir ibni Rebia Radiyallahu Anh tarafından aktarılan bir rivayette, oruçluyken misvak kullanılmasıyla ilgili şöyle buyrulur:

“Ben Resullullah Sallallahu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm.” (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

Kısacası, orucun bozulup bozulmayacağı konusuyla alakalı pek çok soruyla karşılaşmak mümkündür. Bunlardan başlıcaları da; aşı olmak, iğne olmak, diş fırçalamak, sakız çiğnemek veya kan vermek şeklinde sıralanabilir. Orucun bozulması ancak bilerek yeme ve içmeyle mümkün olur.

Besleyici nitelik taşımayan aşı ve iğneler orucu bozmaz. Niyetli bir kişinin kan vermesinde de oruç konusunda dini bir engel yoktur. İslam inancında insanın ibadeti ve diğer işleri kolaylaştırır. Bu bakımdan tedavisi devam eden kişilerin oruçlarını erteleyebileceği de unutulmamalıdır.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.