Asr suresi nüzul sebebi ne anlama gelir?

Dua Contributor
omer-haktan-bulut-IaxaNUB4ABA-unsplash
Ömer Haktan Bulut-Unsplash

Toplamda 23 sene süren Kur’an ayetlerinin vahiy edilmesinin türlü sebepleri vardır, asr suresi nüzul sebebi de bu bağlamda ele alınır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan tüm bu surelerin anlaşılması içinse tefsir ve meal gibi din bilimlerinden destek alınır.

Kur’an tercümesi yapılmayan kelamlardan oluşur. Bunun için sure tefsirleri yapılırken genellikle; meal, mana ve anlam tarzındaki ifadelerden faydalanılır. Asr Suresi’nde bahsi geçen konular da bu ilimler sayesinde insanlara aktarılır.

Nelerden bahsedilir?

Asr Suresi, toplamda 3 ayetten oluşan ve rahatlıkla ezberlenebilen kısa bir suredir. Bu surede yer alan ayetlerde şöyle buyrulur:

“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” (Asr Suresi, 1,2 ve 3. Ayet)

Surede yer alan ayetlerden anlaşılacağı üzere insanın ne şekilde kurtuluşa ereceğinin yolları gösterilir. Buna göre; samimiyetle Allah’a iman etmek, salih ameller peşinde koşmak ve din kardeşini doğru yola davet etmek gerekir. Diğer kişilere hakkı ve sabrı tavsiye etmek, kişinin hem dünya hem de ahiret yaşamında kurtuluşa ermesinin başlıca yollarıdır.

Asr Suresi’nin ilk ayetinde asra, yani zamana yemin edilmiştir. Kur’an’da edilen yeminlerin temelde iki sebebi olduğu yorumlanır. Bunlardan biri, insanın yemin olgusunun var olması diğeri ise yemin edilen kavramın önemine dikkat çekmektir.

Kısa ayetlerden oluşan Asr suresi nüzul sebebi nedir?

Kur’an içerisinde yer alan sureler, ilgili dönemde bir ihtiyaç duyulmasına binaen indirilir. Dolayısıyla asr suresi nüzul sebebi de vardır. Rivayet edildiği üzere bu sure Hz. Ebubekir ile Mekkeli müşrikler arasında geçen bir konuşmadan sonra indirilir. Mekkeli müşrikler İslam’ı kabul eden Hz. Ebubekir’i atalarının yolundan sapmak ve putları terk etmekle suçlarlar. Hz. Ebubekir’in ziyanda olduğunu savunurlar.

Bu suçlamaların üzerine Hz. Ebubekir, asıl ziyan sahiplerinin Allah yolunda olmayan kimseler olduğunu söyler. Sonrasında da Asr Suresi Cebrail aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e iletilir.

Sağladığı faydalar nelerdir?

Asr Suresi, içerdiği konular bakımından Kur’an-ı Kerim’in kısa bir özeti gibidir. Burada verilen tavsiyeler de insanın dünya ve ahiret yaşamında kurtuluşa erebilmesi için önemli ayrıntılardır. Bu bakımdan, Asr Suresi okumak oldukça faziletlidir ve kişiye çokça yarar sağlamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisleri de bu surenin faziletlerini destekler niteliktedir.

İlgili hadislerde buyrulduğu üzere, Asr Suresi okuyanların günahları Allah’ın izniyle affedilir. Bu surenin diğer faziletleriyse; okuyan kişinin sıkıntı ve stresini gidermesi ve hastalar için okunduğunda şifa bulunmasıdır. Burada bahsi geçen hastalıklar ateşli rahatsızlıklar ve şeker hastalığı olmak üzere belirtilir.

Asr Suresi’ne Ashab-ı Kiram tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed döneminde çokça değer görmüştür. Konuyla ilgili aktarılan bir rivayette, dönemin Müslümanlarının birbirini gördükten sonra selamlaştığı ve ardından da Asr Suresi okudukları bilinir.

Sonuç olarak, Asr Suresi’nin kısa ayetleri Kur’an’da yer alan ve Müslümanlara verilen öğütlerin kısa bir özeti gibidir. Burada kişinin hak yolunda ve sabırlı olmasının dışında başkalarına böyle olmayı tavsiye etmeleri de tembihlenir. Başkalarına bu tavsiyeleri veren kimse için dünya ve ahiret yaşamında kurtuluş olduğunun müjdesi verilir. Asr Suresi kısa ayetlerden oluştuğu için rahatlıkla ezberlenebilir. Dolayısıyla bu surenin faziletlerinden faydalanmak için akla geldikçe okunabilir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.