Asr Suresi’nin fazileti nedir?

Dua Contributor
Asr Suresinin fazileti
Emkan1980-Dreamstime.com

Toplamda 3 ayetten oluşan Asr Suresi’nin fazileti oldukça çok ve değerlidir. Bu sebeple, kısa sureler arasındaki Asr Suresi, pek çok Müslüman tarafından ezbere bilinir. Bazı rivayetlerde buyrulduğu üzere İslam’ın tebliğ edilmeye başladığı zamanlarda sahabe birbirine selam verirken bu sureyi okumuştur.

Genel özellikleri nelerdir?

Mekke döneminde nüzul edilen sureler arasında olan Asr Suresi, üç ayeti kerimeden oluşan kısa bir suredir. Asr Suresi’nden hemen önce İnşirah Suresi; ardından da Adiyat Suresi nüzul etmiştir. Bu surenin Kur’an-ı Kerim içerisindeki sırasıysa 103’e tekabül eder.

Asr Suresi’nin ismi ilk ayette geçen el-asr terimine dayanır. Buna göre asr; zaman, ikindi, çağ ve uzun çağ olarak ifade edilmektedir. Sure ayetlerinde Müslümanlara kısa ve öz tavsiyelerde bulunulur. Bu bakımdan İslam alimleri Asr Suresi okumaya değer vermişlerdir.

Ayetlerinde neler anlatılır?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan Asr Suresi, Tekasür ve Hümeze Suresi arasında yer alır. Surenin ayeti kerimelerinde şöyle buyrulur:

“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” (Asr Suresi; 1, 2 ve 3. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere sure içerisinde Müslümanlara bazı özelliklerden bahsedilmiştir. Bu özelliklerin; iman etmek, hayırlı işler yapmak, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye etmek olarak sıralanması mümkündür. Kur’an-ı Kerim tefsirinden anlaşıldığı üzere burada bahsi geçen iman samimi olandır.

Hayır işlerde bulunmaksa hem dünya hem de ahiret için hayırlı işler yapmaktır. Yani İslam’ın emir ve yasaklarına uymak, günah işlemekten de kaçınmaktır. Asr Suresi’nde bu özellikleri taşıyan kimselerin kurtuluşa ereceği bildirilir. Geri kalan insanlar içinse ziyan durumu söz konusudur.

Kur’an-ı Kerim içerisinde zaman zaman yemin edildiği görülür. Asr Suresi’nin ilk ayetinde asra yemin edilir. Ayetlerde yemin edilmesinin temel sebebinin, insana önem vermediği bir şeyin önemini vurgulamak olduğu yorumu yapılır. Bu bakımdan asr, yani zaman, insana verilmiş büyük bir nimettir ve bunun için de olabildiğince iyi kullanılması gerekir.

Asr Suresi’nin fazileti nasıl sıralanır?

Kısa bir sure olmasına rağmen Asr Suresi’nin fazileti pek çoktur. Hatta İslam alimleri de surenin bu özelliğine sıklıkla dikkat çekmişlerdir. Buna göre, Asr Suresi’nin ilk fazileti Allah’ın da izniyle derdi olan kişinin feraha ulaşmasıdır. Bu surenin okunması bilhassa hastalar için şifa anlamına gelir. Kişinin taşıdığı stres ve sıkıntının da tez zamanda kaybolması umulur.

Asr Suresi’ni okumaya devam eden müminlerin kıyamet koptuğunda Ashab-ı Kiram ile birlikte olacağına inanılır. Bu surenin yazılıp bir mekana konulmasıyla da buranın felaketlere karşı korunması umulur. Tüm bu sebeplerden ötürü Asr Suresi oldukça faziletli kabul edilir.

Kısacası, Allahü Teala Kur’an-ı Kerim’i insanlar için bir yol gösterici ve kurtuluş kaynağı olarak göndermiştir. Burada yer alan surelerin her biri kıymetli ve birbirinden faziletlidir. Asr Suresi de fazilet bakımından övülen ve değer verilen bir suredir. Okuyanlar ve ders almak isteyenler için Asr Suresi içerisinde türlü öğütler vardır.

Asr Suresi’nin ayetlerinde yalnızca birtakım insanın ziyan olmaktan kurtulabileceği bildirilir. Bunlar; gönülden iman edenler, hayır peşinde koşanlar, hakkı ve sabrı tavsiye eden kimselerdir. Öyleyse bu çağrıya kulak verelim ve ziyan olanlar arasında yer almamaya çalışalım.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.